Velkommen til denne fitness blog og fitness leksikon og ordbog med oversættelser og forklaringer på udtryk fra fitness, styrketræning, holdtræning og fitness bøger, fitness blogs og artikler. 

Fitness_leksikon_ordbog_forkortelser_anatomi_fysiologi_Marina_Aagaard_blog

Fitness Leksikon og Ordbog

#


1 til 10 

1 til 10 system er en metode, hvor man starter med at udføre 1 maksimal gentagelse. Man fjerner straks nok vægt til lige at kunne tage 2 gentagelser. Så fjerner man vægt til at kunne tage 3 gentagelser, og så videre indtil 10 gentagelser (Schwarzenegger & Dobbins, 1985). Forfatterne mener, at denne teknik stimulerer til muskelvækst, fordi musklen arbejder maksimalt hele tiden.

1O1

One-on-one. En-til-en. Benyttes om en-til-en træning. Personlig træning.

1RM

En repetition maksimum. Det maksimale, man kan løfte en enkelt gang, 100 %.

5:2

Speciel delvis fastediæt, som fremmer vægttab, mens muskelmassen bevares. Man spiser normalt (sundt) fem af ugens dage og to af ugens dage, adskilte med mindst en spisedag imellem, faster man morgen og frokost og spiser en lavkalorie aftensmad på ca. 500-600 kcal. Ophavsmænd: Michael Mosley og Mimi Spencer.

5K

Fem kilometer (løb).

5 Tibetanere, De

Yogaserie med fem øvelser, riter, som gentages op til 21 gange hver. Drejning samt bøj og stræk øvelser.

10K

Ti kilometer (løb).

21

21’s eller Platoon System er en bodybuilding teknik med delvise og hele repetitioner:
3 x 7 repetitioner i træk med halvt og fuldt bevægeudslag.

A


Ab curl

Mavebøjning med fokus på den lige mavemuskel med minimal aktivering af hoftebøjerne. En traditionel rygliggende mavebøjning med krumning af rygsøjlen til ca. 30 graders bøjning af overkroppen op fra underlaget.

Abs

Forkortelse for abdominals (engelsk), mavemusklerne (latin):
Rectus abdominis, den lige mavemuskel. Der er ingen øvre eller nedre mave, men fibre.
Obliques internus abdominis, den indre skrå mavemuskel.
Obliques externus abdominis, den ydre skrå mavemuskel.
Transversus abdominis, den tværgående mavemuskel.

Absolut styrke

Styrke vurderet ud fra det faktiske antal kilo, der løftes (modsat relativ styrke).
Løfter en 100 kg mand 100 kg og en 50 kg kvinde 100 kg, viser de 100 kg samme ‘absolut styrke’.
Men i forhold til deres krop/muskelmasse er kvindens relative styrke, i.f.t. kropsvægt størst.

Abduktion

Udadføring, væk fra kroppens midterlinie.

Acceleration

Meter pr. sekund i 2. potens. Hastighedsændring i løbet af en given tidsperiode.

Accomodation

Tilvænning. Et biologisk fænomen, som betyder at responsen, reaktionen på samme stimulus, aftager over tid.
I træning betyder det, at træningen skal varieres og progredieres for at sikre fortsat fremgang.

ACE

American Council on Exercise. USA. International organisation som formidler viden inden for fitness og sundhed. Udgiver bøger og afholder fitness certificeringer.

ACSM

American College of Sportsmedicine. USA. International organisation som formidler viden om sundhed og træning og anbefalinger for træning og ernæring. Udgiver bøger og afholder fitness certificeringer.

ACL

Anterior Cruciate Ligament. Forreste korsbånd. Ledbånd i knæet.

Adaptation

Tilpasning. Af engelsk to adapt, at tilpasse (sig).
Kroppen skal have tid til at tilpasse sig; træningen skal ‘have tid til at virke’.

Adduktion

Indadføring, ind mod kroppens midterlinje.
Armens eller benets bevægelse indad mod kroppen eller modsat ben.

ADL

Activities of Daily Living. Almindelig Daglig Levevis/livsførelse.
Hverdagsaktiviteter, fysisk aktivitet.

Advanced

Øvet (niveau), for øvede, avanceret øvelse.

AEE (Activity Energy Expenditure)

Den del af energiomsætningen, der kommer fra fysisk aktivitet.

Aerob

Med (tilstrækkelig) ilt. Der er nok ilt til det aktuelle arbejde.

Aerobic

Af aerobic exercise eller aerobics. Tidligere også kaldt dance-exercise. Nu ofte kaldet puls eller diverse markedsføringsnavne. Populær og let tilgængelig form for holdtræning med fokus på træning af konditionen, med samtidig forbedring af koordinationsevnen.
Lette eller svære serier med variationer af gang, jog, løb, hop, twist og overkropsbevægelser. Til musik og med løbende instruktion.

Afferent

Afferente, sensoriske, nerveimpulser, leverer input til centralnervesystem, CNS.

Agility

Behændighed og hurtighed. Træning, som træner reaktionsevnen og evnen til at accellere, decellerere og skifte retning. Et vigtigt element i funktionel træning og sportstræning.
Trænes med specifikke øvelser relateret til sportens krav eller den trænendes ønsker.

Agonist

Den arbejdende, ansvarlige, primære muskel i en bevægelse. Agonisten er ansvarlig for begge faser i øvelsen, den koncentriske fase (muskel forkortes og bevæger leddet) og den excentriske fase (musklen forlænges og leddet bevæges retur til neutral).

Airjack

Eksplosivt sprællemandshop op i luften. Hop op: Arme og ben ud til siden.
Land med samlede arme og ben.
Beskrevet i bogen Holdtræning. Klik på link for videoklip.

Aldring

Processen, der ælder os: Aldersbetingede (endogene) påvirkninger: Indre langsomt fremadskridende forandringer, der omfatter ophobning af DNA-skader og mindsket reparationsevne. Aldersrelaterede (eksogene) påvirkningerYdre påvirkninger af cellerne (sol, kost, rygning, kosmetik, inaktivitet).
Biologisk aldring er en kombination af indre forandringer (arv/gener) og ydre påvirkninger.
Aldring kan ikke stoppes, men bremses væsentligt med fysisk aktivitet og sund livsstil. 

Aminosyre

Organisk stof indeholdende nitrogen. Proteins byggesten.

Amplitude

Bevægeudslag, bevægelsens størrelse stor eller lille, fx fuldt bevægeudslag.

AMRAP

Forkortelse for “as many rounds as possible” eller “as many reps (repetitions) as possible”, så mange gentagelser eller (circuit) runder som muligt.
Et CrossFit udtryk som refererer til intensive workouts, der udføres på tid;
Et antal øvelser på tid eller et antal runder på tid.

Anabol

Opbyggende.

Anaerob

Uden (tilstrækkelig) ilt.

Anatomi

Læren om organismers, her under menneskets, opbygning og form. Viden om anatomi er fundamentalt som udgangspunkt for udformning af sund og effektiv træning.

Animal movements

Dyrebevægelser, der kan bruges i opvarmning eller specialstyrketræning. Fx and, abe, bjørn, frø, gorilla, krokodille, skorpion, edderkop, m.fl. Konceptet Animal Flow er baseret på disse bevægelser.

Anoreksi (anorexia nervosa)

Spiseforstyrrelse, tvangsmæssig spisevægring, alvorlig potentielt dødelig sygdom.
Kræver behandling.

Antagonist

Muskel med den modsatte bevægelse af agonisten, den primære muskel i en bevægelsesanalyse.

Anterior

Fortil på kroppen, anatomisk udtryk.

Anti-aging

Anti-aldring. Er ikke muligt, men udtrykket bruges om diverse strategier til at bremse aldringsprocessen, kosmetiske såvel som træningsmæssige og andre; m.h.p. at holde kroppen fx muskler og hud frisk (yngre) i længere tid. Nyere udtryk er ‘well-aging’ og ‘right aging’.

Antioxidant

Et kemisk stof, der modvirker oxidation (anti-oxidant). Antioxidanter kan forebygge eller forsinke at stoffer og organer i kroppen bliver oxiderede, skadede eller ødelagte.

Antropometri

Læren om menneskets mål. Højde, kilo, omkreds og fedtprocent.

App

En app, apps i flertal, er en applikation, software, som kan downloades fra nettet til en iphone, smartphone, tablet (tavlecompumputer, ipad, kindle, o.a.), pc eller lignende.
Der findes et utal af apps, programmer, om træning, fitness, løb, kost og motion. Der er både gode og dårlige. De bedste apps fungerer suverænt effektivt som et motiverende redskab, træningsdagbog og ‘personlig træner’.

Armbøjninger

Populært navn for ‘armstrækninger’. Den hårde del af øvelsen, den der giver muskeltræningen er armstrækningen. Derfor er det korrekte navn armstrækninger.

Armstrækninger

Kaldes også armbøjninger:
Øvelse for arme, bryst og skuldre. Fra udgangsstilling på hænder og tæer eller knæ bøjes armene, albuerne, og strækkes igen. Der er mange variationer med diverse armstillinger for hhv. brystet (bredt) og bagsiden af armen, triceps (smalt).

AROM

Active Range of Motion, aktivt bevægeudslag.

Arterie

Blodåre, som fører iltet blod fra lungerne ud til musklerne.

AT

Anaerob tærskel (anaerobic threshold).
Punkt hvor mælkesyreniveauet i blodet begynder at stige (markant).
De anaerobe processer dominerer.

ATG

Ass to (the) grass. Bagdelen helt ned i squat. CrossFit udtryk.

ATP

Adenosintriphosphat, kemisk stof, musklens brændstof.

Atrofi

Af græsk a- ‘u-‘ og trophe ‘ernæring’, ‘føde’.
Aftagende størrelse af et organ eller en celle. Ses ved underernæring, manglende brug, fx mindre bevægelse med alderen, skader eller sygdom.
Ekstrem atrofi betegnes kakeksi (Den Store Danske).

Attitude

Især i fitness dance; med holdning, stil, attitude.
Også position i ballet.

B


Balance

Definition: I.f.m. motorisk færdighed og præstation refererer begrebet balance til postural stabilitet, hvilket omfatter opretholdelse af en ligevægtstilstand, mens man er stationær eller i bevægelse (Magill, Anderson, 2014).
Balancetræning gavner almen præstationsevne og er statisk eller dynamisk træning, der kan afvikles inde eller ude, med eller uden redskaber og med eller uden bevægelse.

Ballistisk

Kastet, eksplosiv bevægelse. Typisk ikke ført, svinget ukontrolleret.

BAPS (board)

Akronym for Biomechanical Ankle Platform System. Et vippe- og balancebræt, hvor man kan skrue halvkugler af forskellig størrelse under brættet.

Barbell

Vægtstang til montering med skiver. En klassisk OL Vægtstang,
olympisk vægtstang er 220 cm, 50 mm Ø, og vejer 20 kg.
Der findes også lettere fitness stænger på 10 og 15 kg.

Barfodsløb

Barefoot Running. Et program med barfodsløb. Generelt er løb i bare fødder naturligt, men hårdt på hårde underlag og kræver optræning. Barfodsløb er blevet udbredt i de senere år.

Basic

Basis (niveau), grundlæggende. Grundøvelse.

BB (Barbell)

Forkortelse for barbell, amerikansk for vægtstang.

BCAA

Branched-chain Amino Acid. Aminosyrer med forgrenede sidekæder (BCAA).
Kosttilskud; mere protein m.h.p. muskelopbygning (uden at indtage for meget energi).

Beat

Musikkens grundrytme, taktslag. At være på beat’et: At følge musikkens rytme.

Bent-over

Fremoverbøjet, som fx i bent-over rowing, fremoverbøjet roning.

BFP (BF%)

Body fat percentage. Procentdel kropsfedt (af kropsmasse).

BFRE

Blood Flow Resisted Exercise. Se okklusionstræning.

Biomekanik

Kroppens bevægelser og belastning af knogler, led og nervesystem.

Bikram yoga

En speciel form for yoga. Et 90 minutter langt program med 26 stillinger, asanas, der udføres i et 40 grader varmt rum.
Fordele ifølge tilhængere: Øget blodcirkulation. Ulemper: Risiko for dehydrering og ubehag.

Bilateral

Begge lemmer, arme og/eller ben, arbejder samtidigt – modsat unilateral.

Blog

Af weblog, hjemmeside logbog. Flertal blogs. En hjemmeside, der løbende opdateres med poster, indlæg, med kortere eller længere tekster, omkring et enkelt eller mange forskellige emner. En blog kan fx være i dagbogsform, artikelform eller nyhedsform. En blogger, er den der skriver eller redigerer en blog.
Der findes et utal af blogs om fitness, træning, sundhed og kost skrevet af såvel lægmænd, som professionelle. Indholdet er af vekslende kvalitet, fra urigtig, usund, vildledende information til sjov, topmotiverende og/eller seriøs videnskabelig information.
Det anbefales at tjekke kilden.

Blok

En del eller gruppe. Fx koreografidel på 4×8 taktslag, en styrketræningsprogramdel.

Blood Flow Restricted Exercise, BFRE (eller BFR Training)

Okklusionstræning. Træning ved lav belastning med afklemning, okklusion, af lemmerne med stropper eller lignende for at reducere blodets (venøst) tilbageløb. Det skaber et miljø i musklen som fremmer muskelstyrke og muskelvækst.
Metoden er særligt velegnet ved skader, men kan være risikabel for visse målgrupper bl.a. de med blodsygdomme. Kaatsu er det originale koncept med særligt udstyr.

BMI

Body Mass Index. BMI = vægt (kg) : højde² (m).

BMR

Basal Metabolic Rate. Basalstofskiftet, hvilestofskiftet.
Kroppens energibehov i hvile (tomgangsforbrænding).

Bodyage

Kropsalder. Et populært udtryk, der handler om funktionel alder. Ud fra statistikker kan man vurdere om man kropsligt ligger på niveau med jævnaldrende eller om man har slidt mere eller mindre på sin krop eller holdt den godt med fx sund livsstil og motion. Der findes forskellige metoder og tests, der bruges til vurdering af bodyage bl.a. muskelstyrketests og lungekapacitetstests.
Der findes simple tests og avancerede tests. Fælles for alle er, at det bodyage tal man finder er et fiktivt tal, der alene kan bruges som en omtrentlig indikator for funktionsevnen. Det er ikke en præcis eller videnskabelig værdi, selvom de enkelte målinger kan være det.

Bodybuilding

Muskeltræning med henblik på at forme kroppen og opbygge større muskler.
Fokus er harmoni mellem overkrop (V-form) og underkrop og forside og bagside med tydeligt markerede muskler.

Body Mass Index (BMI)

Vægt i relation til højde; tal til sammenligning med normer for kropsvægt og sundhed.
BMI = vægt (kg) : højde² (m).
Selvom der er usikkerhed, fx ved meget muskuløse, er BMI beregning udbredt i sundhedsvæsenet ifm. vejledning.

Bodymind

Eller mindbody. Træning med fokus på både krop og sind, med et indadrettet fokus.
Fx yoga, tai chi og qi gong og mange kampsportsformer.

BodyPump

Et holdtræningskoncept og registreret varemærke under Les Mills, NZ.
Muskeltræningsprogram med mange gentagelser og næste samme program i tre måneder.

Bodytoning

Styrkeudholdenhedstræning i holdtræning sammenhæng; holdstyrketræning. Med kropsvægt og redskaber som håndvægte, elastikker o.a.
Stram op er et eksempel på et markedsføringsnavn for den form for træning.

Bootcamp (boot camp)

Oprindeligt af soldaters ‘stroppeture’ i militærstøvler. Nu et meget udbredt navn for diverse former for hårde træningsprogrammer, ude og inde, eller vægttabs- og fitnessforløb, der løber over en begrænset, intensiv, tidsperiode.

Borg-skala

En skala til vurdering af selvoplevet anstrengelse. Skabt af Gunnar Borg.
Borg-skalaen er baseret på en tæt sammenhæng mellem graden af anstrengelsen og pulsfrekvensen under arbejde (træning). Skalaen går fra 6-20 (tilføjer man et 0 svarer det nogenlunde til pulsområdet fra hvile- til maksimalpuls 60-200).
Borg udformede også en lidt anden CR10-skala (Cardiorespiratory) fra 0-10.

BOSU

Both Sides Up (og Both Sides Utilized). Markedsføringsnavn for en stor kuppelformet blå luftpude, der bruges til fitnesstræning, fx kondition, styrke, stabilitet og balance.
Benyttes både i individuel træning og i holdtræning: BOSU-træning.

Bounce

Fjedrende jogging. Moderat impact aktivitet.

Bouldering

Klatring som træning. Udføres på vægge/bjerge under 5 meter høje.
Frit – oftest uden line og sikring – med måtte under. Populært i mange sammenhænge også større fitnesscentre og træningshuse.

BP

Bench press. Bænkpres. Rygliggende brystpresmed vægtstang og skiver.

BPM

Beats per minute. Antal taktslag i minuttet (musikrytme).

Break

Pause. Stop. Fx i undervisning, træning eller musik.

Breakdown

Nedbrydning. Undervisningsmetode, koreografiformidling. Nedbrud mentalt.

Breve (brevis)

Kort. Anatomi udtryk.

Bridge

Samlebevægelse. I koreografi, fx samling af arme. I musik om overgangsstykke.

Bronkie

Luftrørsforgrening.

Broscience

Af bro, forkortelse for brother, i betydningen ven eller gruppemedlem, og science, videnskab. Et nedladende udtryk, der referer til myter og misopfattelser, der videregives som værende fakta af lægmænd med begrænset viden. Udtrykket er udbredt i fitness og andre træningssammenhænge, hvor netop misopfattelser florerer i stort omfang.

BS

Back squat. Squat (benbøjning) med vægtstang på nakken.

BT

Blodtryk (eller BP, blood pressure). Blodets tryk på blodårernes, arteriernes, vægge. Blodtrykket afhænger af med hvor stor kraft hjertet pumper blodet ud og hvor stor modstand blodet møder i karsystemet, arteriernes vægge.
Blodtrykket måles i mm kviksølv og normen er 120/08 mm Hg (op til 140/90 mmHg). Flere faktorer afgør om et givent blodtryk er risikabelt.
De to tal angiver systolisk blodtryk, hjertets sammentrækningsfase, når hjertet pumper blodet ud, og diastolisk blodtryk, hjertets hvilefase, når hjertet fyldes med blod.
For højt blodtryk, vedvarende, slider på hjertet og arterierne og er forbundet med en række sygdomme, fx hjertetilfælde og åreforkalkning.

BTS

Body Training Systems. Verdens største leverandør af konceptprogrammer, fx BodyPump, BodyCombat, BodyStep, BodyAttack, BodyBalance, BodyJam, Sh’Bam, BodyVive, CXWORX, RPM (cykling) samt Les Mills Grit Strength, Grit Plyo og Grit Cardio (høj-intensiv interval træning) og Born to move (børnetræning).
Grundlagt af Les Mills, New Zealand.

Build

Opbygge. Kropsbygning, om krop eller metode. Opbygge koreografi, fx del-hel.

Bulimi (bulimia nervosa)

Spiseforstyrrelse, opkastning efter spisning, sygdom.
Man kan ofte ikke se sygdom på kroppen (normalvægt eller let overvægt).

Bulking (bulke)

At få musklerne til at vokse, hypertrofere, via træning og målrettet diæt (kalorieoverskud).

Bursa

Slimsæk, som nedsætter friktion i kroppen.

BW (eller BWT)

Bodyweight. Kropsvægt. Udtryk bruges blandt andet ifm. kraftpåvirkning i antal gange af kroppens vægt.
Også anvendt som forkortelse i CrossFit.

Bækkenløsning

Graviditetsrelaterede smerter i bækkenet omkring skambenet og over korsbenet. De opstår i mindre eller større grad under graviditeten og fortsætter hos nogen i mange måneder efter fødslen. Smerterne forværres ved bevægelser. I visse tilfælde skal almindelig træning undgås. 98,5 % af alle med bækkenløsning bliver helt raske (www.altomboern.dk).
Bemærk: Bækkenet bliver mere eftergiveligt under graviditeten, men bliver ikke løst, så betegnelsen er upræcis. 

C


C25K
Couch to 5K. Fra sofaen, inaktivitet, til 5 km løb. Løbeprogram for begyndere.

Cable
Kabel (engelsk). Benyttes i forbindelse med kabeltræksøvelser, fx biceps cable curl.

Calisthenics
Muskeltræningsøvelser. Ofte med kropsvægt på gulv uden redskaber eller i stativer.
Af engelsk.

Callanetics
Ældre form for gulvøvelser, muskeltræning, med små bevægeudslag.
Opfinder: Callan Pinckney, USA.

Caput
Hoved, den tykke ende af knogle eller organ.

Cardio
Vedrørende hjertet, kredsløbs-, fx kredsløbstræning.

Cardiophase
Konditionsdelen af en træningslektion.

Cardiotræning
Kredsløbstræning; især om konditionstræning på maskiner (i fitnesscentre).

Caudalt
Nedad (mod halen (cauda)), væk fra hovedet. Anatomi udtryk.

CD
Compact disc, musikmedie til træning. CD, engelsk forkortelse for cooldown.

CEC
Continueing Education Credit, point til opdatering af instruktørbevis internationalt.

Cervikal
Vedrørende halsdelen af rygsøjlen. 7 nakkehvirvler, C1-C7.

CFT
CrossFit Total: Omfatter max squat, pres og dødløft.

CFWU
CrossFit Warm-up, opvarmning.

Chondromalacia
Degeneration af ledbrusk, typisk på bagside af knæskallen (patella).

Circuit
Kredsløb. Træning i et ‘kredsløb’, dvs. øvelserne trænes i en fortløbende serie (næsten) uden pauser). Kaldes også cirkeltræning på dansk.
Træningen foregår ofte i cirkelopstilling, men kan organiseres på flere måder.

Circumduktion
Cirkelbevægelse.

C&J
Clean and jerk forkortelse, bruges fx i CrossFit.

CKC
Closed Kinetic Chain (træning): Lukket kæde. Træning med det distale segment, fjerne ende af kropsdel, fikseret. Anbefalet metode til knæ genoptræning (ACL skader).

Clean
Stød. Vægtløftningsøvelse.

Climbing
Klatring som sport, idræt og motion. Man klatrer med sele og reb, er sikret.
Er blevet meget udbredt også i aktivitetscentre og visser større fitnesscentre.

CLN
Clean (stød) forkortelse, bruges fx i CrossFit.

Closed-chain (Closed Kinetic Chain)
Lukket kæde. Træning med det distale segment, fjerne ende af kropsdel, fikseret.

Clubbells
Køller. Træningsredskab, der minder om baseball køller. Vægt fra 2,5-20 kg.
Velegnet til især svingøvelser. Man kan træne med lav belastning og opnå høj kraftudvikling.

CNS
Centralnervesystem. Rygmarv og hjerne.

Co-aktivering
Antagonisten i en bevægelser kontraheres samtidigt med agonisten.

COG
Centre of gravity, tyngdepunkt.

Columna
Rygsøjle.

Compartment
Muskelrum (omgivet af fascia). Anatomi udtryk.

Compliance
Efterlevelse: I hvilken grad man efterlever de professionelles, fx i forbindelse med behandling, træning og andre sundhedsfremmende aktiviteter.

Compound exercise
Sammensat øvelse. Øvelse for flere muskelgrupper.

Condyl
Knoglefremspring. Anatomi udtryk.

Contraction
Sammentrækning (engelsk). Udtryk bruges i dans og af og til styrketræning.

Contralateral (engelsk tillægsord) ([kon?trah-lat´er-al)
Relateret til, stammende fra eller virkende på den modsatte side af et referencepunkt, fx på kroppen.
Modsætning: Ipsilateral.

Convention
Kongres, fx fitness kongres.

Cooldown
Nedkøling eller nedvarmning efter træning, 5-10 minutter ved lav, progressivt lavere, intensitet.

Coretræning (core training)
Kropsstammetræning (af core, kerne) med øvelser for især kropsmidten; mave og lænd, ydre og indre muskler med dynamiske maveøvelser og lænderygøvelser og statiske plankeøvelser.

Count
Tæl, tælling (eight-count, otter). Fx nedtælling som pep-talk i træning.

Cranialt
Opad, mod hovedet. Anatomi udtryk.

Cross education
Kryds uddannelse (af muskel). “Cross education” er en nervemæssig tilpasning defineret som øget styrke eller funktion i en utrænet kropsdel efter unilateral træning (træning med den modsatte side). Effekt er signifikant. Anbefaling: Mindst 18 ganges træning, hver dag, med kun 1-2 øvelser. Alternativt 6 uger med træning 3 x / uger.

CrossFit
Amerikansk træningskoncept opfundet af Greg Glassman med korte træningspas med høj-intensiv styrketræning med basisøvelser, kropsvægttræning, vægtløftning og sprinttræning. Ingen maskintræning. Fokus på dagens træningspas, WOD.

Crosstræning (cross training)
Blanding af forskellige træningsformer; fordel er alsidighed, varieret belastning.
Eksempelvis svømning, cykling og løb (som i triathlon).
Kan foregå indendørs og udendørs.

CrP (CP)
Creatinphosphat, bruges i energiproces til at danne ATP.

CSA
Cross-Sectional Area. Musklens tværsnitsareal. Udtryk benyttes i forsøg med styrketræning.

Cueing
Instruktion, visuelt, verbalt eller manualt. Af engelsk cue, stikord.

Curl
Bøjning (af et led). Bruges i øvelsesnavne, fx biceps curl og hamstring curl.

Cutting (to cut)
At få musklerne til at fremstå som ‘skarptskårne’ ved at sænke kroppens fedtprocent gennem træning og diæt (kalorieunderskud).

D


DB (Dumbbell)
Forkortelse for dumbbell, amerikansk for håndvægt.

Decline
Fald, faldende eller nedgang.
Liggende på skråbænk eller hængende fra slynger o.l. med hovedet nedad.

Degeneration
Aldersbetinget nedbrydning.

Deload
Aflaste. At træne med lavere belastning. Specialudtryk; anvendes ikke i fysisk træning.

Delts
Forkortelse for deltoids (engelsk), skuldermusklen.

Diastole
Hjertets udvidelse.

Distal
Fri ende, væk fra kroppens midte. Anatomi udtryk.

DL
Deadlift. Dødløft. Forkortelsen bruges i CrossFit træning.

DOMS
Delayed Onset Muscle Soreness, muskelømhed 24-48 t efter træning.
Kan ikke strækkes væk, mens almen stivhed kan reduceres med stræk.

Dorsal
Mod fod- eller håndryggen, mod rygsiden af kroppen.

Double
Dobbelt, en ‘toer’ eller ‘to-repeater’. To sammenhængende gentagelser.

Dumbbell
Håndvægt. Lille stang med små faste eller løse skiver eller vægt støbt ud i et.
Metal eller vinylbeklædt (af og til stof o.l., men det bliver meget beskidt).

Dynamic effort method (DE)
Eksplosiv styrketræning. Udtrykket bruges i vægtløftning og styrkeløft om eksplosiv styrke.

Dynamometer
Instrument til måling af kraftudvikling i bevægelser.

Dyspnø
Åndenød, besværet vejrtrækning.
Træningsintensiteten kan til dels vurderes ud fra hvor besværet vejrtrækningen er.

E


Ectomorf
Kropstype: Slank knoglestruktur, slanke muskler og lav fedtprocent.

EDM
Electronic Dance music. Populær club dance musik med mix, markant rytme og synthesizer tracks.
Urban Dictionary: 128 BPM “big room” rage musik fra fx Tiësto, Hardwell med flere.

Effekt
Resultat. I fysik defineres effekt som arbejde/tid. Måles i watt (W).

EEA
Essential Amino Acids, essentielle aminosyrer; kan vi ikke selv danne.
Skal tilføres via kosten eller tilskud.

Efferent
Efferente, motoriske, nerveimpulser, output fra CNS, centralnervesystemet.

Efterforbrænding
EPOC, excess post-exercise oxygen consumption. Efter høj-intensiv træning bliver kroppen ved med at forbruge ekstra ilt længe efter træningen.

EIM | Exercise is Medicine
Amerikansk, globalt helbredsinitiativ startet af ACSM; har til formål at anspore og hjælpe læger og andre sundhedsfagfolk til at inkludere fysisk aktivitet i forbindelse med behandlingsplaner for patienter. www.exerciseismedicine.org.

Ekspiration
Udånding. Man ånder ud gennem næsen (i hvile) og/eller munden.

Ekstension
Strækning (extension) af et led.

Ekstremiteter
Kropsdele, lemmerne.

EMOM
Forkortelse for Every Minute On the Minute; en intensiv, tidseffektiv træningsvariation: Man starter hvert sæt, når et nyt minut begynder og udfører sættet så hurtigt som muligt med god form. Derefter kan man bruge resttiden – ikke mere end det – til pause.  Når næste minut starter, starter man på næste sæt.

Endomorf
Kropstype: Firskåren bygning med overvægt af fedtvæv.

Elevation
Løft, hævning.

EKG
Elektrokardiogram. Registrering af hjertets slag.

EMG
Elektromyografi. Registrering af impulser ved muskelkontraktion.

Endomysium
Hinde omkring muskelfiber.

Energibehov
Det daglige energibehov afhænger af kroppens organers behov og er den mængde energi, man skal indtage for at kroppen kan fungere tilfredsstillende uden mangelsymptomer og sygdom. Energibehovet beregnes ud fra vurdering af basalstofskiftet og fysisk aktivitetsniveau (PAL, Physical Activity Level); daglig fysisk aktivitet samt træningsaktivitet.
Voksne har typisk et dagligt energibehov på 10-14 MJ, men der kan være store variationer. Vil man vide mere om energibehovet, kan det beregnes ud fra en formel og normer.

Enzym
Komplekst proteinmolekyle. Katalysator i (kroppens) kemiske processer.

EPOC
Excess Post-exercise Oxygen Consumption. Efterforbrænding.
Efterforbrændingen kan være høj (fx 30-40 % ekstra) efter høj-intensiv eller langvarig udmattende træning.

Erector
Strækkeren (latin), om gruppen af rygstrækkermuskler, erector spinae.

Ergometer
Apparat til måling af muskelarbejde (eksempelvis ergometercykel).

ETM
Elevation Training Mask. Masker som skal simulere højdetræning.
Det gør de ikke pga. at tryk ikke er ændret, men begrænsningen af ilttilførsel styrker
blandt andet åndedrætsmusklerne og VO2max øges i forsøg (Science of Sport).

Eversion
Udaddrejning, fodsålen udad.

Excentrisk
Muskelkontraktion, hvor musklen forlænges.

Exciterende
Fremmende.

Exercise
At træne, en øvelse. Af engelsk.

ExRx
Exercise Recommendations, forkortelse. Anbefalede øvelser eller anbefalet øvelsesdosis. Navn på stort amerikansk øvelseshjemmeside exrx.net.

Extension
Strækning. Stræk krop. Fx ryghævning.

EZ-bar
Buet, kort vægtstang til især armtræning.

F


Facilitere
Fremme. Lette. Gøre noget lettere.

Failure
Fejle, af engelsk. Til ‘failure‘: Man løfter, indtil man fejler, indtil man ikke kan mere.

Fankick
Cirkelspark i kampsport og combat fitness træning eller dance.

Fart
Fart er det samme som “speed” på engelsk. Fart er en skalar og angives derfor altid som et tal, og dette tal fortæller alene hvor langt objektet flytter sig pr. tidsenhed, i modsætning til hastighed, som er en vektor der angiver både hvor hurtigt objektet bevæger sig, og i hvilken retning.
Måles i meter/sekund. 1 km/timen = 0,278 m/s.

Vigtig parameter i træning. Gør øvelser sværere og mere intensive.
En fordel for øvede, ofte en ulempe for begyndere.

Fascia
Bindevæv, bindevævshinde. Påvirker træning og påvirkes af træning.

FFM
Fat-free mass. Kropsmassen eksklusive fedtmassen, kroppens fedtfri dele.
Fedtfri masse kan referere til alle væv, som ikke indeholder fedt.

Fitness
Egnet til overlevelse. Udtryk stammer fra cellebiologi. Betyder internationalt sundhed og træning med fitnesstræning evt. i fitnesscentre.
Sundhedsstyrelsen definerer det som et samlende udtryk for fysisk præstationsevne, dvs. både aerobt, styrke, hurtighed m.m.

Fiksator
Muskel som stabiliserer knogle under bevægelse. Stabiliserende muskel.

Fleksion (flexion)
Bøjning af et led.

Flex
Bøj. Spænd muskel.

Floorwork
Gulvøvelser. Muskeltræning siddende og liggende på gulvet.

FODMAP
Fermentable Olige-, Di-, Mono-saccharides And Polyols: På dansk:

F – Fermenterbare, som betyder, at kulhydrater nedbrydes i tarmen.
O – Oligosakkarider, som er en gruppe af kulhydrater med op til ti molekyler.
D – Disakkarider, som er en gruppe kulhydrater med to molekyler.
M – Monosakkarider, som er kulhydrater med et molekyle.
A – And (og)
P – Polyoler, der er sukkeralkoholer, hvis navne tit ender på – ol.

En diæt mod irritabel tyktarm er Low FODMAPS: Minimering af fx følgende:
Monosakkarider: Er fruktose (frugtsukker), som for eksempel findes i: artiskok, asparges, frugt fra dåse, honning, pære, juice, tørret frugt, vandmelon, æble.
Disakkarider: Er laktose (mælkesukker), som for eksempel findes i: mælk, fløde, is, myseost, mælkechokolade, syrnede mælkeprodukteR.
Oligosakkarider: Er fruktaner (frukto-oligosakkarider) og galaktaner (galakto-oligosakkarider) som fx findes i: byg, hvede, hvidløg, løg, linser, pistacienødder, porre, rug.
Polyoler som Isomalt, Mannitol, Maltitol, Sorbitol og Xylitol. Findes fx i sukkerfri pastiller og tyggegummi, avokado, brombær, kirsebær, blomkål, svampe.

FOMO
Fear Of Missing Out. Frygt for at gå glip af noget. Kan øge stress niveau.
Frygt ikke. Tag det roligt. Skab egne oplevelser og oplev rigeligt.

Freestyle
Fri stil. Ikke koreograferet. Ikke planlagt på forhånd.

Frekvens
Hyppighed. Træningsgange per uge. Slag per minut (BPM). Antal per sekund (Hz).

FROM
Functional Range of Motion. Det funktionelle, hensigtsmæssige, bevægeudslag.

Frontalplan (dørplan)
Lodret bevægelsesplan, fra skulder til skulder, bevægelser til side.

FS
Front squat (benbøjning med vægt foran) forkortelse. Forkortelse bruges fx i CrossFit.

FT
Fast twitch, hurtig sammentrækning (hvid muskelfiber). FTa, hurtig, hvid. FTx, endnu hurtigere, hvid.

Funktionel træning
Træning med henblik på hverdags- eller idrætsspecifik funktion.

Funktionsevne
En persons evne til at klare dagligdagens gøremål fysisk, psykisk og socialt.

Fysiologisk skala
Borgs 10-skala til vurdering af træningsintensitet. Udtrykket benyttes også om diverse 10-skalaer til vurdering af anstrengelse under træning.

Fysisk aktivitet
Ethvert muskelarbejde, der øger energiomsætningen i skeletmuskulaturen, dvs. både ustruktureret aktivitet og mere bevidst, målrettet regelmæssig fysisk aktivitet (Sundhedsstyrelsen, 2011).

G


GHR
Glute ham raise forkortelse. Øvelse for bagdel og baglår.

GHD
Glute ham developer forkortelse for en øvelse, der træner bagdel (glutes/gluteus maximus) og baglår (hamstrings).
Glute ham developer, GHD, bruges også om en træningsbænk, der er udviklet til den form for træning. Som rygbænk, men ekstra tyk lårpude, så man kan læne sig frem.

GI
Glykæmisk Indeks. Tal for, hvor hurtigt blodsukkeret stiger efter indtag af en bestemt madvare. Tallet er baseret på en referenceværdi på 100 (ofte glukuse eller hvidt brød). Over 70: højt GI. 55-70: medium GI. Under 55: lavt GI (alt om kost).

Glukose
Sukker, findes i naturen og i blodet (blodsukker).

Glutes
Forkortelse for gluteal muscles (engelsk), sædemusklerne. Især om bagdelen, gluteus maximus.

Glykogen
Glukose lagres i kroppens væv som glykogen.

GPP
General Physical Preparedness, forkortelse, egentlig fysisk fitness.

Grand plié
Dyb bredstående benbøjning (lig sumo squat).

Grapevine
Aerobic, pulstræning, trin, ud-kryds bag-ud-saml. Af engelsk for vinranke (snor sig).

Gravitation
Vægt, tyngde. Planeters gravitation kaldes tyngdekraft.

GTG
Grease the groove (smøre rillen): CrossFit metode med mange submaksimale sæt af en øvelse dagen igennem.

GTO
Golgi Tendon Organ. Golgi organeller, eller senetene, er med til at
udløse den anti-myotatiske refleks. Afslapning af musklen.

H


H2H
Hand to hand. Om kettlebell jongleringsteknik eller kampmetode.

Hams
Forkortelse for hamstrings (engelsk), gruppen af hasemuskler:
m. biceps femoris, m. semitendonosus, m. semimembranosus.

Hastighed 
Vigtig parameter i træning. Gør øvelser sværere og mere intensive.
En fordel for øvede, ofte en ulempe for begyndere.

Fart er det samme som “speed” på engelsk. Fart er en skalar og angives derfor altid som et tal, og dette tal fortæller alene hvor langt objektet flytter sig pr. tidsenhed, i modsætning til hastighed, som er en vektor der angiver både hvor hurtigt objektet bevæger sig, og i hvilken retning.

HEPA
Health-enhancing physical activity.  Sundhedsfremmende fysisk aktivitet.
Også navnet på et europæisk WHO netvæk, HEPA Europe, som på overordnet plan arbejder med promovering af ernæring, fysisk aktivitet og overvægt og transport og sundhed – igennem hele livet i alle sammenhænge.

HI
High Impact, fx HIA, high impact aerobic. Med svævefase, begge fødder over underlaget.
En kraftpåvirkning under landingen, som tilsvarer 2-3 gange kroppens vægt.

Heavy rope (træning)
Lange, kraftige reb, som man svinger i diverse retninger og mønstre. Styrker muskler og kredsløb. Populært i såkaldt funktionel træning.

Heavyrope (sjipning)
Specialsjippetove, gummirør fyldt med sand, til special sjipning.

HF
Hjertefrekvens, pulsslag per minut. HFmax, maksimal hjertefrekvens.

High impact
Høj vertikal (lodret) reaktionskraft; høj kraftpåvirkning ved landing.
I almindeligt løb og hop er der en kraftpåvirkning som er 2-3 gange kroppens vægt.
I gymnastik er det over 6-7 gange kroppens vægt.
I atletikspring kan det være 10-13 gange kropsvægt.

High responder
Person med høj, god eller hurtig, respons, på træning.

HIIT
High-intensity Interval Training. Høj-intensiv Interval Træning. Intervaltræning ved høj og superhøj intensitet.
Dækker over mange forskellige metoder.
Høj-intensiv træning forbedrer kondition såvel som en lang række sundhedsparametre. Skal doseres efter form, helbred og mål.

HIRT
High-intensity Resistance Training. Høj-intensiv styrketræning, fx område 6-8 repetitioner, tung belastning.
HIRT er overordnet begreb, som kan dække over forskellige typer programoplæg.

HIT
High Intensity Training. Høj-intensiv træning. Konditionstræning med intensitet, ofte som intervaltræning.
Også et ældre styrketræningsprincip, 1 sæt a 10-12 gentagelser pr. øvelse. Opfinder: Arthur Jones. Grundlæggeren af Nautilus firmaet.

HLR
Forkortelse for Hanging Leg Raise, hængende benløft.

Homøostase
Ligevægtstilstand (konstant miljø).

Hop
High impact opspring. Dansk: På et eller begge ben. Engelsk: Hink, et ben.

Horisontalplan
Vandret bevægelsesplan, også transversalplan.

HR
Heart rate. Pulsfrekvens.

HRM
Heart rate monitor. Pulsmåler; er ofte en rem med føler samt modtager/ur.

HSPU
Hand-stand push up. Armstrækning på hænder. Forkortelse bruges i CrossFit.

HSQ
Hang squat (eller clean eller snatch), forkortelse. Øvelsen starter med stangen ‘hængende’ omkring knæhøjde.

Hybrid
Sammensat. Fx hybridhold, der kombinerer to træningsformer, Spin’n’Pump.

Hyperekstension
Strækning udover normalstilling. Enten utilsigtet (som ved hypermobilitet) eller bevidst som i træning af lænden, hvor man bøjer bagover.

Hypertrofi
Af græsk hyper, ‘større’ og trophe ‘ernæring’ eller ‘vækst’. Forstørrelse eller forøgelse af et vævs eller organs størrelse ved forøgelse af de enkelte cellers størrelse (Håndbog i biologiske fagtermer). Årsager kan være rigelig ernæring, øget brug fx styrketræning eller hormonstimulation.
Udtrykket bruges især i forbindelse med muskelvækst.

Hyperplasi
Af græsk, ‘flere’ og ‘udvikling’, ‘dannelse’. Om vækst, der skyldes forøgelse af celleantallet i et væv (hyper- bruges enten om større eller flere).

Hyperventilation
Åndedræt stiger kraftigere end iltoptagelsen.

Hypo
Mindre end normalt.

Hypotrofi
Af græsk hypo- ‘under’ og trophe ‘næring’, dvs. ‘underernæring’.
Underudvikling af et organ, vævsreduktion. Ordet blev tidligere anvendt, men nu bruges betegnelsen atrofi i stedet (Den Store Danske).
I plantelære betyder hypotrofi; en plante udvikles kraftigere på undersiden end på oversiden (Store Norske Leksikon).

Hæmoglobin
Proteinmolekyle (Hb), som transporterer ilten i blodet.

I


IADL
Instrumentelle aktiviteter inden for ADL (hverdagsaktiviteter); ofte udadvendte aktiviteter såsom madlavning, rengøring og indkøb.

ICYMI
In Case You Missed It. I tilfælde af at du ikke så det.
Forkortelse bruges blandt andet i træningsblogs som undskyldning for at gentage et indlæg.

IDEA
Interesseorganisation for holdinstruktører, fitnessinstruktører og personlige trænere. Startet 1982.
Stod for International Dance-Exercise Association, kaldes nu IDEA Health and Fitness Association.

IF
Intermittent fasting. Periodisk faste. Der er mange metoder, fx en dags faste og en dags normal (sund) spisning på skift. Det medvirker til at bevare muskelmasse modsat traditionelle længerevarende fastekure, der tærer på muskelmassen.

IGF-1 Insulin-like growth factor 1
Et protein, som spiller en vigtig rolle for vækst i barndommen og som har en opbyggende, anabol, effekt også hos voksne. Hormonet kan regulere cellevækst og udvikling især nerveceller, fx i hjerne og muskler.

IIFYM
If It Fits Your Macros; oversat: Hvis det passer til dine makro(næringsstoffer). Udtrykket og forkortelsen refererer til at man sørger for at opfylde de relevante makronæringsstof behov (anbefalet mængde protein, kulhydrat og fedt) i henhold til ens behov og målsætning med overvejende sund mad, men også efter personlig præference; d.v.s. at man spiser sundt, men uden at være fanatisk – modsat ‘clean eating’, et diffust udtryk for at spise sundt og undgå (alt) usundt.
IIFYM går ud på at man overvejende spiser sundt, men fejlfortolkes jf. artikler på nettet ofte, så kosten i stedet bliver overvejende usund. IIFYM artikel eksempel.

Immunsystem
Kroppens forsvarssystem.

Impact
Reaktion, indvirkning, effekt. Bruges ofte om reaktionskraft i landinger, fx low og high impact.

Impact factor (IF)
Gennemslagskraften af et videnskabeligt tidsskrift; det gennemsnitlige antal gange, der citeres aktuelle artikler fra et givent tidsskrift, hvilket indikerer tidsskriftets relevans.

In situ
Legemet i anatomisk normalstilling: Næse, fødder, håndflader fremad. Anatomi.

Incline
På skrå eller hældning (opad).
Liggende på skråbænk eller hængende fra slynger o.l. med hovedet opad.

Infektion
Sygdomstilstand forårsaget af bakterier eller virus.

Inferior
Under, nedre. Anatomi udtryk.

Inflammation
Betændelsestilstand forårsaget af overbelastning.

Inkontinens
Problemer med at holde på vandet. Ufrivillig vandladning.
Et udbredt problem blandt både kvinder og mænd. Kan i mange tilfælde afhjælpes med knibeøvelser.

Innervere
Forsyne med nerveimpulser.

Insertion
Fæste, hvor muskel fæster på knoglen.

Inspiration
Indånding. Man ånder ind. Via næse og/eller mund.
Næsevejrtrækning i hvile er sundere (opvarmning/filtrering af luft).

Intensitet
Belastning på kredsløb eller muskler.

Inter
Imellem. Anatomi udtryk. Eller: Imellem deltagere eller imellem træningspas.

Intermediate
Mellem (niveau). Middelniveau. Træning eller deltager. Engelsk.

Interval
Periode, opdelt træning med arbejds- og hvileperioder. På engelsk også: Intermittent.
Klik på link for tabel over grundprincipper i aerob, aerob/anaerob og anaerob interval træning.

Intervaltræning
Træning i intervaller, moderat, høj eller superhøj intensitet. Der er utallige former og metoder.
Defineret ved træning af en kapacitet, typisk konditionen; en intensiv arbejdsperiode efterfulgt af en restitutionsperiode (aktiv pause) gentaget et antal gange.

Interwalk
Dansk program og app med gang intervaltræning. Fra Center for Aktiv Sundhed.

Intra
Indeni. Anatomi udtryk. Eller: Inden i et enkelt træningspas.

Ipsilateral (engelsk tillægsord) (ip’si-lat’?r-?l)
På den samme side, med reference til et givent punkt. Påvirkende samme side.
Synonym: Homolateral. Modsætning: Kontralateral.

IU
Inner unit. De dybtliggende, stabiliserende muskler.

Inversion
Indaddrejning, fodsålen indad.

Iskæmisk
Mangel på ilt.

Isokinetisk
Muskelkontraktion ved konstant hastighed med samme spænding.

Isolation
Isolationsøvelse. Øvelser for isolerede muskelgrupper i styrketræning eller dans.

Isometrisk
Statisk, muskelarbejde uden ledbevægelse.

Isotonisk
Dynamisk, muskelarbejde med ledbevægelse.
Et nyere udtryk er DCER, dynamic constant external resistance, træning med konstant ydre modstand (Fleck, Kraemer, 2004).

J


Jack
Jumping jack. Sprællemandshop. Pulstræning trin, aerobic, basistrin.
Fødder hopper ud og ind. Meget brugt kredsløbstræningsøvelse i fysisk træning.

Jam
Improvisation. Musik, dans, aerobic i fri stil.

Jog (Jogging)
Løb. Løbe i et jævnt, roligt tempo fx omkring 8-9 km/t, især regelmæssigt som motion.

Jump
Hop. Opspring på begge fødder, landing på en eller begge fødder, fx squat jump.

Joule
Måleenhed for energi (energi = i stand til at udføre et arbejde).

K


KAATSU

Træning ved lav intensitet med afklemning af lemmer. Se okklusionstræning.
KAATSU er det originale japanske koncept.

Kalorie
Varmemængde til opvarmning af 1 gram vand 1 grad.

Kalorieoverskud
Indtag af flere kalorier end der forbrændes. Forudsætning for optimal muskelopbygning.

Kalorieunderskud
Indtag af færre kalorier end der forbrændes. Forudsætning for vægttab.

Kcal
Kilokalorie, 1 kcal er 1000 kalorier. I mange tekster menes der 1 kcal, når der skrives 1 kalorie. 1 kcal = 4,2 kJ.

kJ
Kilojoule, energi måleenhed, 1 kcal svarer til 4,186 kJ. 1 kJ = 0,240 kcal.

Kilokalorie
1000 kalorier. Forkortes kcal.

Kraft
Kroppen(s bevægelser) påvirkes af indre og ydre kræfter.

Kapillærer
Blodårernes fineste forgreninger.

Katabol
Nedbrydende.

KB
Kettlebell. Kuglelignende træningsredskab med håndtag. Forkortelsen bruges i CrossFit.

Ketogen diæt (Keto)
Diæt med meget lavt indhold af kulhydrater med henblik på fx vægttab.

Kettlebell 
Kuglelignende træningsredskab med håndtag. Girya. Russisk styrketræningsredskab. Kan benyttes til alle former for styrketræningsøvelser, men er især velegnet til svingøvelser, samt træk og stød. Fra 4-40 kg.

Kick
Spark. Ofte højt, strakt spark. Pulstræning, aerobic, basistrin.

Kiks
Et slangudtryk for en meget lille vægtskive typisk mindre end 1,25 kg.

Kinesiologi
Læren om kroppens bevægelser.

Kinetik
Læren om legemers bevægelse som funktion af bestemte kræfter.

Kinetisk
Vedrørende bevægelse(senergi).

Kondital
Kondition, maksimal iltoptagelse set i forhold til kropsvægt.

Kontraktion
Muskelspænding, muskelsammentrækning.

Kontinuerlig
Vedvarende, fortsat arbejde.

Kontraindikeret
Utilrådelig; visse forhold kan gøre en øvelse utilrådelig for visse udøvere.

Koordination
Samarbejde mellem CNS, nerver og muskler.

Kortisol
Hormon som øger stofskiftet og kropstemperatur, forbereder krop på arbejde.

Kortison
Stof som modvirker inflammation.

kp
Kilopond. Tyngdekraftens træk i massen 1 kg:
1 kp = 1 kg x 9,81 m/s2. 1 Newton = 0,10 kp.

kpm
Fysisk arbejde, mekanisk energi, angives af og til i kilopond/meter.
1 kp x m = 9,81 Joule. 1 Joule = 0,10 kpm.

Kraftmoment
Belastning omkring et led i bevægelse.

Krampe
Maksimal muskelkontraktion ? udenfor viljens kraft.

Kropskomposition
Kroppens sammensætning af fedtfri kropsmasse og fedt.

KTE
Knees to elbows. CrossFit forkortelse. Fra hængende løft, løftes knæ til albuer.

KTP
Kroppens tyngdepunkt, hvor massen er samlet (på amerikansk COG, center of gravity).

L


Laktat (om lactic acid)
Mælkesyre.

Lateral
Væk fra kropsmidte.

Laterals
Bevægelser væk fra kropsmidten. Udtrykket anvendes ofte om side laterals, en forkortelse for skulder sideløft med håndvægte.

Lats
Forkortelse for latissimus dorsi (latin), den brede rygmuskel, ‘vingemusklen’.

LBM
Lean Body Mass, fedtfri kropsmasse.
Holdtræning Lår-baller-mave bodytoning.

Lead 
Engelsk. Ledende. Start (ben). Det ben, der starter serien af øvelser, trin.

Leap
Engelsk. Spring fra en fod til den anden. Et stort løbetrin. I gymnastik og dance.

Lever 
Vægtstangsarm eller momentarm (af engelsk). Fx long lever training, træning med lang momentarm, lang afstand fra belastningen til omdrejningspunktet.

Ligament
Ledbånd, forbinder knogle med knogle.

Ligevægtsindtag
Kalorieindtag som balancerer indtag med forbrug.

LISS
Low Intensity Steady State. Cardio, kredsløbstræning ved lav-moderat intensitet.

LI
Low Impact, evt. LIA, low impact aerobic.
Uden svævefase, mindst en fod i kontakt med underlaget.

Longus
Lang. Anatomi udtryk.

Lounge
En musik stilart, ‘easy listening, tilbagelænet rytmisk jazz-inspireret musik, der spilles i klubber og barer. Meget anvendeligt til holdstyrketræning.
Ordet ‘lounge’ bruges af og til fejlagtigt om styrkeøvelsen lunge (også engelsk udtale).

Low impact
Lav reaktionskraft. Med lav(ere) belastning på knogler og led.
Uden svævefase, mindst en fod i kontakt med underlaget.
En kraftpåvirkning under fodisæt på ca. 1-1½ gange kroppens vægt.

Low responder
Person med lav, dårlig eller langsom, respons, på træning, typisk kredsløbstræning (maksimal iltoptagelsestest).

LTPA
Leisure Time Physical Activity, fysisk aktivitet i fritiden. Vigtig sundhedsfaktor.
Andre relaterede forkortelser:
PA: Physical Activity, PADL: Physical Activity of Daily Living.

Lumbago
Lænderyg smerter, hold i ryggen.

Lumbal
Vedrørende lændedelen af rygsøjlen. 5 lændehvirvler, L1-L5.

Lunge (øvelse)
Fremfald eller udfald; oprindeligt pludseligt fremfald. Med engelsk udtale.
Styrketræning: Øvelse: Fremfaldsskridt, bøjede ben. Krop flyttes med i bevægelse.
Aerobic (puls): Basistrin: Lunge; strakt støt bagud uden forflytning af kroppen.
Lunge(r), dansk udtale, er de(t) organer, hvor vejrtrækningen, respirationen, foregår.

Lunge (organ)

Åndedrætsmusklen, diagphragma, med flere skaber bevægelse og indåndingsluft trækkes ned i lunger (luft siver ind i blodbanen, og kultveilte siver ud i lunger) og udåndingsluft pustes ud.

Luksation
Ledskred. Skade, hvor ledflader forskydes fuldstændigt fra hinanden. Kan opstå af sygdom eller skade.

LWF
Lift Weights Faster. Generelt udtryk for at vægttræne med hurtige bevægelser. Omsat til koncept og markedsført af Jen Sinkler, USA.

Løbeøkonomi
Den energi, der anvendes per kg legemsvægt til at løbe en km. Ved god løbeøkonomi bruges mindre energi til at udføre det samme arbejde (Sundhedsstyrelsen, 2011).

M


m
Masse. Et legemes masse, tyngde, måles i kilogram (kg).

Maksimal
Største. Kan være største frekvens, største iltoptagelse, største indsats.

Maksimalpuls
Den højeste puls, man kan opnå: Maksimal hjertefrekvens, HFmax.
Den findes ved testning. Alternativt findes der flere formler, bl.a. 220-alder og 208-70%alder, til beregning af maksimalpuls, men med stor usikkerhed.

Masterclass
Inspirationsklasse med gæsteinstruktør. Udbredt inden for holdtræning.

Maximal effort method
Råstyrke træning. Udtrykket bruges i vægtløftning om den tungeste træning (modsat submaximal og repeated effort).

Maximus
Stor eller største. Anatomi udtryk.

MBL
Holdtræning navn, mave-baller-lår træning.

Medial
Mod kropsmidte.

Medius
Mellemste.

Mentor
Læremester.

Mesomorf
Kropstype: Muskuløs bygning.

MET
Metabolic Equivalent of Task. Eller Metabolic Equivalents. Metabolisk ækvivalent.
Beskriver iltoptagelsen, energiomsætningen. 1 MET svarer til energiomsætningen ved opretholdelse af kroppens funktioner, stofskiftet, ved fuldstændig hvile, også kaldet basalomsætningen, på hvilket tidspunkt kroppen forbruger 3,5 ml ilt per kilogram kropsvægt per minut, 1 MET.
Under træning stiger ilforbruget, ved gang til 3-5 gange, 5 MET, af basalomsætningen og ved løb 8-12 gange, 8-12 MET.
MET-værdierne vises i displayet på mange cardiomaskiner.

Metabolisme
Stofskiftet. De kemiske processer og reaktioner i kroppen; energiomsætningen.
Stofskiftet består af: Basalstofskiftet, basal metabolic rate (BMR), føde-induceret termogenese (FIT) og fysisk aktivitet, physical activity level (PAL).

MetCon (METCON)
Metabolic Conditioning workout, CrossFit forkortelse for træning, der træner stofskiftet; sætter forbrændingen i vejret eksempelvis med henblik på fedttab. Det kan være cirkeltræning eller serier af øvelser i runder uden pause, træning på tid eller ‘så mange repetitioner som muligt’, AMRAP, as many repetitions (rounds) as possible.

Metronom
Mekanisk taktmåler, der bruges til at angive tempoet i et musikstykke. Den kan også bruges til at opretholde et ensartet tempo i en øvelse. Man kan også få en metronom app.

MFR
Myo-fascial release (massage teknik). Løsning af stramme muskler og bindevæv med pres, især fx rulning med og på skumruller, massagebolde eller tennisbolde.

MFT (MFE, Master of Fitness and Exercise)
Master i fitness og træning. Universitetsstudium, 2-årig, selvfinancieret, på SDU.
(MFT er også IT forkortelse for Master File Table, kort over alle data på harddisk).

Mindfulness

Opmærksomhed. Metode til træning af koncentration, øget opmærksomhed, og tilstedeværelse i nuet. Fremmer også afstressning og almen afslapning.

Minimus
Mindste.

Mitokondrie
Legeme i muskelcellen som udnytter ilten til produktion af ATP.

MI
Moderate Impact, evt. MIA, moderate impact aerobic. Middel reaktionskraft.

Mixed
Blandet. Fx mixed impact aerobic.

MJ
Megajoule. Det daglige energibehov beskrives i megajoule. 1 MJ = 1000 kJ.
For voksne er energibehovet i området fra 10-14 MJ afhængigt af aktivitetsniveau.

MMA
Mixed martial arts. En fuld-kontakt kampsportsform, som tillader brug af både slag og greb, oprejst og på gulv, med teknikker fra en række kampsportsdiscipliner.

Mobility
Engelsk for bevægelighed. Anvendes om (hold) træning af smidighed og ledbevægelighed med både statiske og dynamiske stræk sammen med stabilitet (eventuelt styrke).

Modulation
Ændring af et nervesignal.

Motion
Motion bruges både i forbindelse med ustruktureret aktivitet og mere bevidst, målrettet, regelmæssig træning (Sundhedsstyrelsen, 2011).

Motivation
Interne og eksterne kræfter, der fremmer intentionen om en bestemt adfærd.
Indre motivation: Af lyst. Ydre motivation: Af (en vis) pligt/tvang.

Motor cortex
Del af hjernen som har overordnet kontrol med bevægelser/motorik.

Motorik
Koordinationsevne.

Motorisk neuron
Motorneuron. Nervecelle der sender signaler ud til musklen (efferent).

Move
Bevægelse, at bevæge sig. Udtryk bruges i dans. Af engelsk.

MP
Military press, forkortelse. Skulderpres med vægtstang foran krop/ansigt.

MP3
Musikfil format. Det er et kompressionsformat til lydfiler. Det fjerner små nuancer, som det menneskelige øre ikke kan høre; MP3 filen lyder ikke helt præcis som originalen, men meget tæt på. En MP3 fil kan være op til 10 gange mindre end den originale fil.

MU
Motor unit, motorisk enhed, nervecelle samt tilhørende muskelfibre.
CrossFit: Muscle up forkortelse. Hængende fra stang eller ringe, udføres en kombineret pull-up og dip (pres op), så man slutter i lodret armstrækning.

Muskel
Muskelbug, bindevæv og sener. Forkortes m. Flere forkortes mm.

Muskelbug
Muskelvævet som kan trække sig sammen.

Muskelten
Sansecelle, der registrerer længde- og spændingsændringer i muskel.

Myalgi
Muskelsmerter.

Myoglobin
Proteinmolekyle, som transporterer ilten i musklen.

Myosin
Det ene, tykke, protein i musklens kontraktile element.

N


N
Newton. Kg x m/s2 Den kraft, der giver massen 1 kg en acceleration på 1 m/s2.

NEAT
Non-Exercise Activity Thermogenesis, ikke-træningsrelateret aktivitet termogenese (forbrænding). Småaktiviteter, som øger forbrændingen; trippen med fødder, trommen med fingre, at rejse sig eller sætte sig på en stol, at gå eller slentre omkring.
NEAT aktiviteter har betydning for vægtvedligehold og sundhed, og kan give vægttab.

NEPA
Non-exercise physical activity. Fysisk aktivitet, som ikke er træning.
Dagligdags aktiviteter som at stå, tage trapper, husligt arbejde, havearbejde etc.

Nerve
Impulsledende væv. Forkortes n. Flertal forkortes nn.

Neuralt drive
Mængden af nerveimpulser til en muskel.

Neuron
Nervecelle.

NI
Non-impact, uden reaktionskraft; stationære øvelser som balancer og gulvøvelser.

NIA
Neuro Integrative Action. Bodymind træning, mindful specialdans.
Opfundet af Debbie og Carlos Rosas, USA.

Non responder
Person med lav, dårlig eller langsom, respons, på træning, typisk kredsløbstræning (maksimal iltoptagelsestest). Et upræcist udtryk, for der vil være en eller anden grad af respons på et eller flere områder; et andet, bedre udtryk er low responder.

Nordic Walking
Stavgang. Rask gang med stave (som skistave) i hænderne. Øger træningseffekten.

Nudging
Adfærdsdesign. Handler om at bevæge folk til bedre vaner (kost, motion, rygning, trafik, hygiejne) med deres vilje (i stedet for mod egen vilje). Et puf (nudge), som søger at påvirke menneskers adfærd uden at fratage dem deres valg. Eksempel: Gør det let at finde trapper i en bygning. Håndvaske på gangene i hospitaler, for man ikke springer hygiejnen over i andres nærvær.

O


OAC
Forkortelse for One-Arm Chin-ups. En-arms kropshævning (undergreb).
En-arms (og et-bens) kropsvægttræning er effektiv styrketræning.

OAP
Forkortelse for One-Arm Pull-ups (eller One-Arm Push-ups). En-arms kropshævning (overgreb). En-arms (og et-bens) kropsvægttræning er effektiv styrketræning.

OBLA
Onset of blood lactate accumulation. Tærskel, hvor mælkesyre-produktionen stiger drastisk.

OE
Overekstremiteter, arme.

OHP
Overhead press. Skulderpres med stang foran kroppen med fødder i bredstående (eller eventuelt siddende). (En version er military press med fødder samlede).

OHS
Overhead squat, forkortelse. Dyb squat udført med vægtstang i strakte, låste, arme over (eller bag) hoved. Armene holdes i samme stilling øvelsen igennem.

OKC
Open Kinetic Chain. Åben kæde. Træning med det distale segment, fjerne del af kropsdelen, frit (ikke fikseret). Eksempelvis: Leg extension, benspark, i maskine.

Okklusionstræning
Træning ved lav belastning med afklemning af lemmerne med stropper eller lignende for at reducere blodets (venøst) tilbageløb. Det skaber et miljø i musklen som fremmer muskelstyrke og muskelvækst.
Metoden er særligt velegnet ved skader, men kan være risikabel for visse målgrupper bl.a. de med blodsygdomme. Andre navne for træningen er Blood Flow Restricted Training, tourniquet-træning og Kaatsu, som er det originale koncept med særligt udstyr.

Open-chain (Open Kinetic Chain)
Åben kæde. Træning med det distale segment, fjerne del af kropsdelen, frit (ikke fikseret).
Eksempelvis: Leg extension, benspark, i maskine.

Os
Knogle.

Osmose
Væske- og gasvandring gennem porøse vægge og hinder.

Otter
Holdtræning betegnelse for 1 x 8 taktslag, en frase, verselinje. Tilsvarer 2 4/4.

OU
Outer unit, de ydre muskler.

Overbelastningsskader
Skader, der opstår over tid, fx mange gentagne løft med fejlstilling.

Overkompensation
Eller Superkompensation. Krop reagerer på træning ved at blive stærkere.

Overload
Overbelastning, ekstra belastning, for at skabe fysisk fremgang.

P


PA
Physical Activity, fysisk aktivitet. Andre relaterede forkortelser:
PADL: Physical Activity of Daily Living. LTPA: Leisure Time Physical Activity.

Pace
Tempo, intensitet. Skynde på, presse deltagere.

PADL
Physical Activity of Daily Living, fysisk aktivitet i hverdagen (hverdagslivet).
Andre relaterede forkortelser:
PA: Physical Activity, LTPA: Leisure Time Physical Activity

PAL
Physical Activity Level. En persons daglige aktivitetsniveau udtrykt som et tal, der kan bruges til beregning af en persons totale daglige energiforbrug.
Når basalstofskiftet er beregnet, ganges det med tallet for generel aktivitet sammen med eventuel træning.

Paleo diæt (Paleolithic diet)
Stenalderkost. En kost med fisk og magert kød, grøntsager, frugt, nødder og frø og ingen mælkeprodukter, næsten ingen korn, ingen salt eller sukker.
Paleo diæt ideen kan spores tilbage til 1975 (i en bog af Walter Voegtlin), blev videreudviklet af Stanley Boyd Eaton og Melvin Konner og populariseret af Loren Cordain i hans bog The Paleo Diet fra 2002.
Paleo diæten har mange tilhængere, men også mange kritikere.

Palmar
Mod håndfladen. Anatomi udtryk.

PAP
Post-Activation Potentiation. Opvarmning, opvarmningssæt og så 1 rep. (1 x 1) med maksimal belastning. Så pause 7 (8-12) minutter. Dernæst normale sæt og rep.
Det tunge løft gearer nervesystemet til at kunne løfte mere (flere repetitioner).
Metoden kan anvendes af veltrænede til at komme videre, ud af et træningsplateau.

Partiel
Delvis.

Pattern
Mønster. Bevægelsesmønster eller form. Engelsk.

PC
Power clean, forkortelse. Brugt i CrossFit.
Personal computer.

Peak aerobics
Mest intensive del af en aerobic, pulstræning, lektion.

Peak contraction
Muskelspænding (ekstra) i topposition.

Pec deck
Styrketræningsmaskine (deck) til træning af brystmusklerne (pectoralis).

Pecs
Forkortelse der bruges om pectoralis major (latin), den store brystmuskel.

Pennationsvinkel
Muskelfibervinkel i forhold til trækretning.

PEP Program
Prevent injury and Enhance Performance. Et program til udvikling af styrke og neuromuskulær kontrol af knæet (Santa Monica, CA, 1999). Med opvarmning, stræk, styrke, plyometri og sports-specifik agility. 19 elementer. 20 minutters varighed.

Periodisering
Variation, pulsering, i træningsplan.

Pertubationstræning
Af per- og afledning af lat. turbare, at ‘bringe i uorden, forstyrre’; mindre, forstyrrende effekt i et fysisk system i ligevægt (Den Store Danske).
[Man] arbejder på ujævnt underlag og udsættes for uventet ydre kraftpåvirkning. [Man] skal reagere hurtigt og funktionelt med kompenserende bevægelse.
(Dansk Sportsmedicin, nr. 2, Maj, 2002).
Metoden bruges i neuromuskulær træning med henblik på at optræne knæstabilitet, fx for at forebygge korsbåndsskader.

Pilates
Speciel muskeltræning med eller uden redskab. Af: Joseph Pilates.
Pilates gulvøvelser uden redskab kaldes mat exercise.

Piloxing
Holdtræning. Mix af fitness boxing, pilates og balletøvelser. Opfinder: Viveca Jensen, USA.

Planer
Kroppens bevægelser bevæger sig i tre overordnede anatomiske planer; sagittalplan (fremad-bagud), frontalplan (sideværts) og transversalplan (vandret plan).

Pitch
Tonehøjde. Pitch kontrol. Knap til justering af musikkens hastighed (holdtræning).

Plantar
Mod fodsålen. Anatomi udtryk.

Plateau
En stilstand eller udjævning i træningseffekten, fremgangen.

Plié
Benbøjning i bredstående.

Plyometri
Af græsk plio, længere, og metric, mål. Plyometri (træning) refererer til forlængelse af musklen, den eccentriske fase, som udnyttes til at øge kraften i den efterfølgende koncentriske fase. Natalia Verkhoshansky, “Plyometrics are the exercises in which the pliometric (eccentric) regime is used to increase the power output of movement”.

Plyometrisk træning
Springkrafttræning, eksplosiv styrketræning med fokus på hastighed.
Trænes fx med 30-45 % af 1RM belastninger.

PNF
Proprioceptiv Neuromuskulær Facilitering. Muskelaktiverings- og strækteknik.

Point
Danseudtryk. Stræk, fx “point foot”, er plantarfleksion af fod.

Post-aerobics
Afrundingen, de sidste minutter, efterfølgende aerobic konditionstræning.

Posterior
Bagtil på kroppen.

Postural
Vedrørende kropsholdning, den oprejste stilling (af engelsk posture).

Power
Kraft og hastighed på samme tid.

Powerlifting
En international sportsgren med squat, bænkpres og dødløft. På dansk:
Styrkeløft. Det handler om at løfte mest muligt en enkelt gang.

Powerwalking
Intensiv gangtræning med høj hastighed og kraftige armbevægelser. Træningsgang.

PP
Push press, forkortelse. Skulderpres med håndvægte, som accelereres af ben.

PR
Personal record. Personlig rekord, bedste resultat.
Public relations, reklame.

Press
Pres. Pressebevægelse. Skub.

Profund
I dybden. Anatomi udtryk.

Profylaktisk
Forebyggende (profylakse, forebyggelse).

Progressiv
Gradvist stigende (progression).

Propulsion
Bevægelse med svævefase, udtrykket benyttes i step teori. Engelsk.

PROM
Passive Range Of Motion, passivt bevægeudslag. Med ydre hjælp.

Progression
Fremgang eller fremgangsmåde. Øgning.

Pronation
Indaddrejning; mod hånd- eller fodfladen.

Proneret
Maveliggende (af engelsk prone), eller indaddrejet.
Eller: Vendt mod ‘mavesiden’. Hænder eller fødder indadvinklede.

Protein
Makronæringsstof, der er opbygget af aminosyrer.
Har bl.a. til funktion at opbygge og reparere kroppens væv.

Proximalt
Mod roden, ind mod kroppens midte.

PSN
Power snatch. CrossFit forkortelse.

PU
Pull-up, kropshævning, eller Push-up, armstrækning.
Uheldigvis samme forkortelse for to modsatrettede øvelser.

PU
Push-up. Engelsk. Armstrækninger. Forkortelse benyttes i CrossFit.

Pull (pulling)
At trække. Pull movements er trækkebevægelser, man trækker noget eller sig selv;
fx roøvelser eller pull-ups. Modsatte bevægelser er push movements.

Pulsreserve
Den maksimale puls minus hvilepulsen. Dvs. det ‘pulsområde’, man har til rådighed, fx til fysisk træning.

Pulsur
Armbåndsur samt sensor placeret ved hjertet til måling af puls.

Pump
Pumpebevægelser med muskler. Navn for koncept med muskeludholdenhedstræning.

Push (pushing)
At skubbe. Push movements er pressebevægelser, man presser eller skubber noget, fx brystpres eller skulderpres. Modsatte bevægelser er pull movements.

Q


Q
Minutvolumen (cardiac output) = SV x HF. Den mængde blod, der løber gennem hjertet i løbet af et minut.

QoL
Quality of life. Livskvalitet. Forkortelsen ses fx i forsøgsrapporter; QoL er et af målene i forbindelse interventioner, forsøg og behandlingsforløb, for ældre og syge.

Q-sign
Instruktionstegn, arm, hånd, fingre, i holdtræning. Af cue, stikord.

Qi gong (Qigong)
Flere tusinde år gammel kinesisk helbredssystem, som omfatter stillinger, øvelser, vejrtrækningsøvelser og mentaltræning. Qigong kommer af Qi, livskraft eller livsenergi, og Gong af færdighed opnået via regelmæssig praksis. For helbred, krop og sind.

Quads
Forkortelse for quadriceps (latin), forlår, lårmusklerne.

Quantified self
Kvantificering af en selv; måling og dataopsamling, så man får sat tal på ens krop og sundhed. Måling via wearables såsom smarture og eksempelvis databehandling med en app eller et pc program.

Q-vinkel
Vinkel mellem linie gennem quadriceps? lige hoved og knæskalssenen.

R


RDL
Romanian Deadlift. Rumænsk dødløft. En variation af dødløft med strakte ben,stiff-legged deadlift, hvor hoften skubbes bagud og frem igen i returfasen.

Reaktionsøvelser
Rigtige reaktionsøvelser foregår med uventede lyde (fløjtesignaler eller kommandoer) eller lyssignaler som man skal reagere hurtigt på.
Almene reaktionsøvelser er øvelser, hvor man hurtigt skal ned og op fra gulvet eventuelt med vending af kroppen fra maveliggende til rygliggende eller omvendt.

Relaxin
Graviditetshormon, som blødgør bindevæv.

Relativ styrke
Styrke i forhold til kropsvægt, styrke sammenlignet med andre.
Løfter en 100 kg mand 100 kg og en 50 kg kvinde 100 kg, viser de 100 kg samme ‘absolut styrke’.
Men i forhold til deres krop/muskelmasse er kvindens relative styrke, i.f.t. kropsvægt størst.

Relax
Slap af, løsn op. Engelsk. Benyttes hyppigst inden for wellness.

Relaxin
Graviditetshormon, som blødgør bindevæv.

RENEW
Forkortelse for Resistance exercise via negative, eccentrically induced Work, styrketræning via negativt, excentrisk arbejde.
Kan forbedre styrke, mobilitet og balance.

Rep
Forkortelse for repetition, gentagelse. En gentagelse af en øvelse.

Repeated effort method
Styrketræningsmetode. Udtrykket bruges i vægtløftning og styrkeløft om submaksimal træning til failure (modsat repeated effort).

Repeater
Gentagetrin i holdtræning, især steptræning. Løftet gentages, fx dobbelt knæløft eller trippel hæltræk.

Repetition
Gentagelse. En enkelt komplet udførelse af øvelsen. 1RM svarer til 100 % belastning.

Resistance training
Engelsk/amerikansk udtryk for træning med modstand, bruges populært om styrketræning i bredeste forstand; træning med kropsvægt, elastikker, vægte m.m.

Restitution
Hvile, der sikrer genopbygning efter træning.

RFD
Rate of Force Development. Kraftændring per tidsenhed. Hvor hurtigt en muskel eller muskelgruppe kan udvikle (maksimal) kraft. Styrketilvæksten (0-500 ms).
Bruges bl.a. til at udtrykke eksplosiv styrke.

RIR
Repetitions in reserve.
Repetitioner, gentagelser, i overskud. Efter at man har taget et sæt fx 10 gentagelser vil 2 RIR betyde, at man har et lille overskud: At man kunne have taget to yderligere gentagelser. I almindelig fitness styrketræning løfter man ikke til failure (til man ikke kan mere), for det kan påvirke teknik negativt. Man har typisk 2-5 RIR (også selvom man ikke tænker over det i praksis).

RM
Repetition maximum. Det maksimale musklen kan løfte X antal gange. Fx 1RM eller 5RM.
Benyttes som intensitetsangivelse: 10 repetitioner ved 12 RM (så man kunne have løftet vægten to ekstra gange).

ROM
Range Of Motion, bevægeudslag. Fuldt bevægeudslag er det anbefalede (ifm. skader; med hensyntagen til smerter).

Rotation
Drejning omkring en akse (medial-, lateral-, højre-, venstre-).

RPE
Rating of Perceived Exertion. Vurdering af anstrengelse vha. Borg-skala.

RPM
Revolutions per Minute. Omdrejninger pr. minut. i cykling og holdcykling.

RT
Reaction time. Reaktionstid. Den tid det tager for at forberede og igangsætte en bevægelse.
Tidsintervallet mellem et signal (stimulus), som indikerer den krævede bevægelse og igangsættelse af bevægelsen (Magill R, Andersen D. Motor Learning and Control).

Ruptur
Brist.

Rx’d
As recommended, prescribed.
CrossFit udtryk: Udføres som anbefalet,
dvs. fx en WOD, træningspas, uden egne variationer.

Rygbøjninger
Populært udtræk for ‘rygstrækninger’, den maveliggende øvelse, hvor strækker (løfter) ryggen. Det der giver muskeltræningen er strækningen, derfor er rygstrækning et mere korrekt udtryk træningsmæssigt set.

Rygstrækninger
Øvelse til træning af rygstrækkerne, også kaldet lænderyggen, erector spinae.
Mave- eller hofteliggende udgangsstilling. Fra bøjet stilling strækkes rygsøjlen ud til neutral eller let hyperekstenderet stilling.

S


Sagitalplan (hjulplan)
Lodret bevægelseplan; fra ryg til forside, bevægelser fremad/bagud.

SAID
Specifik Adaptions to Imposed Demand. Specifik tilpasning til de stillede krav.
Man bliver god til det man træner, så træningen skal være tilpasset målet.

SAQ
Forkortelse for Speed, Agility, Quickness. Kan oversættes til hastighed, behændighed og reaktionsevne. En nyere populær betegnelse for agility-programmer med varierende indhold.

Sarkopeni
Af sarx (kød) og penia (tab). Tab af muskelmasse ved normal aldring. Defineres som en skeletmuskelmasse mindst to standardarvigelser under den gennemsnitlige muskelmasse for en yngre referencegruppe af mænd og kvinder i alderen 18-40 år (Sundhedsstyrelsen, 2011).

SD
Sumo deadlift, forkortelse. Dødløft i bredstående stilling.

SDHP
Sumo deadlift high pull. CrossFit forkortelse.

Self-efficacy
Individets tiltro til egne evner i forhold til en bestemt adfærd. Et vigtigt psykologisk begreb defineret af Albert Bandura. Kaldes på dansk også ‘mestringsforventning’.

Senetene
Sanseceller som registrerer kraftige spændinger i senen.

Sensorisk neuron
Nervecelle der sender input til centralnervesystemet.

SI-leddet
Sacro-Iliaca leddet. Sacrum er korsbenet, der sidder lige under lænden, og iliaca har med ilium, tarmbenet, der er en del af hoftebenet.
SI-leddet forbinder de to hofteben med korsbenet. Tilsammen danner de bækkenet.
SI-leddet har betydning for normal funktion i ryggen.
Er der problemer med ledbåndene i SI-leddet giver det smerter omkring bækkenet.

Single
Enkelt. Fx single-set træning. En enkelt gentagelse af en øvelse, et trin.

Sit-up
Mavebøjning med hoftebøjning. Krop og ben lukkes sammen.

Skip
Spark, typisk et lavt spark; benet bøjes bagud og sparkes frem til strakt.
Basistrin i aerobic, pulstræning.

SLDL
Forkortelse for Stiff Legged Deadlift. Dødløft med strakte ben.

Slide
Glide, trin (udtales på engelsk). Lateral bevægelse. Slide training, træningsform.

Smith-maskine
Styrketræningsstativ med en fastmonteret vægtstang, der bevæger sig i en lodret bane opad-nedad. Man kan lægge stangen fra sig i mange højder.
Kan give tryghed og sikkerhed under solo-træning.

SN
Snatch (træk), forkortelse i CrossFit.

Snatch
Træk. Vægtløftningsøvelse.

SPA
Sanum Per Aquam. Sundhed gennem vand. Spa udtrykket anvendes bredt om spacentre med diverse bade og behandlinger og om boblebade, der findes i high-end fitnesscentre.

Spinning
Af spin, at rulle. Cykle. Det oprindelig koncept inden for indendørs holdcykling.
Opfundet af Jonathan Goldberg, Johnny G., USA.
Da spinning er et registreret varemærke, benytter mange fitnesscentre den generelle betegnelse holdcykling, cycling eller biking.

SPM
Slag per minut. Antal hjerteslag per minut, også HF, hjertefrekvens.

SPP
Specific Physical Preparedness, specifik fysisk parathed, modsat general fysisk fitness. Fx tekniktræning eller sportsspecifik træning.

SQ
Squat (benbøjning), forkortelse.

Squat
Benbøjning. Stående bøjning og strækning af ben; knæ og hofte.
En ‘kongeøvelse’; én af de tre obligatoriske styrkeløft discipliner og den måske mest populære (og relevante) fitness styrketræning øvelse.

SSC
Stretch-shortening cycle. En aktiv muskelforlængelse, stræk, excentrisk aktion, øjeblikkeligt efterfulgt af en muskelforkortelse, koncentrisk kontraktion, i samme muskel. Forspænding. Gør bevægelsen mere kraftfuld bl.a. pga., at der lagres elastisk energi til den koncentriske fase.

ST
Slow twitch, langsom sammentrækning (rød muskelfiber). Type 1 fiber.

Starjump
Sprællemandshop op i luften, fx airjack.

State-of-the-art
Det nyeste, bedste (amerikansk, nu-dansk udtryk).

Step
Trin (på engelsk, step), træningsform, træningsredskab.

Step touch
Træd til siden og støt. Udbredt aerobic pulstræning grundtrin.

Sticking point
Det ‘døde’, vanskelige, punkt. Det hårdeste punkt i øvelsen.

Stretching
Udspændingsteknikker, der har til formål at øge bevægeligheden eller nedsætte den passive muskelmodstand (Peter Magnusson). Oversættes ofte til:
Udstrækning, udstrækningsprogram (blandt andre Bob Anderson).

Stræk
En øgning af spændingen i vævet (Finn Boysen-Møller).
Udtrykket benyttes ofte i forbindelse med udstrækning, strækøvelser, til at modvirke stramme muskler eller øge bevægeligheden.

Strækrefleks
Myotatisk refleks. Refleks, som får musklen til at trække sig sammen.
Refleksen udløses fra muskeltene, som mærker forandringer i musklen.

Styrkeløft
International konkurrencedisciplin, hvor det gælder om at løfte så tungt som muligt enkelt gang (1RM). Øvelser er: Squat, bænkpres (bench press), dødløft (deadlift).

Sub (subbed)
Forkortelse for substitute, erstatte (eller vikariere). Fx erstatte en øvelse med en anden. Sub betyder også ‘under (et givent niveau)’.

Submaximal effort method
Styrketræningsmetode. Udtrykket bruges i vægtløftning og styrkeløft om submaksimal træning med overskud, ikke til failure (modsat repeated effort).

Substrat
Stof.

SUP
Stand-up paddling eller stand up paddleboarding. Padling på stort surflignende bræt. Er blevet en populær form for sport, idræt og motion. En del personlige trænere bruger SUP træning som all-round motions-, core- og balancetræning.

Superficielt
Ved overfladen. Anatomi udtryk.

Superior
Over, øvre.

Superkompensation
Eller Overkompensation. Krop reagerer på træning ved at blive stærkere.

Supersæt
Af superset, amerikansk. Man skifter mellem to forskellige øvelser. Eksempelvis agonist-antagonist supersæt (for modstående muskelgrupper) eller compound supersæt (to forskellige øvelser for samme muskelgruppe).

Supine
Rygliggende (engelsk).

Supineret
Vendt mod rygsiden. Udaddrejet mod hånd- eller fodryggen.

SV
Slagvolumen (stroke volume), blodmængde per hjerteslag.

Synergist
Hjælpemuskel.

Systole
Hjertets sammentrækning. Største tryk under blodtryksmåling.

Sæt
Et antal gentagelser udført lige efter hinanden uden pause.
Kaldes i andre sammenhænge for ‘serie’. Ved tre serier kan det skrives enten:
3 x 10 (sæt nævnes typisk først i fitness) eller 10 x 3 (typisk i vægtløftning).

T


TA
Transversus Abdominis. Den tværgående mavemuskel.

Tai Chi
Kinesisk folkegymnastik med meget langsomme bevægelser. Kan også udføres hurtigt som kampsportstræning. Opfinder: Cheng Wang Ting.

Tap
Støt, skift. Berøring. Let støt med tåen i gulvet for at skifte ben.

Tapering
Af engelsk, taper, formindske. Planlagt (og kontrolleret) reducering af træningsmængden.

Tap-free
Steptræning holdtræning udtryk og metode; træning som udelader benskift (lead skift) med tap-trin (især tap nede på gulv), som kan være svære at se.

TBC
Total Body Conditioning. Bl.a. koncept med cirkeltræning lanceret af Nike i 90’erne.

TDEE
Total Daily Energy Expenditure. Totalt dagligt energiforbrug. Kan måles nøjagtigt i forsøgsrum. Eller beregnes mere eller mindre præcist med formler eller beregnere.

Team teach
Undervisning ved to eller flere undervisere.

Tendo
Sene, forbinder muskel med knogle.

Testosteron
Mandligt kønshormon. Påvirker muskelopbygningen positivt.

TGU – Turkish Get-up
Eller Get-up: Øvelse hvor man med eller uden kettlebell eller vægt i en arm rejser sig fra gulvet og op til stående stilling. Findes i flere variationer.

Tinnitus
Konstant ringen for ørerne. Kan komme af for høj lyd. Kan lindres lidt, men ikke helbredes.

Thorakal
Vedrørende brystdelen af rygsøjlen. 12 (bryst)ryghvirvler, T1-T12.

Touch
Røre. Berøring. Støt-trin som tap. Engelsk.

Transversalplan (bordplan)
Vandret bevægelseplan – arme/ben krydser i vandret plan og rotationer.

Trap (traps og trapz)
Forkortelse for trapezius (latin), nakkemusklen, kaldes også hætte- eller kappemusklen (dækker også en stor del af ryggen).

Træning
Planlagt og struktureret fysisk aktivitet, der gennemføres jævnligt for at vedligeholde eller forbedre fysisk form og velbefindende.

Træningsbånd
Fladt, bredt, langt stykke elastik til træning og genoptræning.
Fås færdige, ca. 2½-3 m, eller i ruller, så man selv kan klippe stykker af.
Muliggør øvelser og specialøvelser med store bevægeudslag.
Ret sårbart materiale, går relativt let i stykker.

TTB
Toes to bar. CrossFit udtryk: Hængende fra stang eller ringe. Bøj kun omkring hoften og løft tæerne op og røre stang eller ringe. Sænk med control.

Tube
Rør (af engelsk). Her det samme som rørformet træningselastik.
Fås ofte færdige, ca. 1½ m med håndtag.
Meget anvendeligt og ret holdbart.

Tuberculum
Knoglefremspring. Anatomi udtryk.

Tuberose
Knoldet. Anatomi udtryk.

Tuck jump
Højt opspring, hvor knæene trækkes op mod maven.

Turn
Drejning. Udtryk benyttes i dans og gymnastik. Engelsk.

TUT
Time Under Tension. Tid under belastning, typisk varigheden af et sæt (styrketræning).
Længere tid med belastning er én faktor, som fremmer hypertrofi (og styrke i starten).

U


Udfald
Eller side lunge, man træder en fod ud til siden og skubber retur igen.
Udfald kan også bruges om fremfald, lunge, for man træder frem.

Udnytning
Den mængde ilt fra arterieblodet, der optages af cellerne.

Udspænding
En øgning af spændingen i vævet (Finn Bojsen-Møller).
Udtrækket benyttes ofte i forbindelse med strækøvelser.

UE
Underekstremiteter, ben.

Unilateral
Kun en side, ene arm og/eller ben, arbejder – modsat bilateral.

V


Valsava manøvre
Forsøg på expiration, udånding, med stemmebånd lukkede. Kan føre til besvimelse.

Vene
Blodåre, som fører afiltet blod tilbage mod hjertet.

Ventral
Mod bugsiden (forsiden) af kroppen. Af venter (bug).

Ventrikel
Hjertekammer.

ViPR
Træningsredskab. Middelstort, kort gummirør med huller til hænder. I flere vægtklasser.
Akronym for: Vitality. Performance. Reconditioning.

Virus
Mikroorganisme.

VMO
Vastus Medialis Oblique. Del af vastus medialis (quadriceps) musklen, lårmusklen.
Musklen findes lige over og ved indersiden af knæskallen. VMO fibrene er mere skrå end de øvrige fibre i vastus medialis.
Musklen er meget væsentlig med henblik på at stabilisere knæskallen.

VO2max
Den maksimale iltoptagelsesevne, maksimal volumen ilt (O2).

V-step
Populært stepmønster i step (up) træning. Man træder op og ud i bredstående og ned og samler fødder igen.

Vægtstangsarm
Momentarm. Vinkelrette afstand mellem musklens kraftlinie og rotationscentrum.
Jo længere vægtstangsarm, jo tungere:
Eksempel: Skulder sideløft med strakt eller bøjet arm.

W


WALKiT

Gå-bånd uden motor. Man holder selv båndet kørende med rask gang.
Afvikles i enkelte centre som holdtræning.

Walk-up

Koncept og bog om gang som motion. Af forsker Bente Klarlund Pedersen.

Warm-up

Opvarmning. Forud for træning hæves pulsen og kropstemperaturen gradvist gennem 5-20 minutter. Generel og specifik opvarmning, der gør klar til aktivitet.

Watt

Watt, W, er en fysisk måleenhed for effekt.
1 Watt er den effekt, der ydes, når der hvert sekund udføres et arbejde (eller omsættes en energi) på 1 joule, altså 1 W = 1 J/s.

Wearables (wearable technology)

Kropsbåret teknologi; udstyr der måler på kroppens sundhed og præstationer. Smarture, skochip, briller med mere, der kan måle puls, watt, skridt, distance, kalorieforbrænding, søvn, med mere.

Well-being

En tilstand af god eller tilfredsstillende eksistens. Ordet kan ikke oversættes direkte til dansk (Sundhedsstyrelsen, 2011).

Wellness

Wellness kommer af “well”, engelsk, som har flere betydninger fx at være rask og at have det godt. Det kan oversættes til velvære.
Wellness omfatter fysisk, mentalt, emotionelt, spirituelt og socialt velvære.
Wellness ordet benyttes også om spa aktiviteter, bade, massage og diverse krops- og skønhedsbehandlinger.

Wendler’s 5/3/1

Styrkeløft program, der øger styrken markant. Udformet af Jim Wendler, styrkeløfter.
3 træningsdage per uge. Grundøvelser squat, bænkpres, dødløft, skulderpres.
Se struktur og systematisk beskrivelse på muscle and strength siden.

Wireless

Trådløs (mikrofon). Bruges i holdtræning.

WO (W/O)

Workout, forkortelse. Træningspas.

WOD

Workout Of the Day. Programmet for dagens træning. Udtryk fra CrossFit.

Work out

At træne. Af amerikansk.

Workout

Træningspas. Amerikansk. Udtrykket brugtes også tidligere om holdstyrketræning.

Workshop

Kursus med praktisk og teoretisk undervisning. Typisk mange øvelser, holdtræning.

X


XerTube

Middellang rørformet træningselastik fra firmaet SPRI. Træningstube.

X-training

Amerikansk forkortelse for crosstraining, hvor man kombinerer flere træningsformer.

Y


YBF

Engelsk opmuntrende udtryk – og CrossFit sætning: You’ll Be Fine.
Omtrent: Det kommer til at gå dig fint. Eller … det skal nok gå.

Yoga

Tusinde år gammel indisk træningsform. Hovedmålet er øget opmærksomhed og fokus, en højere spirituel tilstand. Åndedrætskontrol, pranayama, og fysiske øvelser, asanas, er kun en del af yoga. Der er mange forskellige yogaformer.

YOLO

You Only Live Once. Du lever kun en gang. Oversat: Pas på dig selv, mens du har dig.
Og sørge for at opleve noget, mens du kan; spild ikke dine dage.

Z


ZumbaFitness
Træningsform med fitness dans på hold, hovedsageligt med brug af latinmusik. Opfundet af Alberto “Beto” Perez, Colombia.

Ø


Ødem

Væskeansamling.