God påske 2020 trods coronavirus

Bodyage: Din krops alder, biologisk alder?

Af Marina Aagaard, MFT

Bodyage blev et buzzword i 00’erne.
I livsstilsprogrammer og medier bruges ordet i flæng.
Udtrykket høres jævnligt i fitnessregi. Hvad handler det om?

Bodyage stopur Veri Ivanova Unsplash

Tre aldersudtryk?

Vi har den alder vi har og vi ældes forskelligt. Der er ingen standardkurve. Punktum.

I sundheds- og træningsregi taler man dog af og til om disse ‘aldre’:

Kronologisk alder, alder ifølge dåbsattesten

Biologisk alder eller funktionel alder, ‘kropslig’ alder – populært: Bodyage

Træningsalder, antal år med regelmæssige træning et par gange om ugen

Bodyage

Har kroppen en anden alder end ens kronologiske alder?
Kan man beregne en nøjagtig bodyage, kropslig alder?

Nej.

Men.

Ja, man kan godt ud fra statistikker have en bedre eller ringere funktionsevne end andre på ens alderstrin.

Det var grundlaget for det måske første ‘bodyage’ koncept, Polar Age Test, et testbatteri og måleudstyr til en serie fysiske tests, inklusive eksempelvis muskelstyrke og lungekapacitet samt blodtryk, fedtprocent og kondition.
Men nogle resultater handler mere om matematik end om funktionsevne: Bliver ens kondital målt til “under middel”, lægger systemet automatisk 3 år til ens kropsalder, selvom det ikke nødvendigvis hænger sammen.

Facit har intet med kropsalder at gøre,
for det er blot en procentscore som omregnes til kropsalder
Lektor Morten Zacho, cand.scient

Dette udstyr er meget udbredt og bruges i mange af de make-over programmer, der vises i tv. Polar udstyret og andet udstyr med færre funktioner anvendes desuden i en del fitnesscentre blandt andet som udgangspunkt for personlig træning og vejledning.

Siden starten er bodyage udtrykket blevet brugt i medierne om vidt forskellige former for fysiske tests, simple kropsfedtmålinger eller spørgeskema vurderinger af funktionsevne.

Hvad er meningen?

Hvorfor overhovedet bruge bodyage testning og tal, hvis det ikke (helt) har hold i virkeligheden?

Årsagen er, at fysiologiske målinger ofte udtrykkes i tal, som det er meget svært at forholde sig til som ikke-sundhedsfaglig person: Hvad betyder for eksempel tallet 3,2 liter O2 (maksimal iltoptagelse)?

Det virker mere pædagogisk og meget mere motiverende, når kryptiske tal for fysiske kapaciteter og biologiske forhold som fx antal millimol sukkerstof og fedtstoffer pr. liter blod omsættes til noget alle kan forholde sig til nemlig kropslig alder.

Videnskabeligt set er ‘bodyage’ måling og tal ikke seriøst eller præcist.
Til gengæld kan det være en øjenåbner for mange og startskud til en sundere livsstil.

Hvad gør du?

Tag bare en bodyage test eller anden form for test.

Testning er generelt en god ting, hvis det er en relevant test og en dygtig tester.

En bodyage test gør ingen skade og faktisk er det sjovt og motiverende at blive testet, så du lærer din krop bedre at kende. Du bør ikke sammenligne dig med andre, fordi mange forhold spiller ind, men du kan altid bruge resultaterne som basislinje for dig selv:

Når du går i gang med motion eller målrettet træning – efter et fornuftigt program – er der fremgang på de fleste parametre og så er det ekstra motiverende, at der er tal, der tydeliggør udviklingen til det bedre. Tit sker der nemlig gradvist forbedringer uden at man er særligt opmærksom på det.

Tager du en bodyage test skal du til gengæld ikke tage ‘alderstallet’ 100 % for pålydende.

Hvis du f.eks. er 50 år og får målt din BodyAge til 62 år, så vil du umiddelbart tænke at du har 12 år kortere at leve i eller at du har en krop som en på 62 år. Begge dele er forkert. Testen fortæller nemlig hverken noget om din forventede levetid eller hvilket alderstrin din krop svarer til. Helt enkelt, så måler testen bare om man scorer godt eller dårligt på de forskellige ting. Det man scorer bliver sammenlignet med referenceværdier for en normalbefolkning. Har man scoret lidt dårligt på fedtprocent får man måske lagt 1 år til sin BodyAge og har man scoret meget dårligt så får man lagt 5 år til.
Lektor Morten Zacho, cand.scient

Dårlige resultater?

Ingen grund til at blive ked af det, hvis ‘kropsalderen’ er højere end din kronologiske alder.

Først og fremmest er det et øjebliksbillede, ikke en statisk situation: Kan ændres med en indsats.

Dernæst er det kun en beregnet værdi; har ikke direkte noget med din krops reelle alder at gøre.

Sidst men ikke mindst kan der være større eller mindre målefejl.

Men i alle tilfælde kan du bruge forklaringerne på testresultaterne, som fortalt af testeren eller læst i en rapport, til at sætte ind der, hvor du har behov for det, ofte mere motion – styrketræning og/eller konditionstræning – og sundere kost.

Har du lyst til at vide mere om din krop, kan du starte med nogle helt simple fitness tests. De fortæller ret meget:

Mavebøjninger, armstrækninger, balanceøvelser med mere.

Jeg har samlet over 40 enkle tests i bogen Fitness testning, som kan fås hos (net)boghandlere eller lånes på biblioteket. Desuden har jeg skrevet et par artikler om det her på bloggen.

Læs mere:

Fitness testning: Test dig selv

Fitness testning – fysisk testning i fitnesscenter, skole og hjem – bog info

Fitness testning skemaer

Krop og fysik: Stol ikke for meget på din bodyage

BT: Kan man selv udregne sin bodyage?

Polar bodyage

Biological-Age calculator

Wikipedia: Aging

Wikipedia: Biomarkers of aging

Wikipedia: Metabolic age

Foto: Veri Ivanova

Følg min Blog HER og Instagram HER

Ingen kommentarer endnu

Hej. Fandt du indlægget brugbart? Like og del gerne. Input/spørgsmål? Giv din kommentar kort eller lang.

Skriv din kommentar her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

 

Næste indlæg

God påske 2020 trods coronavirus