Sundhedsmodel: Fire faktorer i sundhed og wellness

Sundhedsmodel eller wellness model: Indsatsområder målrettet sundhed og præstation. En model med inspiration fra den bio-psyko-sociale model inden for hvilken “individets helbred betragtes som et produkt af en dynamisk vekselvirkning mellem dets biologiske, psykologiske og sociale omstændigheder (Roessler, 2002)”. Enkle fysiske,…