I tvivl om yoga? Gør du det rigtigt?

Motorik og træning programdesign: Gentile’s taksonomi

Af Marina Aagaard, MFT

Træningsøvelser har vidt forskellig form og funktion.
En oversigt over variationer gør programdesign lettere.

Motoriske færdigheder – motorikken trænes på forskelligt niveau i alle former for træning – kan være komplekse.
En skematisk oversigt kan hjælpe trænere til at træffe bedre valg i forbindelse med instruktion, øvelser og terapi.

Antoinette Gentile, Professor Emeritus, Teachers College, en international kapacitet inden for bevægelseslære og neuromotor forskning, har udarbejdet en taksonomi (klassificering).

Gentile’s Taksonomi

Taksonomien Gentile’s Taxonomy of Motor Skills (2000) går ud fra, at:

Der er to generelle træk ved alle motoriske færdigheder:
1) omgivelserne (environmental context) og
2) færdighedens funktion (function of the action).

En inspirerende oversigtsmodel, der kan bruges af trænere og undervisere inden for alle former for træning, genoptræning og terapi.

Taksonomien viser de forskellige overordnede karakteristika for alle typer bevægelser og kan fungere som et vigtigt redskab ved udformning af specifikke og varierede øvelses- og træningsrutiner.

Miljømæssig kontektst

Omgivelserne, miljøet, byder på forskellige forhold, som påvirker eller regulerer de motoriske færdigheder; regulatory conditions; de træk ved miljøet (environmental context), som færdighederne eller bevægelserne må tilpasse sig, hvis (for)målet med bevægelserne skal nås.

Der er også såkaldte non-regulatory conditions; miljømæssige forhold, der ikke direkte påvirker bevægelsen, men eventuelt indirekte, fx objekters farver, lys eller mørke, om det er nat eller dag, vejrforhold, lyde, og om der er tilskuere.

Miljømæssige regulerende forhold (regulatory conditions):

 • Stationære, som når man går på et fast underlag eller står på en green og putter en golfbold i hul.
 • Med bevægelse (in motion), som når man står på en rullende trappe eller slår til en kastet bold.
 • Uden variation, ingen variation fra forsøg til forsøg, no intertrial variability:
  De regulerende forhold er de samme fra et forsøg til et andet forsøg.
  Fx en person går igennem et tomt rum flere gange.
 • Med variation fra forsøg til forsøg, intertrial variability: De regulerende forhold skifter fra et forsøg til et andet forsøg. Fx en person går gennem et lokale, hvor ting/personer skifter plads fra gang til gang.

Færdighedens, bevægelsernes, funktion (action function)

 • Krop stabil, færdigheder uden ændring af kroppens position, fx stå og drikke eller skyde en pil.
 • Krop transporteres, flyttes passivt el. aktivt, fx gang el. stå på rullende trappe.
 • Uden et objektno object.
 • Med et objektobject manipulation, inkl. holde eller bruge, bevare eller ændre position af et objekt, fx en bold eller en person. Færdigheder med objekter er vanskeligere at udføre end færdigheder uden.

Gentile's Taksonomi Taxonomy of Motor Skills Marina Aagaard_blog fitness motor learning

Tabel med klassificering; ud fra Gentile’s Taxonomy of Motor Skills (2000);
her oversat, farvekodet og tilføjet enkelte fitness eksempler.

Her under taksonomi på engelsk, originalversion, her opsat og farvekodet.

Motor_Leaning_Gentiles_Taxonomy_of_Motor_Skills_US_Marina_Aagaard_blog_fitness

Referencer bl.a.

Motoriktræning og motorisk kontrol.

Haibach P, Reid G, Collier D. Distinction between skill and ability. Motor learning and Development. Human Kinetics.

Magill R, Anderson A (2014). Motor learning and Control Concepts and Applications. McGraw-Hill International Edition.

Følg min Blog HER og Instagram HER

Ingen kommentarer endnu

Hej. Fandt du indlægget brugbart? Like og del gerne. Input/spørgsmål? Giv din kommentar kort eller lang.

Skriv din kommentar her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

 

Næste indlæg

I tvivl om yoga? Gør du det rigtigt?