Sundhedsmodel: Fire faktorer i sundhed og wellness

Sundhedsmodel eller wellness model: Indsatsområder målrettet sundhed og præstation. En model med inspiration fra den bio-psyko-sociale model inden for hvilken “individets helbred betragtes som et produkt af en dynamisk vekselvirkning mellem dets biologiske, psykologiske og sociale omstændigheder (Roessler, 2002)”. Enkle fysiske,…

Livsforandrende: Gigtsmerter forsvandt med motion

Livsforandrende. Det var ordet. Hvad handlede det om? I pausen under et ‘Vaner, viljestyrke, motivation og målsætning’-foredrag for Gigtforeningen, delte en deltager sin historie. Livsforandrende Foredraget handlede om vaner og vaneændring. Det drejer sig ofte om livsstil. Ergo var et af…

Overgangsalder motion: Slip for symptomer og gener

Overgangsalder motion er specifik fysisk aktivitet til overgangen. En livsfase med egne karakteristika – og symptomer, hvoraf nogle er mere udbredte end andre. Nogen symptomer er slet ikke overgangsalder symptomer, men aldersrelaterede eller livsstilsbetingede kropslige reaktioner. I alle tre tilfælde…