Lykken er ... æggende smil i hverdagen

Hvordan bliver man personlig træner? Top 10 Spørgsmål og Svar

Af Marina Aagaard, MFT,

Hvordan bliver jeg personlig træner? På træner uddannelser på skoler, højskoler og kommercielle kurser, stiller studerende både før, under og efter forløbet mange spørgsmål omkring det at blive og være personlig træner.

På baggrund af de hyppigst stillede spørgsmål gennem årene, FAQ, Frequently Asked Questions, fra unge og voksne mænd og kvinder, der drømmer om at blive personlige trænere, er her en kort oversigt over spørgsmål og vejledende svar.

fdk Alex og kunde BOSU III

Hvordan bliver man personlig træner?

Top 10 hyppigste spørgsmål og svar.

1. Hvad er en personlig træner?

Personlig træner er ikke en beskyttet titel. Der er ingen fast jobbeskrivelse for en personlig træner. En kort personlig træning definition: En-til-en træning inden for en hvilken som helst træningsform, motion eller idræt. Alle kan kalde sig personlig træner.
Det betyder desværre at der visse steder er begrænset tiltro til personlige trænere.

I min optik som underviser og ansætter er en personlig træner en uddannet, alsidig, fleksibel, ansvarlig træner, der kan planlægge og varetage sikker, effektiv, målrettet træning med brug af de træningsformer og metoder der passer til formålet og personen. 

2. Er en personlig træner uddannelse nødvendig?

Ja og nej.

Ja, fordi en træneruddannelse er den seriøse tilgang til det at træne andre.

Nej, fordi man ved at sammenstykke viden fra andre uddannelser kan opnå basale kompetencer. Men ja: En form for træneruddannelse bør være en selvfølge.

Der findes personlige trænere i Danmark med enten ingen eller meget kortvarig personlig træner uddannelse og baggrund. Flere af disse har alligevel kunder?

Det skyldes, at der er et umættet marked for træning og visse kunder er endnu ikke særligt kritiske eller bevidste om, hvad sund træning bør omfatte.

Af og til går tilfældig træning godt, men vurderet ud fra observationer og tidligere kunders beretninger, foregår en del personlig træning ‘med hovedet under armen’ og hjælper ikke kunderne til at forbedre form og helbred, hverken her og nu eller på sigt.

SpinningStyrkeFotos 016web

3. Hvilke personlig træner uddannelser findes der?

I Danmark er der aktuelt én halvoffentlig fuldtidsuddannelse for personlige trænere:

1-årig DIF Diplomtræneruddannelse på Aalborg Sportshøjskole (tidligere Trænerakademiet). 

Fitnesslinjen har gennem mange år uddannet professionelle personlige trænere, Styrketræningslinjen har næsten lige så længe uddannet styrketrænere med nogle af de samme kompetencer samt særlig viden om vægtløftning og styrkeløft. Ikke blot jeg selv, som har uddannet trænere der, men også uafhængige ‘doktor muskel’, Anders Nedergaard, PhD, fremhæver denne uddannelse (Bodylab artikel).

Den eneste statsanerkendte uddannelse i Danmark inden for fitness er den 1½-årige:

Fitness Instruktør 1½-årig erhvervsuddannelse, på Hansenberg og CPH West (i en årrække også på Tradium, Randers). Der er fokus på fitness, handel og service, men man kan opnå personlig træner kompetencer via grunduddannelse samt særlige tilvalgsfag og målrettet indsats.

Idrætshøjskoler som fx GIV, Viborg, tilbyder også fitness og træner spotkurser, kurser og uddannelser. Søg efter personlig træner uddannelse.

Ud over nævnte fuldtidsuddannelser findes der en række kommercielle personlig træner kurser på 90-150 timer. De kan være enten habile eller rigtig gode; de kan variere i kvalitet inden for samme kursus, så man må undersøge de aktuelle tilbud. Flere danske uddannelser har i dag indrettet pensum, så man kan tage en EREPS eksamen; en europæisk instruktørcertificeringsorganisation, der arbejder tæt sammen med den europæiske brancheforening Europe Active (tidligere EHFA).

I udlandet kan man på visse universiteter uddanne sig inden for fitness og træning. Det mest udbredte er dog et utal af kurser, der forbereder en til at gå op til en certificering hos en af de store organisationer; ACSM, ACE, NSCA m.fl.

Efter en certificering skal man hvert andet år godtgøre at man har videreuddannet sig, samlet point, CEC’s, Continueing Education Credits, hvilket kan foregå via fysiske eller online kurser. Det er en stor industri.

Spørgsmål ved valg af kursus og certificering:

 • Behøver jeg en certificering, som giver uddannelse såvel som en eksamen?
 • Vil uddannelsen, der kræves til at tage og bestå certificeringen, udvide min nuværende viden eller gennemgå, hvad jeg allerede ved?
 • Bliver jeg certificeret med henblik på professionel anerkendelse?
 • Vil uddannelsen, forberedelsen, og certificeringen realistisk set forberede mig til de målgrupper, som jeg ønsker at træne?
 • Hvilke uddannelser/certificeringer anbefaler trænere, som jeg selv har som rollemodeller?
 • Hvilke uddannelser/certificeringer accepterer arbejdsgivere i mit område?
 • Hvilke uddannelser/certificeringer anerkender kunder i mit område?
 • Hvad er kvalifikationerne hos de som har sammensat kursus/certificering?
 • Repræsenterer kurset/testen en persons mening eller flere forskelliges?
 • Hvilket ry har kurset/testen blandt andre trænere, som du omgås?
 • Vil teorien der trænes/testes realistisk set forberede træneren til praktisk træning af områderne og målgrupperne, der testes?

Mange fysioterapeuter, studerende og uddannede, samt studerende og kandidater fra idrætsstudierne på universitet, fungerer også som personlige trænere. Disse anerkendte uddannelser giver en solid faglig baggrund med særlig indsigt i anatomi og fysiologi, men sjældent specifik viden om træningslære og træningsplanlægning.

En cand.scient i idræt, eller en fysioterapeut er derfor ikke per automatik en dygtig træner. Til gengæld supplerer en del deres statsanerkendte uddannelse med en idræts- eller personlig træner uddannelse og er dermed særligt godt ‘klædt på’ til træning.

fdk Pia og kunde v mask hånd II

4. Hvilken træner uddannelse skal man vælge?

Man bør vælge en anerkendt uddannelse og en relevant uddannelse for en selv.
Derfor bør man forhøre sig på forhånd om: Omfang, indhold, pensum, undervisere, praktik, eksamen, jobmuligheder efterfølgende m.v.

Vil man leve af personlig træning, bør man satse på en offentligt anerkendt uddannelse, som accepteres i vide kredse, hvilket giver flere muligheder.
Samtidig kan kortere kurser dog også give indsigt, inspiration og en ide om, hvad personlig træning drejer sig om.

Vil man uden for Danmark bør man vælge et kursus med EHFA/EREPS eksamen, der er en anerkendt europæisk certificering. Den er eksempelvis et krav i England.

5. Hvem hyrer en personlig træner?

Det er især professionelle, travle personer, som ønsker effektiv træning; at målene nås og helst hurtigt. Der er dog et meget bredt spænd af kunder og kundeønsker, hvilket betyder, at der er et marked for vidt forskellige trænertyper.

For nogle kunder handler det om mental støtte, motivation til i det hele taget at træne. For andre handler det om fysisk støtte – viden og øvelser – til bedre form eller helbred.

Kunderne kommer fra de fleste sociale lag; for nogle er træning en stor post i et stramt budget, for andre er prisen ikke en faktor. Nogle foretrækker kvindelige trænere, andre foretrækker mandlige trænere. Ofte er personlig ‘kemi’ mere vigtig end køn.

Som træner kan man vælge at videreuddanne sig og specialisere sig i særlige målgrupper fx idrætsudøvere, særlige faggrupper, børn og unge, gravide, ældre, personer med lettere handicap eller livsstilssygdomme.

6. Hvordan kommer man i gang som personlig træner?

Den måske mest typiske vej er ved at lade sig tilknytte som træner i et fitnesscenter, enten et kædecenter eller et uafhængigt center på fuld tid eller deltid. På den måde sikrer man sig, at man bliver markedsført og at der er et stort kundegrundlag. De job hænger generelt ikke på træerne – og lønnen er lav til moderat. En undtagelse er i København, hvor der er relativt stor efterspørgsel efter trænere til fitnesscentrene.

En anden vej er at tilbyde træning på deltid i kombination med en anden beskæftigelse, der involverer pleje og behandling af kroppen fx fysioterapi, massage eller kostvejledning.

Man kan også slå sig ned som selvstændig umiddelbart efter at man har taget en uddannelse, men i de fleste tilfælde tager det en vis tid før man har opbygget en passende kundebase, så det er et sats. Selv dygtige højt uddannede personlige trænere har oplevet en uventet langvarig startfase.

En del trænere – både dygtige og mindre dygtige – kommer hurtigt i gang grundet særlige faktorer, fx idrætspræstationer, fitnesskonkurrencedeltagelse eller en personlig historie om stort vægttab som motiverer udvalgte kundegrupper. I de senere år er det også set, at reality stjerner – uden anden baggrund end egen træning – er blevet trænere. 

fdk Pia og kunde stræk II

7. Hvordan bliver man en dygtig personlig træner?

Man sørger for at

1) fagligheden er i orden: Man uddanner sig og bliver ved med at uddanne sig kontinuerligt. Læser bøger, følger med på nettet, tager efteruddannelser og netværker med andre. Man bliver aldrig færdig med at lære om krop og træning.

2) erfaringen er solid; man træner mange. Kun via praksis, dialog, oplevelser og udfordringer, med kunder, opnår man særlig dygtighed.

I manges øjne er en personlig træner en fitness instruktør, der er dygtig til avanceret styrkeprogramlægning. Men: En dygtig personlig træner bør have en vis viden om alle hovedområder af fysisk træning, motorik, kondition, styrke og bevægelighed (og eventuelt viden om et eller flere specialer inden for idræt eller træning), så vedkommende kan vejlede kunder også uden for egne interessefelter.

Faglighed og erfaring er dog ikke nok. Der kræves mentale og sociale kompetencer, viden om psykologi og pædagogik og empati, for at man bliver en dygtig træner.

Afgrænsning: Trænere skal holde sig til det, de er uddannede til: Træning og vejledning om almen sund livsstil og almen kost. Trænere uden formel uddannelse bør holde sig fra speciel vejledning, der bedst udføres af diætister, fysioterapeuter eller læger. 

8. Hvordan bliver man en populær personlig træner?

En af de førende uddannelsesledere i England nævner det populære citat:

“Vær mod andre som du ønsker de skal være mod dig”.

Det vil sige professionel, venlig, respektfuld, ansvarlig og ærlig dialog og træning og ditto samarbejde med kollegaer, foresatte og ansatte.
At man opfylder lovkrav, har en sund moral, er diskret og pålidelig.

Desuden er det i dag en meget stor fordel, at man forstår at markedsføre sig selv rigtigt på de sociale medier; facebook og instagram samt hjemmeside og eventuelt blog.
Online tilstedeværelse er ikke den eneste kanal, men en stor del af manges dagligdag.

FC alex samtale og

9. Hvordan klarer man sig i et konkurrencepræget marked?

Karisma og dynamisk udstråling er en fordel. Det er det, der kan gøre udslaget i starten; om træneren formår at få kunder i butikken. I adskillige tilfælde har det vist sig at sælge bedre end uddannelse. Det kan være svært at kapere for veluddannede trænere, men sådan er spillets regler, så man må udvikle begge dele.

Men: Charme, selvtillid og lækkert hår er heller ikke nok: Er træningen dårlig, med ringe virkning eller ligefrem belastende og skadelig, vil kunderne gradvist falde fra.

For personlige trænere handler det – som for andre servicevirksomheder – om at være på og levere en professionel og virksom træning: En ydelse af høj kvalitet, så de trænende føler at de får noget (mere) for pengene. Testimonials, positive udsagn fra tilfredse kunder, er værdifulde for enhver personlig træner.

En ting, der også sælger billetter i personlig træning er fysisk form. Men gerne diskret: Professionelle trænere bør være tækkeligt klædt og viser ikke bar mave, bryst og ryg. Alligevel er det en stor fordel at træneren er veltrænet, stærk, bevægelig og udholdende.

Kan man ikke være træner med sul på kroppen? Jo, det væsentlige er, at kroppen syner sund og veltrænet og teknikken er i orden. Ellers kan kunden tænke: Hvis ikke træneren kan træne sig selv, kan vedkommende så træne mig?

Produktsalg

Salg af produkter? Salg af træning, træningsprogrammer, online-træning og apps er blevet mere udbredt og hænger ofte tæt sammen med trænergerningen. Der er dog mange masseproducerede og ringe standardprogrammer  i omløb. Selvom de ser professionelle ud, kan de være direkte uhensigtsmæssige for mange af modtagerne.

Salg af kostplaner? Det er – med mindre man har en ernæringsuddannelse – mindre hensigtsmæssigt, for de kan ligesom dårlig træning gøre mere skade end gavn, også set i relation til trænerens anseelse blandt professionelle og offentligheden.

Salg af kosttilskud og lignende? Det er relaterede produkter, men trænere skal træde varsomt. En hurtig økonomisk gevinst på produktsalg (uanset om det er gode produkter), kan betyde langvarigt tab af anseelse som troværdig, uafhængig træner.

Salg af testning? Tests er alle tiders som udgangspunkt for bedre træningsplanlægning og motivation. Det er dog væsentligt at trænere holder sig til træningstests og almene sundhedstests. Måling af blodsukker og lignende må nemlig ikke udføres af trænere.

Der har i medierne været fokus på ulovlig sundhedstestning: Trænere skal følge loven og udelade disse eller samarbejde med sygeplejersker/lægefagligt personale.

10. Kan man leve af at være personlig træner?

Ja. Dygtige – og flittige – trænere kan leve af det. De dygtigste, som lever rigtig godt af det, er både fagligt kompetente, holder sig ajour, er erfarne og dygtige til at motivere kunderne og markedsføre sig selv.
Det handler i høj grad om egen indsats. Intet kommer af sig selv.
Det gælder om at finde en balance og arbejdsstruktur, hvor der er tid til kunderne og tid til at videreuddanne, pleje og træne sig selv, så man holder sig orienteret og frisk.

I øvrigt er mange af de dygtigste personlige trænere også uddannede holdinstruktører; de kan lede små og store hold i diverse former for træning. Enten som supplement til personlig træning eller som redskab til ekstra kvalitativ personlig træning for små hold.

En ekstra mulighed er online træning, som gør det lettere at leve træningen. Man når flere med mindre tidsforbrug.


Af Marina Aagaard, Master i Fitness og træning, Syddansk Universitet: Træner og universitetsuddannet coach. 1989 American Council on Exercise, Certified Personal Trainer (guld). Har trænet 5000+ motionister og atleter.
Fra 1995-2010 leder af Personlig træner / fitness uddannelsen på Trænerakademiet, Aalborg Sportshøjskole, Aalborg, og AER GYM landstræner.

Gæsteunderviser på diverse personlig træner uddannelser/moduler, Trænerakademiet, Dania Erhvervsakademi, Tradium Erhvervsuddannelse, GIV Personlig træner samt kommercielle personlig træner uddannelser/kurser.
Forfatter til bl.a. bøgerne Fitness Coaching og Fitness og Styrketræning.

Følg min Blog HER og Instagram HER

1 kommentar

Skriv din kommentar her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

 

Næste indlæg

Lykken er ... æggende smil i hverdagen