Springvand Aarhus Havn: Endless Connection oplevelse

Skridt per dag og skridttælling: Hvor mange er nok?

Af Marina Aagaard, MFT

Skridttælling er populært. Ikke kun med skridttællere,
men også mobil apps, fitnesstrackere og pulsure.

Periodisk kan man se forskellige anbefalinger for antal skridt. De 10.000 pr. dag holder stadig, hvis man ønsker fornuftig motion og et rundt tal at sigte efter, men vil man have nærmere besked, har professor Catrine Tudor-Locke sammen med andre internationale forskere igennem flere år undersøgt gang, adfærd, skridttællere og skridttælling og udgivet flere rapporter om emnet.

Her er en kort oversigt, rapport opsummering og skematisk fremstilling (oversat så direkte som muligt) tilføjet afsnits-overskrifter.


Hvor mange skridt per dag er nok? til voksne

Verden over udtrykkes retningslinjer for fysisk aktivitet typisk med parametre for frekvens, intensitet og varighed, tid. Objektiv overvågning ved hjælp af skridttællere og accelerometre [instrumenter til måling af acceleration] giver nye muligheder for at måle og kommunikere fysisk aktivitet med hensyn til skridt per dag.

Forskellige trinbaserede versioner eller oversættelser af retningslinjer for fysisk aktivitet dukker løbende op, hvilket afspejler den offentlige interesse for sådanne retningslinjer. Der ser imidlertid ud til at være stor forskel i de værdier, der kommunikeres.

MVPA

Det giver mening, at skridtbaserede anbefalinger skal være i harmoni med de eksisterende evidensbaserede retningslinjer for folkesundhed, der anerkender, at “nogle fysiske aktiviteter er bedre end ingen”, samtidig med at der opretholdes et fokus på tid brugt på moderat til høj intensiv fysisk aktivitet (MVPA, moderate to vigorous physical activity).

Formålet med denne oversigtsartikel er at opdatere den nuværende viden om “Hvor mange skridt per dag er nok?” og at informere om skridtbaserede anbefalinger i overensstemmelse med de nuværende retningslinjer for fysisk aktivitet.

4.000 til 18.000 skridt

Normative data indikerer, at raske voksne typisk tager mellem 4.000 og 18.000 skridt pr. dag, og at 10.000 skridt pr. dag er rimelig for denne befolkningsgruppe, selvom der findes bemærkelsesværdigt “lav-aktive befolkningsgrupper.” Forsøg (interventioner) har demonstreret gradvise stigninger i størrelsesordenen 2.000-2.500 skridt per dag.

Resultaterne af syv forskellige kontrollerede studier viser, at der er en stærk sammenhæng mellem ganghastighed og intensitet. På trods af en vis variation mellem personer repræsenterer 100 trin pr. minut en rimelig bundværdi for moderat intensiv gang.

Ganges denne hastighed med 30 minutter (d.v.s. typisk anbefaling for daglig fysisk aktivitet) får man mindst 3.000 skridt, der bedst bruges som en heuristisk (d.v.s. vejledende) værdi, men disse skridt skal tages ud over vanlige hverdagsaktiviteter for at være et sandt udtryk for faktiske (free-living) skridt pr. dag, som inkluderer anbefalinger for minimum tidsforbrug af moderat-til-høj-intensiv-aktivitet (MVPA).

Computer-beregnede skridt pr. dag ud fra MVPA-tidsforbrug, der inkluderer vurderinger af vanlige aktivitetsniveauer, svarer til 7.100 til 11.000 skridt pr. dag. Et direkte estimat af minimale mængder af MVPA opnået i løbet af objektivt observeret (frit levende) adfærd er 7.000-8.000 skridt pr. dag.

Skalaen

En skala – med et bredt spænd af gradvise stigninger i skridt i overensstemmelse med forståelsen af, at i ​​folkesundhed gælder det, at “nogle fysiske aktiviteter er bedre end ingen,” som samtidigt integrerer skridt-baserede oversættelser af anbefalede mængder MVPA – kan være nyttig i forskning og praksis.

Hele spektret af brugere (fra forskere til praktikere til offentligheden) af objektive overvågnings-instrumenter, der leverer trinbaserede output [skridttællere] har behov for gode referencedata og evidensbaserede anbefalinger for at være i stand til at udforme effektive sundhedsbudskaber, der stemmer overens med retningslinjer for folkesundhed, fysisk aktivitet samt vejledning i adfærdsændring, og at måle, spore og fortolke skridt [antal].

Skridt per dag

Figur 1 (fra rapport): Skridt per dag skala skematisk sammenkædet med tid med MVPA
(moderate-to-vigorous-physical-activity; moderat til høj intensiv fysisk aktivitet).


Reference

How many steps/day are enough? for adults
The International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. 2011.

Catrine Tudor-Locke , Cora Lynn Craig, Wendy J Brown , Stacy A Clemes , Katrien De Cocker , Billie Giles-Corti , Yoshiro Hatano , Shigeru Inoue , Sandra MM Matsudo , Nanette Mutrie , Jean-Michel Oppert , David Anthony Rowe , Michael D. Schmidt , Grant M Schofield , John R. Spence , Pedro J. Teixeira , Mark A. Tully , Steven Noel Blair.

Læs mere:

Tæl skridt: Hvorfor lige netop 10.000 skridt

10 Tæl skridt tips: Sådan kommer du op på 10.000 skridt

Følg min Blog HER og Instagram HER

Ingen kommentarer endnu

Hej. Fandt du indlægget brugbart? Like og del gerne. Input/spørgsmål? Giv din kommentar kort eller lang.

Skriv din kommentar her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

 

Næste indlæg

Springvand Aarhus Havn: Endless Connection oplevelse