Video træning: A-Z øvelser og YouTube link

Musik og motivation: Træningsmusik fordele og kendetegn

Musik og motivation er ikke bare teori, det er praksis for mange trænende i holdtræning og individuel træning. Forskerne Karageorghis og Priest – og mange andre – har forsket i musik og træning; de har blandt andet udgivet to rapporter: Musik i træningsdomænet: en gennemgang og syntese, Del I og Del II.

Her er en forkortet oversættelse af oversigten i Del I af Costas I. Karageorghis og David-Lee Priest, og links til rapporterne. Desuden en oversat tabel; den oprindelige model for musik og motivation ved asynkron musikbrug (Karageorghis, Terry, 1999).

Musik og motivation

Musik i træningsdomænet: en gennemgang og syntese, Del I

Siden et 1997 review (oversigtsartikel) af Karageorghis og Terry (…), er antallet af undersøgelser, der undersøger musik (…) i forhold til træning, vokset betydeligt.

I dette todelte review bliver udviklingen af ​​konceptuelle tilgange og mekanismer, der ligger til grund for musikkens virkninger, forklaret (del I), efterfulgt af en kritisk gennemgang og syntese af empirisk arbejde (spredt over del I og II).

Musik før en aktivitet har vist sig at optimere spændingsniveau, lette opgaverelevant visualisering og forbedre ydeevnen i simple motoriske opgaver.

Under repetitive udholdenheds-aktiviteter har selvvalgt, motiverende og stimulerende musik vist sig at øge affekt [positive følelse], reducere den opfattede anstrengelse [rating of perceived exertition, RPE], forbedre bevægelsesøkonomien [evnen til at omsætte kemisk energi til bevægelse] og føre til øget arbejde, work output.

Der er forskningsresultater, der tyder på, at omhyggeligt udvalgt musik kan fremme ergogene og psykologiske fordele under høj-intensiv træning, selvom den ser ud til at være ineffektiv til at reducere opfattelsen af ​​anstrengelse, RPE, ud over den anaerobe tærskel.

Effekterne af musik ser ud til at være mest potente, når den bruges til at akkompagnere træning i eget tempo eller under ydre relevante [valid] forhold.

Når musikken vælges i henhold til dens motiverende kvaliteter, øges musikkens positive indvirkning på både den mentale tilstand og ydeevnen.

Rapporten giver retningslinjer til fremtidig forskning og motionsudøvere.

Musik fordele med relevans i træning:

 • Fanger opmærksomhed
 • Højner humør
 • Udløser en række følelser
 • Ændrer eller regulerer humør
 • Fremkalder minder
 • Øger arbejdsoutput
 • Øger spændingsniveau
 • Fremmer forbedret funktionsevne
 • Reducerer hæmninger
 • Opmuntrer til rytmisk bevægelse

Musik og motivation model

Musik og motivation Karageorghis et al Dansk oversættelse Marina AagaardDenne indledende begrebsramme til at forudsige effekter af musik i sport og motion blev udviklet af Karageorghis, Terry og Lane (1999), tabellen. Den er baseret på asynkron brug af musik; det vil sige, når et individ ikke gør nogen bevidst indsats for at synkronisere deres bevægelser til dets rytme [fx i almindelig gang, løb, cykling og styrketræning].

Fire faktorer menes at bidrage til de motiverende kvaliteter af et musikstykke:

 • Rytmerespons refererer til effekterne af musikkens rytme, især tempo (musikkens hastighed målt i slag pr. min [bpm]).
 • Musikalitet [musik kvalitet] refererer til tonehøjde-relaterede elementer af musik, såsom harmoni (hvordan tonerne kombineres, når de spilles samtidigt) og melodi.
 • Kulturel påvirkning vedrører musikkens udbredelse i samfundet eller en subkulturel gruppe; popularitet.
 • Association henviser til de personlige musikrelaterede følelser, der kan fremkaldes. For eksempel forbindes kompositionen Chariots of Fire af Vangelis ofte med olympisk herlighed.

Global musik motivation

En nyere forenklet model:

Forløbere

 • Personlige faktorer
 • Situationsbestemte faktorer

Formidlere (bindeled)

 • Rytmisk respons
 • Musikalitet
 • Kulturel impact
 • Associationer

Potentielle fordele

 • Forbedret humør
 • Spændingskontrol
 • Dissociation [evne til at adskille sig fra smerten]
 • Reduceret RPE
 • Højere arbejdsoutput
 • Forbedret tekniktræning
 • Flow tilstand
 • Forbedret præstation

 

Tabel herover: Koncept ramme for fordelene ved musik i sport og træning sammenhænge (Gengivet fra Terry & Karageorghis, 2006).

Reference:

Træningsmusik ekspertguide (dansk oversigt)

Music in the exercise domain: a review and synthesis (Part I)

Music in the exercise domain: a review and synthesis (Part II)

Fitness musik guide: ABC, Beat, BPM og otter

Følg min Blog HER og Instagram HER

Ingen kommentarer endnu

Hej. Fandt du indlægget brugbart? Like og del gerne. Input/spørgsmål? Giv din kommentar kort eller lang.

Skriv din kommentar her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

 

Næste indlæg

Video træning: A-Z øvelser og YouTube link