Fitness musik guide: ABC, Beat, BPM og Otter

Fitness musik guide til træningsmusik til selvtræning, personlig og hold træning. Kort oversigt med uddrag fra bogen Holdtræning – motivation, metodik og målrettet træning og kompendiet Dans, Krop og Udtryk fra Idrætsundervisningen på Aalborg Universitet. Uanset om man bruger musikken…