Den Danske Step Test: Fitness testning og formtest

6-minutters gang test: 6MWT gå funktionstest

6-minutters gang test, forkortet 6MWT, 6-minute walk test, er en test, der typisk anvendes i sundhedsregi. Den er især for patienter og ældre, der er dårligt gående pga. muskelsvaghed, ledsmerter eller KOL, kronisk obstruktiv lungesygdom. Er man i bedre form, kan man vælge en 1,6 km gåtest.

6-minutters gang test

6-minutters gang test Fitness testning Marina Aagaard blogI denne test drejer det sig om at gå længst muligt i løbet af 6 minutter. Den distance, man tilbagelægger, sammenlignes første gang med referenceværdier, normer eller tabelværdier (man indtaster data i en beregner) og anden gang med eget tidligere resultat – og eventuelt beregnerens.

Testen fortæller ikke noget om kondition eller kondital, men om funktionsevne: Hvor godt man går.

I sundhedsregi tester man syge i faciliteter med særligt sikre rammer med fagpersonale og sikkerhedsudstyr. I almen fitness testning bør man (instruktører og selvtrænende) holde sig til testning af raske eller kronisk syge, hvor sygdommen er under kontrol.

I udgangspunktet bør testpersonen være veludhvilet, frisk, sund og rask og med en normal, rolig puls.

Testen kan sættes op de fleste steder fx udendørs på en sti eller indendørs i en lang gang eller hal.

Test protokol

Udstyr:

 • Et uforstyrret område – med fri bane
 • Tommestok, udmålingshjul eller andet til at udmåle distance.
 • To kegler eller andet til at markere de to vendepunkter.
 • Et stopur

Forberedelse:

 • Opmål teststrækning 30 meter. 30 meter er anbefalet, men afstand mellem markeringer, vendepunkter, kan variere fra 20-50 m.
 • Opstil 2 kegler eller lignende med 30 meters afstand.
 • Informer grundigt om test og forløb.

Test:

 • INGEN tilvænning/testforsøg
 • Tæl ned, 3, 2, 1 og sig tydelig “START”.
 • Gå så hurtigt som muligt hen til, rundt om markering, og retur og rundt om markering. Gentag.
 • Gå strækningen flest muligt antal gange.
 • Sig tydeligt “STOP” præcis efter 6 minutter.
 • Noter den tilbagelagte distance

Peptalk

Under testning kan der enten være stilhed – fremmer koncentration – eller brug af peptalk, opmuntring – fremmer motivation.

I tests for svage eller motionsfremmede testpersoner kan der være god brug for opmuntring, men i så fald skal man hver gang bruge samme udtryk på samme tidspunkter. Motiverende tilråb gør forskel og derfor skal de være standardiserede (vanskeligt) ellers er gentestningen ikke helt sammenlignelig med første runde.

I et oprindeligt forsøg brugte man kun “Keep up the good work” (fortsæt det gode arbejde) og “You are doing well” (du gør det godt).

Man kan supplere med standardiseret information og nedtælling såsom “halvdelen af tiden er gået”, “kun 2 minutter igen”, “sidste minut”, “5, 4, 3, 2, 1”.

Resultat

 • Indtast data i beregner, findes her (klik på foto):
 • Indtast personlige data
 • Indtast antal meter, tilbagelagt distance.
 • Beregneren sammenligner med referenceværdier og giver et resultat i øverste linje:
  Viser normen, referenceværdi, og ens egen procentel af den norm.
 • Fra 75 % og op anses for at være inden for normalområdet.

Der er offentliggjort flere forskellige referenceværdier. Beregnerens værdier går ud fra data fra Enright & Sherill 1998, da de er baseret på et større antal forsøgspersoner, som ikke tidligere har udført testen; ingen tilvænning. Værdierne er på mænd og kvinder i alderen 40-80 år. Bemærk, at andre referenceværdier, der går ud fra tilvænning til testen, typisk er omkring 100 meter højere (Health-calc).

God fornøjelse.

Følg min Blog HER og Instagram HER

Ingen kommentarer endnu

Hej. Fandt du indlægget brugbart? Like og del gerne. Input/spørgsmål? Giv din kommentar kort eller lang.

Skriv din kommentar her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

 

Næste indlæg

Den Danske Step Test: Fitness testning og formtest