Ugen der gik 12 2021: Sket, skidt og SKAT

Motivation? Citat: Kend din grænse med måde

Af Marina Aagaard, MFT

Kend din grænse, dine grænser.
En fornuftig handleforskrift.
Men.

Know your limits, 
but never accept them!
Boldomatic


Kend dine grænser citat Boldomatic Marina Aagaard blog motivation


Kend dine grænser (begrænsninger),
men accepter dem aldrig!
Boldomatic

Kend din grænse

Grænser kan nu være en god ting. Fordi.
Mennesker uden grænser er mindre godt.
Grænseløst irriterende o.l. er heller ikke sagen.

Men grænser i betydningen ‘begrænsninger’?

Det er en fordel at kende egne styrker og svagheder, grænser.
Så kan man med gevinst målrettet styrke de svage sider.
Egne grænser behøver man ikke at lade sig begrænse af.

Flyt grænserne for hvad kroppen og hjernen kan klare,
vær grænsesøgende på egen matrikel, på den positive måde,
så der bliver rum til mere og du bliver mere “rummelig”.

Lev mere.

Rigtig god dag, uge, måned, år

Læs mere:

Grænse (Faktalink)

Hvad betyder ordet ’grænse’?

Slår man op i Den Danske Ordbog (ordnet.dk) (se kilder), bliver det tydeligt, at ordet ’grænse’ har op til flere betydninger. Det kan være en naturlig geografisk skillelinje mellem et område og et andet, f.eks. i form af en bjergkæde eller en flod, men det kan også være en geografisk skillelinje, som to lande er blevet enige om at trække.

’Grænse’ kan desuden forstås mere abstrakt, f.eks. når man taler om, at man går fra én tilstand til en anden. Inden for religion og kultur spiller grænser også en væsentlig rolle, blandt andet i forbindelse med overgangsritualer; f.eks. overskrider man grænsen mellem barn og voksen, når man bliver konfirmeret. Der findes også i alle kulturer grænser for, hvad det er socialt acceptabelt at sige. Grænse kan også henvise til grænsen mellem to kulturer ­­– en kulturel barriere, der gør, at to mennesker har svært ved at forstå hinanden.

Endelig kan ’grænse’ referere til et samfunds sociale og juridiske spilleregler, forstået på den måde at der er grænser for, hvad der er rigtigt og forkert. Der kan også være tale om et regelsæt, der sætter konkrete grænser for, hvad der er tilladt i bestemte sammenhænge, f.eks. hvor mange bakterier der må være i drikke- eller badevandet.

På andre sprog kan de forskellige betydninger af det danske ord ’grænse’ være tydeligere; det gælder f.eks. på engelsk, hvor der findes tre forskellige ord for ’grænse’: limit, border og boundary.

Eksempelvis en grænse for mulige erfaringer.

Grænse (Wikipedia)

En politisk fastlagt geografisk adskillelse mellem selvstændige stater eller subnationale administrative enheder fx regioner og kommuner.

Grænser kan medføre opretholdelsen af bufferzoner. Nogle grænser er helt eller delvist kontrolleret og nogle kan kun legalt krydses på bestemte steder.

I ældre tid var mange grænser ikke klart definerede linjer, men var neutrale zoner kaldet grænseland. I moderne tider er grænselandskonceptet erstattet af klart definerede og markerede grænser.

I grænsekontrolsøjemed er lufthavne og havne også at regne som grænser. De fleste lande har en form for grænsekontrol for at hindre eller begrænse en strøm af mennesker, dyr, planter og varer ind og ud af en stat. Ved international lov har hvert land ret til at definere de betingelser, et menneske skal opfylde for at kunne krydse en grænse legalt.

For at krydse en grænse kræver en grænsemyndighed forevisning af f.eks. pas, visa og/eller andre identitetspapirer. For at blive eller arbejde i et fremmed land, kan specielle immigrationspapirer kræves af landets myndigheder.

Det at importere varer over en grænse kan forudsætte betaling af f.eks. told og skat, som typisk bliver opkrævet af toldere. Dyr (og nogle gange mennesker), som krydser en grænse, kan kræves at blive holdt i karantæne pga. eksotiske eller smitsomme sygdomme.

Wikipedia har endnu ikke nogen side med temaet “Grænsebegreb”.

Følg min Blog HER og Instagram HER

Ingen kommentarer endnu

Hej. Fandt du indlægget brugbart? Like og del gerne. Input/spørgsmål? Giv din kommentar kort eller lang.

Skriv din kommentar her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

 

Næste indlæg

Ugen der gik 12 2021: Sket, skidt og SKAT