Bedre træning nu? Fakta om fremgang i fitness

Børn og unge mangler fysisk aktivitet: Målrettet motiverende motion

Af Marina Aagaard, MFT

Københavns Universitet offentliggjorde oktober 2013 resultaterne af et studie af børns søvn- og aktivitetsmønstre – en del af Skolemadsprojektet under Forskningscenter OPUS: 2/3 af de 730 undersøgte børn bevægede sig under den anbefalede time og dagen og bruger samtidig mere end 2 timer foran en skærm, “for lidt motion og for meget skærm”, jf. Dansk Skoleidræt.

Det kan derfor ikke undre, at børn og unge bliver i stadigt dårligere form og overvægtige; det ses tydeligt, når man træner den målgruppe. Nu må alle – hjem, skole, det offentlige og trænere – sætte endnu bedre ind for at bremse den uheldige udvikling, der skader børn og samfund.

Senere er det besluttet af børn i folkeskolen skal have minimum 45 minutters motion fysisk ud over dagen også i løbet af undervisningen. Desværre halter det stadigvæk med at få det implementeret. Kun halvdelen af skolerne har integreret den planlagte fysiske aktivitet i skoledagen (2020).

børn og unge mangler fysisk aktivitet

 Børn og unge mangler fysisk aktivitet

Der er meget, der kan og skal gøres. Det bør naturligvis starte i hjemmet, men når omkring halvdelen af Danmarks voksne befolkning er mere eller mindre fysisk inaktive og kun i begrænset grad fungerer som motion-og-sundhed rollemodeller, er der også behov for ekstern hjælp: undervisere, trænere og instruktører er nøglepersoner.

Hovedpunkterne i det nye studie kan læses i artiklen “Seasonal variation in objectively measured physical activity, sedentary time, cardio-respiratory fitness and sleep duration among 8-11 year-old Danish children: a repeated-measures study”, som er udgivet i september-udgaven af det amerikanske tidsskrift BioMed Central Public Health.
Her under uddrag efterfulgt af anbefalinger og forslag.

Danske børn og unge får for lidt motion

Som familie, lærer og træner kan man bruge undersøgelsens resultater til at optimere og målrette træning og aktiviteter:

 • 2/3 af de 730 undersøgte børn (3. og 4. klasse) bevægede sig for lidt.
 • 2/3 af de 730 undersøgte børn sidder mere end 2 t pr. dag foran en skærm.
 • Piger er mindre aktive end drenge, som er 50 % mere aktive i løbet af en dag!
 • Børn er mindre fysisk aktive i weekenderne end i hverdagen.
 • Børn er især mindre aktive om efteråret og om vinteren.
 • Ældre børn er endnu mindre aktive; aktivitetsniveauet falder i puberteten.
 • Børn er ikke så langt fra anbefalingerne; bare lidt ekstra kan gøre en forskel.

WHO anbefalinger 

WHO, World Health Organization, og Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn og unge i alderen 5-17 år er fysisk aktive med moderat til høj intensitet mindst 60 minutter om dagen.

Fysisk aktivitet ud over det anbefalede vil medføre yderligere sundhedsfordele.

De nærmere anbefalinger kan ses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:

 • Fysisk aktivitet mindst 60 minutter om dagen.
  Aktiviteten skal være med moderat til høj intensitet og ligge ud over almindelige kortvarige dagligdagsaktiviteter. Hvis de 60 minutter deles op, skal hver aktivitet vare mindst 10 minutter.
  Almindelige kortvarige dagligdagsaktiviteter er aktiviteter, man hyppigt udfører i dagligdagen af kort varighed (under 10 min.) uanset deres intensitet.
 • Mindst 3 gange om ugen skal der indgå fysisk aktivitet med høj intensitet af mindst 30 min. varighed for at vedligeholde eller øge kondition og styrkeDer skal indgå aktiviteter, som øger knoglestyrken og bevægeligheden.

Specifikke aktivitetsanbefalinger for børn og unge

Forslag til mere specifikke anbefalinger udarbejdet ud fra kendt viden fra WHO, World Health Organization, DIF og Team Danmark og træningspraksis:

 • Børn og unge træning skal differentieres. Ud over at være målgruppespecifik i henhold til generel viden, skal træningen tilpasses den enkelte, da livsstil, biologisk (og motorisk) alder, udviklingstrin, og træningsalder er vidt forskellig.
 • Det sociale er afgørende. Følelsen af samvær og tilhør er essentiel for motivation. Familie og venner bør inddrages videst muligt (også i træning). I træning skal træneren indtænke interaktion i diverse aktiviteter.
 • Børn skal motiveres med træning, der giver successer, viden, udvikling og oplevelser med flow; sammenhæng mellem udfordringer og kompetencer.
 • Børn skal stimuleres motorisk. I alderen fra 8-12 år og årene omkring, ‘den motoriske guldalder’ (DIF) er der særligt gode forudsætninger for at udvikle motorikken.
  Sørg for flere former for sanseoplevelser for syn, hørelse, følesans etc.).
 • Børn kan og bør træne de fysiske områder, kondition, styrke, bevægelighed og motorik, vel at mærke i et omfang og en progression, der er tilpasset ? og understøtter ? den kropslige og motoriske udvikling.
 • Unge skal træne fysik, kondition, styrke, bevægelighed og motorik.
  For mange unges vedkommende er forudsætningerne dårlige og så skal træningen starte på et ekstra let og nemt niveau (og udviklingen tager længere tid end hvis de motoriske forudsætninger er gode).
 • Børn og unge skal have kvalitetstræning. Selvom børn og unge ikke har samme indsigt og erfaringer som voksne, kan de sagtens opfange, hvis træningen ikke er velstruktureret og meningsfyldt. Træningen kan fint være leg-, spil- eller idrætsbaseret og samtidig målrettet ønskelige fysiske resultater.
 • Børn og unge skal have sjov træning. Det er let og populært at vælge Wii-træning og lignende, men det slår ikke live træning; en levende træner der giver feedback og laver varieret træning fx udendørs eller indendørs fitness, (modificeret) intervaltræning, cirkeltræning og stationstræning i diverse grupperinger; fælles, små grupper, parvis og en og en (visse øvelser).
  Brug aktuel musik, hurtige aktivitetsskift og træningsoverraskelser.

Referencer

DIF. Idrættens Træningslære.

Hjorth, MF et al. Seasonal variation in objectively measured physical activity, sedentary time, cardio-respiratory fitness and sleep duration among 8-11 year-old Danish children: a repeated-measures study. BioMed Central Public Health. 2013.

Sundhedsstyrelsen. Anbefalinger til børn og unge (5-17 år).

Team Danmark. Aldersrelateret træning – målrettet og forsvarlig træning af børn og unge.

Følg min Blog HER og Instagram HER

Ingen kommentarer endnu

Hej. Fandt du indlægget brugbart? Like og del gerne. Input/spørgsmål? Giv din kommentar kort eller lang.

Skriv din kommentar her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

 

Næste indlæg

Bedre træning nu? Fakta om fremgang i fitness