Sundhedsmodel: Fire faktorer i sundhed og wellness

Sundhedsmodel eller wellness model: Indsatsområder målrettet sundhed og præstation. En model med inspiration fra den bio-psyko-sociale model inden for hvilken “individets helbred betragtes som et produkt af en dynamisk vekselvirkning mellem dets biologiske, psykologiske og sociale omstændigheder (Roessler, 2002)”. Enkle fysiske, biologiske, tiltag i hverdagen kan føre til at man får det bedre; bliver stærkere og får mere overskud. Det fører ofte direkte og indirekte til, at man også får det bedre psykologisk - mentalt - og socialt. Forskningen har vist, at bedre vejrtrækning og renere luft, sundere kost, øget fysisk aktivitet (selv små skridt) samt en god og tilstrækkelig nattesøvn virker sundhedsfremmende og præstationsfremmende på kort og langt sigt.

Sundhedsmodel

Sundhedsmodel bio-psyko-social Marina Aagaard Sundhed fitness wellness  Health model 4-factor Marina Aagaard fitness wellness Bio-psyko-social sundhedsmodel. Aagaard (2015, opdateret 2024). Principskitse. Vægtning af de fire fysiske områder varierer (vægter hver især mere end 25 %). Sundhedsmodellen kan også kaldes wellness modellen. Wellness kommer af "well", der betyder rask eller godt og betegner en tilstand af sundhed og velvære. Det omfatter i videste forstand både fysisk, mentalt, emotionelt, spirituelt og social velvære. Sundhedstyrelsen tager afsæt i KRAM faktorerne, de faktorer, der har størst indflydelse på ens almene sundhed:
  • Kost
  • Rygning
  • Alkohol
  • Motion
Den ovenfor viste sundhedsmodel omfatter også KRAM faktorerne - med de positive briller på: Hvad man må, i stedet for hvad man ikke må/bør. Fravalg og afsavn virker mindre attraktivt, når det gælder vaner og adfærdsændring. Tilvalg og nye muligheder er en mere motiverende vej, der kan facilitere varig vaneændring:
  • Ilt via indåndingsluften, gerne frisk luft (i modsætning til tobaksrøg og os), og gerne øget iltoptag via fokus på åndedrættet.
  • Kost især nok mad, tilstrækkelig energi, til kroppens processer og aktiviteter. Desuden især rent vand (i modsætning til urent vand, saft og sodavand), herunder mindre alkohol.
  • Fysisk aktivitet, mere bevægelse i hverdagen, og gerne (mere) motion eller fysisk træning.
  • Søvn i 6-9 timer, 7-8 timer er anbefalet; vigtigt for sundhed, hjernesundhed, og præstationsevne. En tilføjelse til KRAM faktorer.
Udenom de fire fysiske faktorer finder man det mentale og det sociale, der påvirker det fysiske: På en 'dårlig' dag med udfordringer derhjemme, på job eller studie er der begrænset overskud til sunde tiltag. Heldigvis virker det også omvendt: Med en velfungerende fysik, styr på de fysiske indsatsområder, er der også mere energi og det vil fremme mentalt overskud og ressourcer til sociale aktiviteter.

Læs mere:

Jobogkrop.dk: Den bio-psyko-sociale model KRAM-faktorerne KRAMS-faktorerne og KRAMSSSS Sundhed.dk: Funktionsevne vurdering og ICF Sundhedsstyrelsen: Fremme af mental sundhed 10 Tips: Sådan kan du leve længere Bog: Wellness – lev længere, sundere og gladere.