Outdoor fitness bog: Allround udendørs motion

Outdoor fitness bog om allround udendørs træning i naturen, fitnessparker og byrum. Ny dansk bog om motion i det fri. En oversigtsguide med effektive konditions- og styrkeprogrammer for begyndere og øvede.

Outdoor fitness

Bogen er baseret på teori og praksis indenfor træning, naturophold og udendørsaktiviteter. Metoderne er veldokumenterede og afprøvede af deltagere på Outdoor fitness kurser. Fokus er på at promovere træning i det fri, med nævnelse af generelle og specifikke fordele og ulemper, og funktionel træning, der tager afsæt i træningsvidenskab, så programmerne er tidseffektive. Indholdet er skrevet til motionister såvel som motionsvejledere, der gerne vil vide mere om træning i naturen. Bogen fortæller om kondition, styrke, motorik (balance) og smidighed i tre arenaer:
 • Naturen: Det åbne land, i skoven og på stranden
 • Fitnessparker
 • Byrum
Bogen er bygget op om enkel konditions- og intervaltræning samt basisøvelser i styrketræning, balancetræning og smidighedstræning. Desuden et lille udvalg af ideer til nem agility-træning med square, dot og ladder øvelser. For øvede er der en kort oversigt over loaded carries, øvelser, hvor man bærer på vægte eller kettlebells, og særlige programvariationer. Desuden er der vigtig viden om ophold i det offentlige rum og naturen: Hvad må man (ikke)? Outdoor fitness bog om udendørs motion Marina Aagaard

Bogen har tre hovedafsnit og et appendiks

1  Udendørs træning Hvad er det? Hvorfor? Hvordan? Hvem? Hvor? Hvornår? Tøj og fodtøj. 2  Fitnesstræning  Træningsplan (F.I.T.) Kondi. Styrke. Motorik. Smidighed. Mindfulness og afspænding. Åndedræt og vejrtrækning. 3  Outdoor fitness Hvad må du (ikke)? Outdoor fitness - i byrum, i naturen (det åbne land, i skoven, på stranden), i fitnessparker. Træningsplanlægning. Testning. Skader og genoptræning. 4   Appendiks Motionsnatur liste. Motionstrappe liste. Fitnessparker (parkour). Ordliste. Træningsdagbog.

Fordele:

 • Overskuelig opslagsbog med effektive øvelser
 • Overblik alle elementer i afbalanceret træning
 • Nyttig viden om hvad man må i naturen og byrum
 • Fem træningsprogrammer og to ugeprogrammer

Begrænsninger:

 • Bogen har særligt fokus på de fysiske aspekter (mentale og sociale dækkes i andre bøger)
 • Afsnit om bl.a. mindfulness og åndedræt er meget kortfattede af pladshensyn
 • Der er gentagelser af visse øvelser (for at gøre det lettere at finde informationer)
 • Bogen medtager kun få referencer (enkelte bøger og et par studier)

Fakta om bogen

Outdoor fitness – allround udendørs træning i naturen, Forfatter: Marina Aagaard Sideantal: 202. Gennemillustreret. Farver (e-bog) Sprog: Dansk Udgave: 1. e-bogsudgave (05.05.2024) Ebogs distribution: Publizon A/S. Tryk: ScandinavianBook. ISBN: 978-87-92693-21-1 ISBN: 978-87-92693-38-5 (bog udkommer senere i år, skal bestilles) Vejledende udsalgspris bog: DKK 175. Vejledende udslagspris ebog: DKK 100. Bog fås hos boghandlere og netboghandlere.