Glæde kan trænes: 10 trin til lykke og godt humør

Glæde kan trænes. Mon dog? Jo. Glæden kan komme af sig selv, men for en sikkerheds skyld bør man ikke vente på glæde eller lykke. Man må også gøre noget selv. Forskningen viser heldigvis, at glæde og lykke ikke er afhængig af hverken perfekt helbred eller perfekt økonomi. Man kan lade sig inspirere af mindfulness. Det handler blandt andet om at acceptere og mestre livet som det er. Med både de gode og de dårlige sider, og forstå at sådan er det - og det dårlige passerer. Desuden kan man træne på en række områder, der kan forbedre humøret og følelsen af glæde og lykke.

Glæde kan trænes

Den canadiske IT-underviser og tegner Sylvia Duckworth har lavet en meget overskuelig grafik, der viser indsatsområder.
Glæde kan trænes Grafik Sylvia Duckworth Marina Aagaard blog motivation succes

Glæde kan trænes indsatsområder

Du kender dem godt, så det handler om praksis: At implementere og opgradere dem:

1. Had mindre, elsk mere

ad 1. Had skyldes ofte manglende viden; det er uproduktivt og går mest ud over en selv. Kærlighed derimod giver glæde og lykke; godt humør - og man kan ikke give eller få for meget af det.

2. Bekymr dig mindre, dans mere

ad 2. Bekymringer skyldes af og til manglende viden, de er meget ofte uproduktive og spild af tid. Lav bekymringstid om til arbejdstid eller dansetid.

3. Tag mindre, giv mere

ad 3. Forvent ikke at få, forlang eller kræv ikke, giv i stedet mere; det giver endnu større glæde.

4. Forbrug mindre, skab mere

ad 4. Forbrug er skidt for pengepungen og ikke så godt for humøret som man forestiller sig, derimod er det dokumenteret at kreativitet - at producere noget selv - forbedrer humøret og mental sundhed.

5. Rynk panden mindre, smil mere

ad 5. Man tillægger sig ofte en bekymret mine uden grund (og tyngdekraften hjælper med at trække mundvigene nedad), ved at smile mere - selv kunstigt - kan man løfte humøret hos sig selv og andre.

6. Tal mindre, lyt mere

ad 6. Tale er sølv, men tavshed er guld: Man hviler stemmebånd og hjerne og lærer noget nyt (om andre) ved at lytte mere.

7. Frygt mindre, prøv mere

ad 7. Frygt skyldes meget ofte manglende viden og erfaring, træn mod, fjern frygten ved at prøve noget mere - i små doser til at starte med: Flyt din tærskel med små udfordringer.

8. Døm mindre, accepter mere [dig selv og andre]

ad 8. Fordømmelse af andre skyldes ofte manglende viden, jo mere man ser og hører, desto mindre fordømmer man. Fordømmelse af en selv skyldes ofte en ukonstruktiv indre dialog og for ringe accept. Træn evnen til at acceptere mere.

9. Se mindre [SoMe/tv], gør mere

ad 9. Passiv underholdning kan være dejligt, men mindre af den slags er bedre for øjne, ører, hjerne, krop og humør, fysisk aktivitet gavner derimod hjerne, krop og humør; sundhed og præstationsevne.

10. Klag mindre, værdsæt mere

ad 10. Brok og beklagelser fører sjældent noget godt med sig (mens dialog og konstruktiv kritik kan virke). Vær mere taknemmelig, værdsæt de små ting og bliv gladere.

Tiltag der virker

Metoderne er effektive evidensbaserede indsatsområder, der fremmer både fysisk og mental sundhed, og forbedrer overskud og præstationsevne. Listen er på 10 omfattende indsatsområder, så en fornuftig fremgangsmåde er at udvælge en strategi - vane - og arbejde på den. Når den gode, glædende vane er automatiseret, udvælges en anden af strategierne at arbejde på. Fordelen er, at resultaterne kommer med det samme. I det øjeblik man går i gang, sker der noget og glæden øges.

Læs mere

Random Acts of Kindness 120 bedste citater fra Epictetus