Motivation? Citat: Jeg lover mig selv et løfte er et løfte

Jeg lover mig selv, at ikke love mere end jeg kan holde. Et løfte er et løfte.

Jeg lover mig selv

Af Christian Daa Larson (1874-1954) forfatter og en New Thought leder (engelsk og dansk tekst under grafik) Jeg lover mig selv I promise myself Et løfte er et løfte Motivation Citat I promise myself  To be so strong that nothing can disturb your peace of mind. To talk health, happiness, and prosperity to every person you meet. To make all your friends feel that there is something worthwhile in them. To look at the sunny side of everything and make your optimism come true. To think only of the best, to work only for the best and to expect only the best. To be just as enthusiastic about the success of others as you are about your own. To forget the mistakes of the past and press on to the greater achievements of the future. To wear a cheerful expression at all times and give a smile to every living creature you meet. To give so much time to improving yourself that you have no time to criticize others. To be too large for worry, too noble for anger, too strong for fear, and too happy to permit the presence of trouble. To think well of yourself and to proclaim this fact to the world, not in loud word, but in great deeds. To live in the faith that the whole world is on your side, so long as you are true to the best that is in you.

Jeg lover mig selv

At være så stærk, at intet kan forstyrre din ro i sindet. At tale sundhed, lykke og velstand til hver person, du møder. At få alle dine venner til at føle, at der er noget værd i dem. At se solsiden af alting og gøre din optimisme til virkelighed. Kun at tænke på det bedste, kun at arbejde for det bedste og kun at forvente det bedste. At være lige så begejstret for andres succes, som du er for din egen. At glemme fortidens fejltagelser og presse på for større resultater for fremtiden. At bære et glad mine til enhver tid og give et smil til enhver levende skabning, du møder. At afsætte så megen tid til at forbedre dig selv, at du ikke har tid til at kritisere andre. At være for stor til bekymring, for ædel til vrede, for stærk til frygt og for glad til at tillade tilstedeværelsen af problemer. At tænke godt om dig selv og forkynde denne kendsgerning til verden, ikke med højlydte ord, men i store gerninger. At leve i troen på, at hele verden er på din side, så længe du er tro mod det bedste, der er i dig. - Store ord og store ambitioner. Værd at tilstræbe. Uden at love for meget.   God dag, uge, måned, år