Fysisk aktivitet anbefalinger og definitioner: Motion og træning

Før var anbefalingen lige til at overskue: Alle voksne bør være fysisk aktive mindst 30 minutter om dagen og børn mindst 60 minutter. I dag er der i medierne forskellige tal i spil, så mange mister overblikket over, hvad der er gælder for hvem og hvornår. En del af forvirringen skyldes, at forsøg, artikler og anbefalinger refererer til vidt forskellige ting: Det kan være enten almindelig dagligdags fysisk aktivitet, motion eller målrettet træning og der er en vis forskel. En anden årsag til forvirringen er, at i forsøget på at informere så godt som muligt er der kommet flere og flere uddybende forklaringer, som bliver sværere og sværere at adskille fra hinanden og huske ...

Her er de overordnede definitioner og begreber og nederst aktuelle danske anbefalinger.

Anbefalinger og definitioner på fysisk aktivitet og motion Fitness bog Foto af Lidian NeelemanMotion i det fri (fra 'Fitness - i bedre form på kortere tid'; foto: Lidian Neeleman)

Fysisk aktivitet begreber og definitioner

Fysisk funktion[sevne] Et individs kapacitet til at udføre dagligdagens fysiske aktiviteter. Fysisk funktionsevne afspejler motorisk funktion og kontrol, fysisk fitness og sædvanlig fysisk aktivitet og er en uafhængig indikator for funktionel uafhængighed, invaliditet, sygelighed og dødelighed (ACSM, 2011). Fysisk aktivitet Et hvert muskelarbejde, der resulterer i at energiomsætningen øges; daglige gøremål; det kan være rengøring, havearbejde, fritidsaktivitet eller transport som gang, cykling, trapper (Sundhedsstyrelsen). Fysisk aktivitet generelt omfatter, træning, sport og fysiske aktiviteter som del af dagligdagen, job, fritid og aktiv transport (ACSM, 2011). Fysisk træning (træning) Fysisk aktivitet som er planlagt, struktureret og repetitiv [regelmæssig] og har som mål eller delmål at forbedre eller vedligeholde fysisk form [m.h.p. præstation og eventuelt velvære og sundhed] (ACSM, 2011). Organiseret eller selvorganiseret. Motion Ustruktureret eller struktureret fysisk aktivitet, ofte regelmæssigt - i fritiden - med henblik på fornøjelse, velvære og sundhed; diverse trim aktiviteter og motionsidræt. Organiseret (trim) eller selvorganiseret. Fitness Målrettet, regelmæssig fysisk træning (kredsløb og/eller styrke) med henblik på at forbedre fysisk form, velvære, sundhed og udseende; fx vægttab, vægtøgning, bodybuilding. Kommer af fit, egnet til overlevelse, og henviser også til sundhed. Selvorganiseret eller organiseret (forening eller kommercielt center). Idræt Det nordiske ord for Sport for all. Regelmæssig udøvelse; lystbetonet; individuelle idrætter og holdidrætter; spil, leg eller (venskabelig) kamp. Organiseret i forening (og enkelte firmaer) eller selvorganiseret. Sport Konkurrencesport. Målrettet, planlagt, struktureret, systematisk sport og relateret træning med henblik på præstationsfremgang og konkurrence. Organiseret i forening.

Fysisk aktivitet anbefalinger 

Vær fysisk aktiv mindst 30 minutter om dagen. Aktiviteten skal være med moderat til høj intensitet og ligge ud over almindelige kortvarige dagligdagsaktiviteter. Hvis de 30 minutter deles op, skal aktiviteten vare mindst 10 minutter. Mindst 2 gange om ugen skal der indgå fysisk aktivitet med høj intensitet af mindst 20 minutters varighed for at vedligeholde eller øge konditionen og muskelstyrken. Der skal indgå aktiviteter, som øger knoglestyrken og bevægeligheden. Bemærk: Selv en mindre mængde end det fremmer sundheden og man kan træne sig gradvist op. Mere end det kan være endnu sundere; mængder er minimumsanbefalinger. Ovenstående er for voksne fra 18-64 år. For børn gælder samme, bortset fra at det er 60 minutter om dagen. Og mindst 3 gange om ugen høj intensitet i 30 minutter. For ældre, 65+ år, gælder samme som voksne. Derudover anbefales 2 gange om ugen 10 minutters bevægelighedstræning samt regelmæssigt balancetræning. Intensitet Intensitet Klassificeringsundhedsstyrelsen.dk

Referencer

Sundhedsstyrelsen Fakta om fysisk aktivitet Sundhedsstyrelsen Anbefalinger om fysisk aktivitet ACSM Internationale træningsanbefalinger; kondition, styrke, motorik, stræk.