15 Workout special: Countdown træning variation

Af Marina Aagaard, MFT For de der træner meget kan det være rart med variation. Her er en ny workout skabt til dagens firmatræning. En form for countdown princip, der fungerer godt som variationsmetode. Workout modellen kan bruges i holdtræning eller personlig træning, en-til-en eller med små hold, small group personal training. Man kan bruge modellen som den er eller skifte øvelser ud efter lyst og behov.

15 Workout special

En 15 Workout - NY udgave - eksempelvis til den 15. i måneden eller en hvilken som helst måned (eller dag). 15-minutters træning sådan cirka. Alternativt gentag serien 1-2 gange for en 30 eller 45 minutters workout. Læg dertil en opvarmning og nedvarmning for en komplet træning. Princippet er som en 100 Workout, men her: 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 repetitioner. 15 sekunders hvilepauser (ca.) eller ingen pauser mellem øvelser. 15 Workout special Countdown Marina Aagaard blog fitness

15 øvelser (variationer)

Lav 1, 2 eller 3 runder:

15 Jumping jacks, 1/4 14 Front lunge, overhead 13 Jump turn 1/4 12 Side lunge, touch down 11 Back fly (with weights if possible) 10 Back lunge alternating (circle back) 9 Kang squat 8 T-balance (1-leg T, alternating) 7 Push-up narrow 6 Toe squat (Kalinka squat) 5 Push-up wide 4 Squat to kneeling 3 Burpees, classic or CrossFit 2 Side planks (one each side - 15 sec.'s or more) 1 Reverse plank (back plank) Video med workout: https://youtu.be/SxwbCOz7Uyk Musikken i baggrunden er deep house fra Epidemic Sound.