Bio-psyko-social fitness: Holistisk træningsplanlægning

Af Marina Aagaard, MFT Planlæg holistisk; bio-psyko-social fitness træningsplanlægning

Planlæg din træning med inspiration fra den bio-psyko-sociale model, inden for hvilken "individets helbred betragtes som et produkt af en dynamisk vekselvirkning mellem dets biologiske, psykologiske og sociale omstændigheder (Roessler, 2002)".

Bio-psyko-social fitness program model Marina Aagaard blog

Bio-psyko-social fitness planlægning, model for træningsplanlægning (Aagaard)

Bio-Psyko-Social fitness

Det lyder måske lidt "hokus-pokus-agtigt", men faktisk handler det om, at planlægge all-round fitness på en bedre måde. Med tanke for såvel sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende som præstationsfremmende effekter - og med større chance for motivation og vedholdenhed, fordi man planlægger ud fra den viden, at det sociale og mentale er afgørende. Det påvirker selve træningen og resultaterne, derfor skal baggrund og rammer med i overvejelserne, når indholdet (og træningsmængden) bestemmes.

Trin 1: Tænk holistisk

Tænk - før udformningen af en træningsplan, der sigter mod positive resultater - over at: Det sociale og mentale påvirker det fysiske - eksempelvis er det vigtigt at være motiveret for træningen og at have opbakning fra sine nærmeste - og omvendt påvirker det fysiske det mentale og det sociale - sundhed og fysisk power påvirker sindet positivt og giver overskud til det sociale.

Trin 2: Tjek dine muligheder

Tænk på, at en alsidigt trænet krop, der er stærk, stabil, udholdende og bevægelig, sikrer et solidt fundament for et sundt helbred og videregående træning: Mange trænende, såvel begyndere som øvede, fokuserer relativt ensidigt på enten cardiotræning (kredsløbstræning), styrke- eller smidighedstræning. Ovenstående model kan hjælpe såvel professionelle som motionister til at overveje - og gerne teste - alle kroppens udviklingspotentialer, så træningen bliver bedre, mere afbalanceret, med henblik på forbedring af både sundhed og præstationsevne.

Trin 3: Udform en (bedre) træningsplan

Træningsplanlægning betyder ganske enkelt planlægning af træningen, dvs. at man lægger en plan for træningen ud fra målet med træningen. En træningsplan kan fx være for ½-1 år og være mere eller mindre detaljeret ligesom den kan udformes på flere måder; et diagram eller en tidslinje, hvor man plotter hovedmålene og det overordnede træningsindhold ind. Bemærk, at der kan være stor forskel i omfang, volumen, og intensitet af træningen af de enkelte områder:
  • Styrke - stabiliserende, udholdende, maksimal (statisk/dynamisk), eksplosiv
  • Kondition - aerob og anaerob kapacitet
  • Koordination - motorik og balance (statisk/dynamisk)
  • Smidighed - bevægelighed, almen og specifik (statisk/dynamisk)
Det typiske er, at de enkelte områder vægtes forskelligt i træningsplanen; dvs. der er ikke lige stort omfang af træningen af hvert af de fire områder; som modellen kunne antyde. Fordelingen afhænger af
  1. Dig og dit udgangspunkt, biologisk alder (din kropslige alder), træningsalder (hvor længe du har trænet regelmæssigt 2-3 gange pr. uge), helbred og fysisk form, om du er begynder eller øvet.
  2. Dit mål med træningen, det primære mål og periodens delmål.
  3. Den aktuelle periode, det handler både om din egen livsfase, hvor er du lige nu (er du ung studerende, ved at stifte familie, veletableret voksen eller pensionist) og om programmets forløb, handler det lige nu om opstartsfasen, grundtræning, optræning eller specifik træning til en sport.
Holistisk bio-psyko-social fitness træningsplanlægning - helhedsorienteret planlægning - er en meningsfuld metode til mere målrettet og motiverende motion og træning. Rigtig god fornøjelse med træningsplanlægningen.

Læs mere:

Du kan læse meget mere om træningsplanlægning i bogen: FITNESS OG STYRKETRÆNING - øvelser, programmer og metoder Og mere om "De bedste øvelser" her: De bedste øvelser: Funktionel fitness