Din sundhed: Danskernes sundhed 2013

Af Marina Aagaard, MFT Lige nu er tophistorierne i mange medier baseret på den nye rapport Danskernes Sundhed, Sundhedsstyrelsens Nationale Sundhedsprofil. Der er fokus på, at der er fremgang ... og tilbagegang ... og ulighed i sundheden; at sundheden varierer en del fra landsdel til landsdel eksempelvis fra Nordsjælland til Lolland. 

Danskernes sundhed 2013

Årets rapport er baseret på data fra over 160.000 danskere, der i løbet af 2013 besvarede spørgsmål om deres sundhed, sygdom og trivsel. Tallene kan bruges til sammenligning med tallene fra den første undersøgelse i 2010, så man kan se, hvordan sundheden udvikler sig.

Sundhedsstyrelsen Danskernes Sundhed 2013 Den Nationale Sundhedsprofil 2013

Hovedtrækkene er:

På plus-siden

 • 8 ud af 10 vurderer (selv), at de har et rigtig godt helbred (og 8 ud af 10 voksne har været hos egen læge inden for det seneste år ... og modtaget råd om sundhed).
 • Færre unge ryger.
 • Antallet af storrygere falder (72,9 % af dagligrygerne vil gerne stoppe).
 • Flere unge synes at druk er dumt (og drikker mindre).
 • Andelen af danskere, der drikker over lavrisikogrænsen er også faldet.
 • Middellevetiden er steget med lidt mere end et år til nuværende: Mænd 77,9 år. Kvinder 81,9.

På minus-siden

 • Antal 'Gode leveår' er ikke fulgt med højere levealder; vi bliver ældre, men ikke raskere set ud fra selvvurderet helbred, sygdom (langvarig) og mental sundhed! Vi lever heller ikke lige så længe som borgerne i de lande, vi sammenligner os med ...
 • Cirka halvdelen af danskerne er moderat eller svært overvægtige! 47,4 % er overvægtige og hver syvende er svært overvægtig; det er mange. Årsag: For mange spiser stadig for usundt og rører sig for lidt.
 • Der er en stærk social slagside: De med kortest uddannelse klarer sig på stort set alle parametre ringere end dem med længere uddannelse.
 • I 'verdens lykkeligste land' er antal personer med dårligt mentalt helbred steget med 0,7 procentpoint. Kvinder er mere stressede end mænd, yngre er mere stressede end ældre og 'andre uden for arbejdsmarkedet' er mest stressede.
 • Vi lever i fornægtelse: Blandt de, der har et 'usundt kostmønster', er det kun én for hver syv personer, der vurderer deres egen kost som usund!
Rapporten er overskuelig, informativ og relativt let læst med gode forklaringer også på undersøgelsens metoder. Sundhedsundersøgelser og fortolkninger giver tit anledning til debat, så for at man kan forstå rapportens resultater, skal man være opmærksom på flere forhold. Fra rapportens Læsevejledning: "Den Nationale Sundhedsprofil er en såkaldt tværsnits­undersøgelse, hvilket betyder, at en række forhold måles på samme tidspunkt. En tværsnitsundersøgelse giver et øjebliksbillede og kan pege på sammenhænge, men det er ikke muligt at på vise, hvad der er årsag, og hvad der er virkning. Der kan fx ses en sammenhæng mellem svær overvægt og stillesiddende fritidsaktivitet, men det vil ikke være muligt at afgøre, om det er overvægten, der har forårsaget den stillesiddende fritidsaktivitet, eller det er den stillesiddende fritidsaktivitet, der er årsag til overvægten". Du kan læse mere om de enkelte (problem)områder på DR Lev Nu. Til lejligheden blev jeg bedt om mit bud på løsninger til 'overvægt' problemet. Her er fem synes jeg selv nemme veje. DR Lev Nu: Fem strategier til en slankere dig.

Reference

Sundhedsstyrelsen (2014). Danskernes Sundhed. Den Nationale Sundhedsprofil 2013.