Fitness definition og fitnesstræning definition

Af Marina Aagaard, MFT Definition kan referere til "skarpt skåret krop", markerede muskler. Eller præcisere betydningen af et ord. Hvad kan du bruge det til? Det giver indsigt, en god baggrund for handling, her i.f.m. træning.

Fitness definition

Fitness er et navneord med to betydninger (Merriam-Webster Dictionary) - En tilstand, fysisk fit (trænet) og sund eller egnet - i biologi 'egnet til at overleve'. - En egenskab; egnet til en bestemt rolle eller opgave. Fitness bruges internationalt om sundhed og fysisk præstationsevne i bred forstand. Fitness begrebet refererer også til fysisk træning i fitnesscentre, idrætsforeninger, i hjemmet og i naturen, på egen hånd eller med en træner. Fysisk fitness omfatter kondition, koordination, styrke og bevægelighed. Mental fitness omfatter evnen til problemløsning, koncentration og afspænding. Fitness definition Marina Aagaard blog

Fitness træning definition

Fitnesstræning med kvalitet er evidensbaseret, sikker, fremmer sundhed og præstation og giver resultater. Et bud på en definition (Fitness i sundhedsfremme og forebyggelse): Størst mulig træningseffekt med mindst muligt tidsforbrug og mindst mulig risiko for overbelastning og størst mulig motivation resulterende i vedholdenhed (Aagaard, 2009):
Optimal effekt, minimal tidsindsats, [i forhold til opgaven] minimal risiko, maksimal motivation.
Du finder uddybning ved at søge på de ønskede nøgleord på bloggen, der handler om (tids)optimering af træning, træningsoplevelse og træningseffekt. Rigtig god træningslyst.