Top 50 Motion og Sport i Danmark: Danskernes motions- og sportsvaner 2016

Af Marina Aagaard, MFT Idrættens Analyseinstitut, Idan, offentliggjorde i 2016 den seneste, længe ventede rapport om idrætsvaner i Danmark: Danskernes motions- og sportsvaner 2016. Top 50 Motion og sport i DanmarkRapporten er baseret på en undersøgelse foretaget af Idrættens Analyseinstitut med økonomisk støtte fra DIF, DGI, Lokale og Anlægsfonden og Dansk Firmaidrætsforbund. Svar fra 3.221 børn og 3.914 voksne i perioden januar-marts 2016 indgår i undersøgelsen. Rapporten har analyse- og forskningsleder Maja Pilgaard som hovedforfatter og kan downloades gratis på www.idan.dk. Her ses Top 50 (voksne) og Top 40 (børn) og lidt ekstra.

Top 50 Motion og sport i Danmark (voksne)

 1. Styrketræning (30 %)
 2. Løb (29 %)
 3. Vandreture (25 %)
 4. Svømning (15 %)
 5. Spinning (11 %)
 6. Yoga (inklusive afspænding og meditation) (9 %)
 7. Landevejscykling (ikke som transport til arbejde o.l.) (8 %)
 8. Gymnastik (8 %)
 9. Skiløb/snowboard (8 %)
 10. Fodbold (7 %)
 11. Aerobic (aerobic, step, HIIT, pump, zumba o.l. fitness på hold) (7 %)
 12. Badminton (6 %)
 13. Mountainbike (6 %)
 14. Andre former for fitness (5 %)
 15. Golf (4 %)
 16. Dans (alle former) (4 %)
 17. Crossfit (4 %)
 18. Fiskeri (4 %)
 19. Anden idrætsgren (4 %)
 20. Pilates (3 %)
 21. Jagt (3 %)
 22. Anden vandtræning (2 %)
 23. Håndbold (2 %)
 24. Tennis (2 %)
 25. Bowling (inklusive kegnespil) (2 %)
 26. Stavgang (inklusive nordic walking) (2 %)
 27. Ridning (2 %)
 28. Kano/kajak (2 %)
 29. Rulleskøjter (1,7 %)
 30. Kampsport (boksning, karate, aikido, taekwondo, judo, brydning, fægtning) (1,6 %)
 31. Billard (1,5 %)
 32. Skydning (1,5 %)
 33. Andet individuelt boldspil (squash, bowling m.m.) (1,4 %)
 34. Volleyball (1,3 %)
 35. Anden holdsport (1,2 %)
 36. Petanque (1,1 %)
 37. Bordtennis (1 %)
 38. Orienteringsløb (1 %)
 39. Dykning (1 %)
 40. Sejlsport (1 %)
 41. Basketball (0,8 %)
 42. Hockey/floorball (0,8 %)
 43. Roning (0,8 %)
 44. Klatring/bjergbestigning (0,8 %)
 45. Triatlon (0,7 %)
 46. Skateboard/waveboard (0,7 %)
 47. Spejder (0,7 %)
 48. Windsurf/kite (0,5 %)
 49. Open water-svømning/kystlivredning (0,4 %)
 50. Parkour (0,4 %)
 51. Atletik (0,3 %)
 52. Rollespil (0,3 %)
 53. Handicapidræt (0,3 %)
 54. Surfing/standup paddle (0,2 %)
 55. Ingen aktiviteter (18 %)

Top 40 Motion og sport i Danmark (børn)

 1. Fodbold (37 %)
 2. Svømning (35 %)
 3. Gymnastik (24 %)
 4. Løb (18 %)
 5. Trampolin (17 %)
 6. Løbehjul (15 %)
 7. Håndbold (13 %)
 8. Styrketræning (12 %)
 9. Dans (alle former) (12 %)
 10. Spejder (11 %)
 11. Badminton (9 %)
 12. Rulleskøjter (8 %)
 13. Ridning (8 %)
 14. Kampsport (boksning, karate, aikido, taekwondo, judo, brydning, fægtning) (7 %)
 15. Skateboard/waveboard (6 %)
 16. Vandreture (6 %)
 17. Anden idrætsgren (5 %)
 18. Tennis (4 %)
 19. Mountainbike (3 %)
 20. Fiskeri (3 %)
 21. Basketball (3 %)
 22. Parkour (3 %)
 23. Andet boldspil for hold (3 %)
 24. Bordtennis (2 %)
 25. Skydning (2 %)
 26. Skøjteløb (2 %)
 27. Andre former for fitness (2 %)
 28. Volleyball/beachvolley/kidsvolley (2 %)
 29. Spinning/kondicykel (2 %)
 30. Atletik (2 %)
 31. Rollespil (ikke kortspil) (2 %)
 32. Yoga, afspænding, meditation (2 %)
 33. BMX (1 %)
 34. Aerobic/step (aerobic/step/HIIT/pump/Zumba, o.l. fitness på hold) (1 %)
 35. Landevejscykling (kke som transport til skole og lignende) (1 %)
 36. Golf (1 %)
 37. Hockey/floorball (1 %)
 38. Kano, kajak, roning (1 %)
 39. Andet individuelt boldspil (1 %)
 40. Sejlsport, windsurfing/kite (1 %)
 41. Anden vandtræning (1 %)
 42. Surfing/standup paddle (0,2 %)
 43. Ingen idræt (5 %)
 44. Handicapidræt (0,2 %)

Udvikling i idrætsdeltagelse i Danmark

Tidligere på året blev nøgletallene offentliggjort og de viste sig at efter en ubrudt tilgang i idrætsdeltagelsen siden 1964 er der nu for første gang stagnation eller let nedgang fra ca. 64 % idrætsaktive voksne danskere i 2011 til 61 % idrætsaktive i 2016. Desværre er tallet også faldet for børns vedkommende fra 86 % (2011) til nu 83 % (2016). Til gengæld er de ældre mere aktive end tidligere. Styrketræning ligger nummer 1 på listen over danske voksne og ældres motionstræning og nummer 8 på listen over 7-15-årige børns motionsaktiviteter. Samlet set er fitness en aktivitet i fremgang, mens flere traditionelle idrætter taber terræn. Microsoft Word - Danskernes_Idraetsvaner2016_final Figuren viser andelen af alle voksne respondenter (16 år+), der svarer ?ja? til spørgsmålet ?Dyrker De sport? (1964), ?Dyrker De sport (motion)?? (1975), ?Dyrker De sport/motion?? (1993), ?Dyrker du normalt sport/motion?? (1998, 2007, 2011, 2016). Tal for børn er først inkluderet i undersøgelserne fra 2007, 2011  og 2016. (Pilgaard M, Rask S: Danskernes Motions- og Sportsvaner 2016. Idan).

Hvad skyldes tallene?

En fuldstændig, nøje forklaring på udvikingen er ikke mulig, men i rapporten diskuteres fem overordnede teser, der kan have betydning for at tal ser ud som de gør. I korte træk. Citat fra rapport: 1. Metodiske forklaringer: Variationer mellem de enkelte undersøgelsesår kan ikke nødvendigvis fritages for ? i det mindste delvist ? at have metodiske årsager. (...). 2. Definitionsmæssige forklaringer: Er nogle motionsformer blevet så integreret i hverdagen, at befolkningen ikke opfatter det som ?sport eller motion?? (...). 3. Livsfasetese: Analyser af tidligere data har peget på, at idrætsvanemønstret varierer på tværs af livsfaser. Overgange fra barn til teenager, uddannelsestilværelsen, familielivsfasen, karrierelivsfasen og seniorlivsfasen er alle blevet knyttet til forskellige ønsker og behov for sport og motion i fritiden. Kan man stadig finde belæg i data for sådanne forskellige mønstre, ønsker og behov i forskellige livsfaser? (...). 4. Generationstese: Idrætsdeltagelsen ? og ikke mindst idrætsdeltagelsens karakter ? varierer på tværs af alder. Men aldersforskellene ser anderledes ud i 2016 end i 1964. På tværs af aldersgrupper finder tilbagegangen mellem 2011 og 2016 udelukkende sted i befolkningsgrupper under 50 år. (...). Omvendt stiger andelen af idrætsaktive udøvere over 50 år stadig. Kan man tale om, at yngre generationer har andre værdier og holdninger end ældre generationer, som fører til lavere idrætsdeltagelse og en anden karakter i idrætsvanemønstret i takt med, at de nye generationer erstatter de ældre? 5. Tidsåndseffekter: Teknologiske løsninger og generel udvikling i udbuddet og efterspørgsel af sport og motion er med til at revolutionere det overordnede billede af motions- og sportsvaner. Samtidig griber udviklingen i Danmark ind i globale tendenser, og eksempelvis ser man også i Holland og England en tendens til stagnation snarere end fortsat stigning i den overordnede idrætsdeltagelse i disse år (Tiessen-Raaphorst et al. 2015; Active People Survey 2016).
Rapporten med alle tal, analyser og adskillige illustrative grafer kan downloades hos Idrættens Analyseinstitut. Den trykte udgave kan bestilles via boghandlere. 250 DKK. Microsoft Word - Danskernes_Idraetsvaner2016_final Reference: Maja Pilgaard, Steffen Rask (2016): Danskernes Motions- og Idrætsvaner 2016. Idrættens Analyseinstitut.