Bedre træning? Fakta om naturlig bevægelse

Af Marina Aagaard, MFT Funktionel træning? Naturlig træning? Naturlig bevægelse? Menneskelig bevægelse? Dyrebevægelse? Bevægelseskultur? Hvad er hvad? Hvordan foregår det? Hvad er bedst?

Naturlig bevægelse reptile crawl Marina Aagaard blog fitnessJeg kravler i en skolegård i Aarhus, i forbindelse med et basistræning kursus; dynamiske strækøvelser. 

Naturlig bevægelse

I træning bruger man mange udtryk for at specificere, hvilken form for aktivitet det handler om. Begreber og navne kan gøre det lettere at forstå meningen, men også sværere. Dertil kommer, at der opstår en række individuelle koncepter og programmer, som navngives af særlige grunde. Forleden så jeg et program, hvor 'bear crawl', kravlen på alle fire, blev vist som naturlig bevægelse for voksne.  Naturlig? Ja og nej. Ja, fordi at bevæge sig med sin egen kropsvægt er naturligt. Delvist nej, fordi evolutionen og motorisk udvikling gør, at voksne nu bevæger sig på to ben som den 'naturlige', normale måde at forflytte sig på. Ja. Fordi mange ting er 'naturlige'. En ting er hverdag. En anden ting er fest ...  og fritid og sport: Man kan komme ud for situationer, hvor man må ned på alle fire for at krybe, baby kravle og kravle. Derfor: Uanset hvad man kalder de forskellige former for naturlig bevægelse og træning:
Det er en fordel at holde kroppen - hjerne, hjerte, muskler, led, bindevæv og knogler - så alsidigt stærke, stabile og bevægelige som muligt, så kroppen er forberedt på enhver situation og har et overskud af fysisk kapital til både gode og dårlige tider.

# 1 Naturlig-vis

Naturlig (bevægelse) er et vidt begreb, derfor kan mange former for træning siges at være naturlig afhængigt af den givne situation, kontekst. Men i en del træningskoncepter handler naturlig eller naturtro træning om kropsvægttræning ude eller inde - uden brug af andre redskaber end natur eller bymiljø. I 'naturlig' træning kryber, kravler, hænger, (træ)klatrer, svinger, balancerer, hopper, ruller, dyster, danser og leger man. Og dyrker parkour (bevægelse) og forhindringsbane (løb). Naturlig Ifølge Den Danske Ordbog 1. - som findes i eller er en del af naturen      1.a - som styres af naturens eller tilværelsens kræfter uden indgreb fra mennesker ......eller overnaturlige kræfter      1.b - ikke bearbejdet eller omformet af mennesker fx "en naturlig havn"      1.c - som ikke skyldes ulykkestilfælde m.v. (...)      1.d - gengivet eller efterlignet i en form der svarer til originalen      1.e - som vedrører naturen, geologiske forhold m.m. 2. - selvfølgelig, indlysende eller forståelig i forhold til hvad man kan forvente 3. - som udspringer af medfødte eller iboende egenskaber fx "hans naturlige beskedenhed ..." 4. - umiddelbar og spontan uden præg af forstillelse eller krampagtighed om person eller adfærd

# 2 Krop er multi-funktionel

Et træningsprogram med naturlig bevægelse kan ud fra ovennævnte definition på naturlig omfatte næsten hvad som helst, men et ugeprogram med alsidig kropsvægttræning kan omfatte: Konditions-, styrke-, motorik- og smidighedstræning med alsidige bevægelser; det er kroppen designet til: Krybe (lignende), kravle, gå, løbe, hoppe, springe, klatre, bøje, strække, skubbe, trække m.m.

# 3 Forudsætning for naturlig bevægelse

Det er blevet populært at kravle rundt på alle fire som del af forskellige bevægelseskoncepter. Men "man må krybe, før man kan gå" eller rettere:
Kroppen er kun så stærk som det svageste led. Visse bevægelser kræver måneders eller års optræning.
Tre væsentlige forudsætninger for mange, moderne (urtids?) kravlebevægelser er:
  • Særlig hofte- og skulderbevægelighed (og uhæmmet bevægelse i andre led)
  • Håndledsstyrke (mange får håndledsproblemer på grund af for hurtig start)
  • Grundstyrke i arme, ben og krop
Bevægelighed, mobilitet, kan opnås med varierede strækøvelser, statiske såvel som dynamiske. Undgå for stramme muskler, der hæmmer fri bevægelse og gør mange øvelser vanskelige. Håndledsstyrke, opnås ved at støtte på hænderne. Det kræver gradvis optræning, som kan tage måneder eller år. Man starter med planker på hænderne og øger først tiden og så belastningen; fx først planker med kort vægtstangsarm, så lang vægtstangsarm, så på hænder alene, så med forflytning fremad, bagud, til siden og i mønstre. Grundstyrke og stabilitet opnås ved at starte helt fra bunden, blandt andet med simple planker, benbøjninger og hæng i armene, for at opbygge styrken til at udføre mere krævende bevægelse. Man skal være lidt tålmodig, men det betaler sig. Den rigtige start sikrer, at man over tid kan klare det meste.

Læs mere:

MovNat (Move Naturally) Ido Portal EvolveMovePlay GMB AnimalFlow Naturlig træning Naturtro træning