Ydre og indre motivation: Kontinuum med flere grader af selvbestemmelse

Af Marina Aagaard, MFT Motivation? Der er ikke bare ydre motivation, på grund af pres, eller indre motivation, af lyst.  Det interessante - og motiverende - er, at der er et kontinuum.  At der er flere grader af motivation betyder fx i praksis, at selvom eksempelvis motion for nogen ikke føles særligt motiverende i starten, og man  måske mest gør det fordi kollegaer eller venner gør det, så kan det gradvist ændre sig, blive sjovere og til sidst noget man helst ikke vil undvære ... det fænomen opleves inden for fysisk aktivitet og også i fitness.

Ydre og indre motivation kontinuum

Indre motivation : Intern regulering > af lyst for fornøjelsens skyld Ydre motivation : Integreret regulering Ydre motivation : Identificeret regulering Ydre motivation : Introjiceret regulering Ydre motivation : Extern regulering > p.g.a. ydre pres, trusler om straf eller løfter om belønning Amotivation [jeg tilføjer demotivation] > manglende interesse, måske pga. mangel på ressourcer Et af mine foredrag er Fra Rygrad som en regnorm til Go-Getter. Foredraget handler om vaner, adfærd, adfærdsændring og motivation. Til foredraget søgte jeg en dansk tabel med graderne af motivation, der hænger sammen med graden af selvbestemmelse (Deci, Ryan, 1991). Jeg fandt ingen samlet dansk tabel eller grafik, derfor udformede jeg en ydre og indre motivation kontinuum grafik ud fra engelske modeller, egne tidligere kursusnotater og forslag til oversættelse af begreberne foreslået af Ib Ravn, DPU. Jeg udformede også en ydre og indre motivation grafik med de internationale udtryk; intrinsic to activity (iboende aktiviteten) og extrensic (uden for aktiviteten). Ydre og indre motivation selvbestemmelses kontinuum Marina Aagaard blog Intrinsic extrinsic motivation SDT continuum Marina Aagaard blog

SDT

Self Determination Theory (SDT) er den psykologiske (selvbestemmelses-)teori (Deci, Ryan). Teorien forklarer, hvordan vi motiveres, og kan bruges som en behandlingsmodel (KKUC) til at styrke trivsel via fokus på tre grundlæggende psykologiske behov:
  • Autonomi
  • Kompetence
  • Samhørighed
Autonomi (selvbestemmelse) handler om at træffe bevidste valg - f.eks. om at reducere eller ophøre med brug af rusmidler eller at træffe andre mere konstruktive valg for sig selv. Behandling handler om fokus på at blive selvbestemmende i de valg, som træffes, og hvorledes de omsættes til handling. Kompetence handler dels om funktionskompetencer og dels om reguleringskompetencer. Funktionskompetencer har fokus på struktur, vaner, daglige opgaver o.l., mens reguleringskompetencer handler om vores evne til at kunne regulere vores følelsestilstande. Reguleringskompetence handler om kapacitet til udholde angst, uro, negative tanker, vrede m.m. Samhørighed - relatedness - betyder at føle sig forbundet med andre, at høre til og at kunne indgå i relationer. Fremmes gennem samvær med andre og fælles aktiviteter som bl.a. motion og/eller kreative og kulturelle aktiviteter.
Der er intet så praktisk som en god teori ... "There's nothing as practical as a good theory" - because good theory guides effective action by turning knowledge into wisdom. Kurt Lewin, tysk-amerikansk psykolog (grundlægger af social psykologi) (1890-1947)
Du er velkommen til at anvende tabellen med kildeangivelse i tekst. Læser du artiklen og giver indholdet mening, må du gerne trykke 'like', så jeg kan se om der er interesse for temaet. God fornøjelse. Læs mere: 5 ting der virker: Nye vaner, motivation og viljestyrke Self-determination theory (Wikipedia) Self-determination theory org Ib Ravn: SDT begreber på dansk Ib Ravn: SDT: De 6 mini-teoriers udvikling