Nå mål og ny vane: SMART målsætning og planlægning

Af Marina Aagaard, MFT Nå dine mål denne gang. I det nye år. Brug denne specifikke SMART guide. Der er 1,96 milliarder hits på SMART akronymet, bogstav-sammensætningen, der anvendes i målsætning og planlægning i arbejdsliv, hverdag, fitness og træning. For det er en smart model for enhver.

SMART målsætning med succes

At ønske er en ting. At sætte mål er en anden. Vil man opfylde sine ønsker, må man være konkret. Er man for diffus i formuleringen, når man normalt ikke målene. Forskning viser, at forskellen mellem succes og fiasko kan være en klar, konkret, nedskrevet målsætning og planlægning - og handling. For mange målsætninger er for uklare eller upræcise og kun løst formulerede i tankerne. Det er langt fra nok til, at hjernen får noget at sigte efter. Brug SMART-modellen som guide.
Få hjernen - psyken - med. Når målet er konkret og klart, peger alle handlinger den vej.

SMART modellen

Specifikt Målbart Accepteret (bemærk, der er flere A fortolkninger) Realistisk (eller Relevant) Tidsbestemt Målsætningen og planlægningen skal følge alle fem punkter for at opfylde kriterier. SMART mål plan

Specifikt

Første og fremmest skal man være præcis, når man beskriver sit mål. Man bliver nemlig god til det, man gør og det man træner. Derfor skal man være specifik. Start med en præcis formulering af mål. Man kan eventuelt starte med 5 H-spørgsmål:
 • Hvad er mit mål; hvad vil jeg opnå med min målsætning?
 • Hvorfor er dette mål vigtigt?
 • Hvem er involverede?
 • Hvor foregår det / skal det foregå?
 • Hvilke ressourcer eller begrænsninger er der?
Vær generelt specifik: Hav en klar intention og skriv ned.

Målbart

Næste væsentlige krav er, at målet er målbart, så man (hjernen) har noget konkret at sigte efter. Fastsæt et bestemt antal gange, sekunder, timer, centimeter, meter, kilo, skridt. Det er meget motiverende, når målet er klart og tydeligt, og vigtigt at man kan vurdere, om man har nået sit mål.
 • Hvor meget (mere eller mindre)?
 • Hvor langt?
 • Hvor hurtigt?
 • Hvor højt?
 • Hvor mange (gange)?
 • Hvordan ved jeg, at målet er nået?

Accepteret/aftalt

A'et i SMART kan have flere betydninger. På engelsk er det ofte achievable eller attainable, opnåeligt. Det kan også være attraktivt (så man er tilstrækkeligt motiveret) eller aktivt (at der ikke kun er en plan, men også en handleplan). Aftalt /accepteret er væsentligt hvad angår motivation:
 • Er målet accepteret i egen bevidsthed og hos de, der skal støtte en.
 • Er der opbakning fra kollegaer, venner, familie og træner?
 • Har det betydning for mig, mine værdier, at opnå det mål?
 • Har træner (familie, venner, kollegaer) forstået og accepteret, at dette er mit mål?

Realistisk

Mange mål opfyldes ikke, fordi de er urealistiske i forhold til ens aktuelle ressourcer; tid, økonomi, fysisk udgangspunkt, støtteapparat (opbakning fra andre). Afklar:
 • Hvordan kan jeg nå målet?
 • Hvilken tidsramme er realistisk, for at jeg kan nå målet?
 • Hvilke ressourcer, tid, økonomi, støtte, har jeg til rådighed / hvilke kræves der?
R kan også stå for relevant. Stil spørgsmålene (Maurice Williams, Move Well Fitness, LLC):
 • Er dette umagen værd?
 • Er dette det rigtige tidspunkt?
 • Matcher dette andre indsatser/behov?
 • Er jeg den rigtige person til at nå disse mål?
 • Er dette relevant i den aktuelle socio-økonomiske situation?

Tidsramme

Chancerne for målopfyldelse øges, når man har en deadline, en dato, hvor målet skal være nået. En dato, hvor man kan sige "nu har jeg nået dette mål". Sæt dato for hovedmålet og dernæst gerne tidsrammer for hvert delmål. Tænk på tidsrammen ikke som en begrænsning, men som en mulighed for at få overblik og retning. Sørg for at tidsrammen er rimelig, undgå at den for kort, så man ikke når mål, eller for lang, så man måske mister motivationen. Spørg:
 • Hvornår?
 • Hvad kan jeg (nå) om seks (3-12) måneder fra nu?
 • Hvad kan jeg (nå) om seks (3-12) uger fra nu?
 • Hvad kan jeg (nå eller gøre) i dag?

Lav din egen SMART plan

Sæt hovedmål/delmål i dag: Mål/formål: ____________________________________________________________________________________________ Specifikt mål (formål, hvorfor): ____________________________________________________________________________________________ Måltal (påfør tal/antal) ____________________________________________________________________________________________ Accepteret (aftaler, skriv evt. navne): ____________________________________________________________________________________________ Realistisk (ja, noter handeplan, hvad gør du nu, imorgen, etc.): ____________________________________________________________________________________________ Tidsramme (deadline, hovedmål og delmål): ____________________________________________________________________________________________

Fokus på processen.

Resultatmål er godt. Men procesmål, fokus på og fornøjelse ved processen, er også vigtigt. At man fokuserer på, hvad der sker undervejs. Det bør være en glæde og/eller meningsfyldt. Det skal ikke være en ensidig fokusering på 'et mål'.

Tænk fremad.

Overvej hvad der sker efter målopfyldelse: Når jeg når mit mål, hvad så? Fortsætter jeg udelukkende med at vedligeholde (fx den nye vane) eller sætter jeg nye mål? Undgå efter at have "nået toppen" at opleve et tomrum, hvor motivationen daler eller forsvinder.

Start nu.

Vent ikke. Implementer en eller anden form for SMART strategi, så du får succes med dine planer.

SMARTER målsætning og planlægning

Ud over de ovennævnte SMART faktorer kan mål/planer desuden være:

Ethical:

Etisk korrekt (ud fra skik og brug). At tage hensyn til andre forbedrer planen. Det Etiske Råd: Etiske spørgsmål drejer sig om, hvordan man behandler andre mennesker og andre levende væsener. Etik handler om, hvad det gode liv er, og betydningen af at tage hensyn til andre og ikke kun have blik for sig selv og sine egne behov. Den Store Danske: Etik er overvejelser over moralens grundlag, moralfilosofi. Moral er de konkrete forskrifter.

Recorded:

Nedskrevne. Konkret at nedskrive mål virker bedre end alene at have dem i hovedet. Mål på skrift øger chancen for succes. Et passende dansk R-ord, der tilsvarer recorded; findes det? Kom gerne med forslag.  
God arbejdslyst. God fornøjelse.

Læs mere:

Lederindsigt: De 4 vigtigste spørgsmål, en strateg skal stille sig selv