Kend din træningsform: Animal Flow og animal movement - træning med dyrebevægelser

Af Marina Aagaard, MFT Bevæg dig som et dyr! En af de nyere træningsformer er af diverse dyrs bevægelser. Den såkaldte animal movement training omfatter især bevægelser på alle fire. Hominoiderne, af 'menneskelignende', har udviklet sig igennem millioner af år og et af kendetegnene ved det moderne menneske, homo sapiens sapiens, er oprejst gang. Så er det smart at gå tilbage til firbenet gang?

Hvad er animal movement?

Det er kropsvægttræning baseret på dyrs bevægelser, lige fra de helt små såsom kålorme, de lidt større som krabber og firben, til de store såsom krokodiller og gorillaer. At mennesker laver dyrebevægelser er intet nyt fænomen. Dyrebevægelser har længe været del af børns leg og er desuden indgået som elementer i hård fysisk træning fx forhindringsbanetræning med diverse kravlebevægelser. Alligevel er det først i de senere år, at den type aktivitet er dukket op i fitness træningssammenhæng og internet videoklip med navne som 'animal movement training', 'animal moves exercise' eller Animal Flow. Animal movement Animal Flow Monkey Flip Mike Fitch Animal Flow, et nyere konceptprogram, er udviklet af australske Mike Fitch (på foto her over i færd med et Monkey Flip) med udgangspunkt i 18 års erfaringer i fitnessbranchen med diverse træningsformer. Siden 2010 har han udviklet Animal Flow træning med afsæt i traditionel progressiv kropsvægttræning samt gymnastik (håndstande), parkour og breakdancing. Formålet med Animal Flow er udfordrende og effektiv træning i alle planer. Dyreagtig træning kan være krævende og speciel og man kan stille spørgsmålstegn ved om det hensigtsmæssigt at lave alt for megen træning på alle fire? Det er dog oplagt at lade sig inspirere af dyrs lette, hurtige, elegante og frie (modsat hæmmede) bevægelser og at øge sin styrke i hænder, arme og skuldre er smart.

Hvilket træningsudstyr kræves?

En af de store fordele er, at der kræves intet udstyr. Øvelserne er med kropsvægt. Man kan, hvis ønsket, lave visse af øvelserne som elementer i parkour - med forhindringer - eller med udstyr som ringe, barrer, (klatre)stativer og lignende.

Hvordan foregår animal movement?

Træningen omfatter specielle styrke-udholdenhedsprægede gulvøvelser. Øvelserne kan være alt fra simple øvelser med lave krav til styrke og bevægelighed til avancerede øvelser med høje krav til styrke og bevægelighed samt koordination, når det gælder øvelsesserier. Der trænes især på alle fire på gulvet (eller jorden). I Animal Flow består træningen af seks grundelementer:
  • Håndledsmobilisering - med styrke og bevægelighedsøvelser.
  • Aktivering - statiske stillinger for at samle (connect) kroppen før træning.
  • Formspecifikke stræk - helkropsstræk, som starter i en dyreform og dernæst bevæges igennem et bredt spekter af bevægelser.
  • Former med forflytning - øvelser som efterligner dyrebevægelser, man starter med ABC (Ape, Beast og Crab). Bevægelse som dyr for at forbedre det menneskelige dyrs funktion.
  • Skift (switches) er dynamiske bevægelser [overgange] som skaber flowet i Animal Flow træning. Sammenkædningsøvelser.
  • Flow - ens eget flow er 'der hvor den rigtige magi opstår'. Her kædes Animal Flow bevægelser sammen i en flydende sekvens, hvor energien overføres fra en bevægelse til den næste. Det kan være koreograferet eller freestyle.

Hvor ofte og hvor længe træner man?

Normal træningsfrekvens er som anden styrketræning 2-3 gange per uge. Man kan - med fordel - anvende udvalgte elementer som del af anden træning. Varighed eksempelvis 15-30 minutter.

Hvor kan man dyrke animal movement?

Man kan træne derhjemme fx efter videoklip eller videoprogrammer. Det er bedst, hvis der er god plads på gulvet og plads til at bevæge sig i flere retninger. Så vidt vides findes der i øjeblikket ikke Animal Flow og lignende programmer i Danmark. Enkelte af øvelserne findes dog som del af træningen på Mobility hold og andre specialhold. Man kan træne både inde og ude fx på en græsplæne - asfalt og cement kan være muligt, men er ikke særlig behageligt for hænderne.

Hvem kan dyrke animal movement?

Dyrebevægelser er især for raske unge og voksne motionister på middel til øvet niveau - optræning af håndled tager tid. Er generelt ikke for sportsudøvere som bør træne mere specifikt, men kan bruges off-season ved lyst og behov med hensyntagen til eventuelle risici, pas på håndled, skuldre, fodled og knæ. Animal Flow nævner på deres side, at træningsformen er velegnet for MMA kæmpere. Træningen kan være velegnet i børnetræning, også i skoleidræt, og vil kunne indgå som et godt supplement til traditionel gymnastiktræning. Et helt træningsprogram er ikke anbefalet, hvis man har svage håndled eller problemer med ankler, knæ, hofter, skulder eller lænderyg (ved krævende Animal Flow bevægelser).

Fordele

+ giver variation i core træning og almen (grund)træning + træner og styrker overkroppen på anderledes varierede måder + styrker håndled og underarme - en klar fordel + træner mange stabiliserende muskler og forbedrer balancen + mange af bevægelserne af øger mobiliteten + alternativ og sjov træning - kan øge træningsmotivationen

Ulemper

÷ kræver en vis kropsstammestyrke og kropsbevidsthed; gradvis opstart ÷ kræver lang tids optræning for at opnå tilstrækkelig styrke i arme og håndled ÷ er uegnet til (sports)specifik træning ÷ et tilbageskridt ift. at mennesker nu står og går på to ben - - bør ikke anvendes som eneste træningsform

Træningseffekt

♥ ♥ ♥ ♥ ♥   Kondition ; normalt ikke formål; til dels i øvelseskomplekser ♥ ♥ ♥ ♥ ♥   Koordination ; en del styring og koordination af arme-ben-krop ♥ ♥ ♥ ♥    Styrke ; moderat-høj i overkrops- og kropsstammebevægelser ♥ ♥ ♥ ♥    Smidighed ; god til meget god; afhænger af øvelsesvalg