De 10 Skiregler: Insider guide til god skiferie

Af Marina Aagaard, MFT. Foto: Henrik Elstrup. At være på skiferie er ikke bare at stå på ski. Det er også hvordan man generelt fører sig frem på pisterne. Man bliver langt mere stilsikker på ski og virker mere rutineret, når man kender de skrevne og uskrevne internationale skiregler. Læs skireglerne her og få ekstra tips med på vejen (pisten). På DR hjemmesiden er der i ugerne 6, 7 og 8 ofte tema om vinterferie. Jeg er et par gange blevet interviewet om skitips til de heldige, der skal af sted. Ski_og_liftstation_Henrik_Elstrup

Værd at vide om god stil på ski

At komme ned af pisterne er ikke noget problem. Det er heller ikke noget problem at komme meget, meget hurtigt ned; skispidserne direkte nedad. Det, der er kunsten, er at komme ned med stil, på en måde hvor man har kontrol over skiene, så skiløbet føles flydende og let og samtidig er sikkert for en selv og andre. Når man køber liftkort og får sit pistekort er det næsten altid påtrykt de internationale skiregler, der ikke bare er regler, men smarte tips til en bedre skiferie. Problemet er, at teksten ofte er meget lille, "det med småt" og sydpå enten er på tysk, fransk eller italiensk og derfor kun i begrænset omfang bliver læst eller forstået. Vil du derfor have viden om regler og god stil på ski, kan du læse skireglerne her på dansk (fra bogen Ski Fitness) og tilføjet relevante insidertips. Så er du rigtig godt klædt på til skiløb hjemmefra.

De 10 Skiregler

1. Respekter andre.

Respekter alle andre skiløbere, og udsæt dem aldrig for fare.

2. Kontroller hastighed.

Under skiløb eller snowboardning. Løb aldrig hurtigere, end at du har kontrol over bane og hastighed og kan styre og standse.

3. Vælg rute [rigtigt].

Den langsomme skiløber har altid ret til vejen; den hurtigere skiløber har vigepligt. Kommer du bagfra, har du ansvaret for at undgå en kollision.

4. Overhaling [med omtanke].

Overhaler du, skal du altid overhale langt uden om langsommere skiløbere og ikke genere deres sporvalg. Der skal være plads til såvel kontrollerede som ukontrollerede bevægelser. Vigtig tilføjelse: Selvom det er de bagvedkørende, der skal passe på, så tænk dig altid om: Undgå uforudsigelige og pludselige sving og stop, som bagfrakommende løbere kan have meget svært ved at undvige. Du kan risikere at blive kørt ned og skadet.

5. Indkørsel, start og bevægelse opad.

Før skiløb startes eller genoptages, skal du ved at se opad, nedad og omkring på bakken sikre dig, at der ikke kommer andre skiløbere i vejen. Vigtige tilføjelser: Gule skilte med et sort kryds viser, at der krydser pister hinanden, så du skal sætte farten ned og være agtpågivende. Før du krydser en piste: Orienter dig om, at vejen er fri. Og i modsat fald: Giv plads for skiløbere på denne piste. Hold til højre, hvis du skal passere en modkørende skiløber.

6. Standsning på pisten.

Stands så vidt muligt altid i pistens kant, på et sted med godt udsyn. Med mindre det er absolut nødvendigt stands aldrig på snævre eller uoverskuelige steder på pisten. [Pas også på midt på pisten lige under et bakkefremspring, det er rigtig farligt]. Ved fald på nævnte steder, sørg for at komme væk fra stedet så hurtigt som muligt. Et ekstra tip: Husk at bremse neden for andre skiløbere, ikke oven for dem, for hvis du falder, kan du rive dem med i faldet og skade dem.

7. Bevægelse til fods.

Ved gang eller klatring [med eller uden ski] opad eller nedad på pisten skal det foregå i pistens kant.

8. Respekter skilte og markeringer.

Læs og respekter altid skiltning, advarsler og påbud i terrænet. I modsat fald kan du udsætte dig selv og andre for fare. [Bemærk, at selv ved skiltning "lav lavinefare", kan en lavine udløses!]

9. Assistance.

Ved uheld er enhver skiløber eller snowboarder forpligtiget til at hjælpe.

10. Identifikation.

Enhver skiløber eller snowboarder eller vidne, uanset om vedkommende er ansvarlig eller er, skal udveksle navne og adresser efter et uheld. Vigtig tilføjelse: Du skal have dit sygesikringsbevis med dig på pisten. Skulle der ske et uheld og du skal flyves direkte til læge eller hospital skal det være med dig. Bemærk, at forsikringsselskaber anbefaler at man køber en rejseforsikring, så man er tilstrækkelig dækket ved eventuelle uheld på ferien. Det er meget vigtigt at tjekke på forhånd, hvad ens egen forsikring dækker og forhold i det land, man rejser til. I nogle lande er der ikke offentlige hospitaler i nærheden af skiområderne, kun meget dyre privatklinikker. Det er normalt, at man tænker "uheld, det er ikke noget der sker for mig". Det er det dog desværre ofte ifølge statistikkerne. Noget andet lige så alvorligt er, at man kan komme til at skade andre. Og derudover kan man blive idømt store bøder for at køre hasarderet, d.v.s. hvis man løber uden at overholde de nævnte skiregler. Derfor: Pas på dig selv og andre. FIS_Skiregler_engelsk

Læs mere:

De internationale skiregler (engelsk og tysk) med tegninger DR LEV NU Blev en mere cool skiløber (smarte tips om ski-adfærd). DR LEV NU Styr uden om uheld på skiferien (skireglerne). Ski Fitness bog