Motivation? Citat: Lave forventninger og lykke

Motivationshierarki: Global, kontekstuel og situationel motivation

Motivationshierarki: En model, der beskriver tre overordnede motivationsniveauer. Dette hierarki, beskrevet af Vallerand, tager afsæt i Selvbestemmelsesteorien af forskerne Deci og Ryan.

Det er ikke kun teori, men praktisk anvendelig viden for undervisere og andre. Rapporten “Testing the Relationships Between Global, Contextual, and Situational Motivation: A Longitudinal Study of the Horizontal, Top-down, and Bottom-up Effects” (Núñez & Leon, 2017) beskriver hovedpunkterne. Her er korte, oversatte referater og to (tre) illustrative grafikker (oversat til dansk).

Motivationshierarki

Der er tre motivationsniveauer, global, kontekstuel og situationel (situationsbestemt). På hvert niveau kan man enten være indre motiveret (IM), ydre motiveret (EM) eller amotiveret (AM) ifølge selvbestemmelsesteorien.

Motivationshierarki Den hierarkiske model for ydre og indre motivation Vallerand Marina Aagaard blog

Selvbestemmelsesteori

Den menneskelige virkelighed er så kompleks, at der er brug for en mangedimensionel forklaring, for at kunne adressere flest mulige typer adfærd.

Selbestemmelsesteorien (Deci & Ryan, 1985, 2017), Self-Determination Theory, SDR, går ud på, at der er forskellige typer af motivation, der forklarer menneskelig adfærd:

  • Indre motivation
  • Ydre motivation
  • Amotivation

Disse typer af motivation er placeret på et selvbestemmelses- eller autonomi kontinuum, der spænder fra selvbestemmelse til mangel på kontrol (Deci &Ryan, 1991, 2000).

I uddannelsessammenhæng vil de studerende, der frivilligt engagerer sig i læringsaktiviteter uden at forvente ros, men udelukkende for glæden og tilfredsstillelsen ved at lære nyt, have en selvbestemt motivation, i modsætning til de, der engagerer sig i læringsaktiviteter på grund af indre eller ydre pres; en kontrolleret motivation (Deci, 1975; Ryan & Deci, 2000a).

Indre og ydre motivation Selvbestemmelseskontinuum SDT Marina Aagaard blog

Indre motivation

Indre motivation afspejler den højeste grad af selvbestemmelse og autonom, selvbestemt, motivation. Eleverne engagerer sig frivilligt i læreprocessen, det vil sige, at individet ligger til grund for handlingerne. Denne type motivation betragtes som et tegn på kompetence og selvbestemmelse (Deci & Ryan, 1985; Ryan& Deci, 2000a).

Indre motivation fremmer læring og kreativitet af høj kvalitet (Ryan & Deci, 2000b). Det er blevet vist, at det er den eneste type motivation, der konsekvent er forbundet med akademiske præstationer over en periode på et år (Taylor et al., 2014).

Ydre motivation

Ydre motivation afspejler at gøre noget som et mål, fordi det fører til en konsekvens ( Pelletier, Rocchi, Vallerand, Deci, & Ryan, 2013).

Det er en mangedimensionel form, hvori der er forskellige typer af motivation fra det laveste til det højeste niveau af selvbestemmelse: ekstern regulering og introjiceret regulering, der er de to kontrollerede typer af motivation; identificeret regulering og integreret regulering, som er autonome motiver (Ryan & Deci, 2000a). Læs uddybning i reference nederst (engelsk).

Amotivation

Amotivation er det sidste begreb fremsat i SDT, og henviser til manglen på intention og derfor fraværet af motivation, iboende såvel som ydre. Amotiverede personer har følelser af inkompetence, hjælpeløshed og tab af kontrol (Deci & Ryan, 1985; Vallerand & Ratelle, 2002).

Den hierarkiske motivationsmodel

Eller rettere “Den hierarkiske model for indre og ydre motivation”, HMIEM. Modellen er baseret på SDT.

HMIEM er en model, der muliggør holistisk forståelse af motivation, og forklarer de forandringer i motivation, der sker i det enkelte individ over tid.

Til det formål fastslår den et lodret hierarki af menneskelig motivation. Derudfra kan de forskellige typer af motivation – dvs. indre, ydre og amotivation – vurderes på tre overordnede niveauer:

  • Globalt
  • Kontekstuelt
  • Situationelt

Globalt niveau

Det højeste motivationshierarki niveau er det globale niveau. På dette niveau har individet udviklet en generel motivation (til at interagere med omgivelserne, indre -, ydre – eller amotiveret). Motivation på globalt plan er det mest stabile niveau, der fungerer som et personlighedstræk.

Kontekstuelt niveau

Det næste niveau er det kontekstuelle niveau. Ordet “kontekst” bruges til at henvise til en sfære (et område) af menneskelig aktivitet, og selvom der er forskellige sammenhænge i et individs liv, har forskning vist, at de tre vigtigste er: uddannelse, fritid og interpersonelle relationer (Blais, Vallerand , Brière, Gagnon, & Pelletier, 1990).
Individer udvikler moderat stabile motiverende orienteringer mod hver kontekst, hvor sociale faktorer kan have indflydelse. Kontekstuel motivation er mindre stabil over tid sammenlignet med global motivation (Guay, Mageau, & Vallerand, 2003).

Situationsbestemt nvieau

Endelig er situationsniveauet det mest specifikke. Studiet af motivation på situationsniveau er et forsøg på at forstå, hvorfor individer engagerer sig i en konkret aktivitet på et givet tidspunkt. Det antages, at motivationen på dette niveau er ustabil på grund af dens store følsomhed over for omgivelserne (miljøfaktorer).

Vigtigt at skelne

Det er vigtigt at skelne mellem de tre hierarkiske niveauer for at tage fat på det der bestemmer, determinanter, og konsekvenser af adfærd. Det er den horisontale organisering af den motivationshierarki modellen.

På hvert af de tre overordnede niveauer, generalitetsniveauer, er motivation (indre, ydre eller amotivation) bestemt eller påvirket af sociale faktorer, der er til stede i hver persons umiddelbare kontekst.

Endelig slutter den horisontale sekvens med de motiverende konsekvenser. Med andre ord er konsekvenserne af hver type motivation forskellige, og de forekommer på hvert af de tre generalitetsniveauer.

Disse konsekvenser kan være affektive (følelsesmæssige), kognitive (det vi ved eller er bevidste om) og adfærdsmæssige.

På alle de overordnede, generelle, niveauer, skaber indre motivation og mere selvbestemt ydre motivation mere positive og sunde konsekvenser (​​Vallerand og Blanchard, 1998).

Denne sondring mellem hierarkiske niveauer er afgørende for at forstå (en studerendes) motivation på et bestemt tidspunkt og for at kunne foreslå den mest passende strategi (intervention) i hvert enkelt tilfælde.

For eksempel er det vigtigt at identificere, om individer studerer [arbejder] for at opnå belønninger eller undgå en straf med henblik på at etablere en række strategier, der kan lede til mere selvbestemt studeren/arbejde i fremtiden.

Hvis der kun tages hensyn til den globale motivation, kan man komme til at vælge den forkerte strategi og dermed kan relevante aspekter blive forsømt.

Top-down og bottom-up

De tre generalitetsniveauer er dynamisk relaterede. Studiet af de elementer, der ligger til grund for forholdet mellem de forskellige niveauer, fører til en bedre forståelse af de ændringer i motivation, som et individ kan gennemgå over tid (Vallerand, 2007). Motivation på ét niveau i hierarkiet kan således påvirke motivationen på et andet niveau.

Top-down-effekter (TD) refererer til indflydelsen af ​​motivation på et højere niveau på motivationen af ​​et lavere niveau (fx global på kontekstuel motivation eller kontekstuel på situationsbestemt motivation). Derudover kan motivation på et lavere niveau påvirke motivationen på ​​et højere niveau, hvilket viser tovejsrelationen mellem nabo-niveauerne i modellen. Fx bør gentagne oplevelser af indre motivation på situationsniveau over tid føre til udvikling af indre kontekstuel motivation. Ligeledes bør selvbestemt motivation i forskellige livskontekster have positive effekter på global motivation. Det faktum blev beskrevet af Vallerand (2001) som rekursive eller Bottom-up-effekter (BU).

Motivationshierarki? Et nærmere studie værd.
Her har jeg (Aagaard, 2022) lavet en meget forsimplet model, der tydeliggør Top-Down og Bottom-Up effekterne.

Global motivation Konstektuel motivation Situationsbestemt motivation Vallerand Marina Aagaard blog

Reference:

Núñez, Leon (2017): Testing the Relationships Between Global, Contextual, and Situational Motivation: A Longitudinal Study of the Horizontal, Top-down, and Bottom-up Effects. Revista de Psicodidáctica, Volume 23, Issue 1, January–June 2018, Pages 9-16.

Ydre og indre motivation kontinuum (mere forklaring og flere links)

Følg min Blog HER og Instagram HER

Ingen kommentarer endnu

Hej. Fandt du indlægget brugbart? Like og del gerne. Input/spørgsmål? Giv din kommentar kort eller lang.

Skriv din kommentar her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

 

Næste indlæg

Motivation? Citat: Lave forventninger og lykke