Ugen der gik 44 2021: Bogforum, interview og starstruck

Danmark i bevægelse: Motion i naturen topper listen

I år er der fokus på Danmark i bevægelse i medierne. Det falder sammen med, at Idrættens Analyseinstitut, Idan, har udgivet deres rapport om “Danskernes motions- og sportsvaner 2020” og en række relaterede notater i 2021. Coronakrisen har været med til fremme motion i naturen, men også indendørs motion og fitness er populært. 

Danskernes sports- og motionsdeltagelse er steget fra 54 pct. i april til 62 pct. i oktober 2021 (Idan). En del er vendt tilbage til foreninger og fitnesscentre efter at alle coronarestriktioner blev ophævet medio september. Men en del af dem, der var aktive i april, er faldet fra igen, fordi coronaperioden har slidt på deres overskud:
Coronakrisen har været opslidende for det mentale helbred (21 pct.) eller det har været udfordrende at vende tilbage til fysisk fremmøde på job igen (10 pct.). Selv om antal voksne, der dyrker sport og motion, altså er steget siden april i år, er sports- og motionsdeltagelsen endnu ikke på samme niveau som før coronakrisen, hvor andelen var 65 pct.

Motion i naturen topper listen

Idans seneste nyhedsbrev skrevet af Cecilie Hedegaard Bak fortæller, at “Danskernes dyrker motion i flere forskellige arenaer end tidligere, men naturen topper stadig listen (…). I takt med, at danskerne prøver kræfter med flere forskellige motionsformer i løbet af et år, dyrker de også deres aktiviteter i flere forskellige arenaer og er aktive flere forskellige steder. (…).”

23 pct. af de voksne danskere dyrker udelukkende deres motion udendørs, viser det nyeste Idan notat ’Danskernes brug af faciliteter og steder til idræt’.

Her er highlights fra Idan artikel:

Motion i naturen Danmark i bevægelse Marina Aagaard blog fitness foto

Fitness i fremgang

Notatet viser stabilitet i brugen af idrætsfaciliteter som svømmehaller, fodboldbaner og idrætshaller- og sale, mens fitnesscentrene vinder endnu mere frem blandt unge, hvor 19 pct. i alderen 7-15 år bruger fitnesscentre til motion i 2020 sammenholdt med kun 10 pct. i 2016 (den seneste rapport).

Siden 2007 har træning i fitnesscentre og motionsrum også været i støt fremgang blandt voksne, og – trods corona krise restriktioner – angav 40 pct. af voksne sidst i 2020, at de brugte fitnesscentre eller motionsrum til deres motion; en stigning på 6 procentpoint siden sidste rapport for 2016.

Motion både inde og ude

Sammen med fitnesscentrene har aktiviteter i det fri også oplevet vækst. Selvom naturen samt byrum i flere årtier har været voksnes foretrukne arena for sport og motionsudfoldelser, stiger tilslutningen til motion i naturen fortsat.

Ifølge analytiker Steffen Rask er langt de fleste børn og voksne er aktive i forskellige arenaer både inde og ude, men unge i 16-årsalderen begynder i højere grad at søge udenfor, når de skal være aktive.

“Det er især tydeligt, når man ser på de få danskere, der udelukkende dyrker aktiviteter enten ude eller inde (figur). Mens 17 pct. af børn mellem 7-15 år udelukkende dyrker deres aktiviteter indendørs, gælder det kun for 5 pct. blandt de voksne over 16 år. Omvendt er der kun 8 pct. af børnene, der udelukkende er aktive udendørs, mens andelen blandt voksne er 23 pct.”

Selvom danskerne i høj grad dyrker motion både indendørs og udendørs, er der en tendens til, at de voksne rykker ud i naturen, mens børnene dyrker idræt i de mere dedikerede anlæg.
Steffen Rask, Idan analytiker, notatforfatter

Facilitetsnotat. Hvor har du dyrket din(e) aktivitet(er)? (n=11.296).
Kilde: Idrættens Analyseinstitut.

Notatets hovedresultater

  • Der er nye trends i danskernes valg af aktiviteter, som har betydning for, hvor danskerne dyrker deres motion. Blandt andet er brugen af udeområder steget markant for børn og voksne. Samtidig fortsætter fitnesscentre og motionsrum tendensen fra tidligere undersøgelser og benyttes af stadig flere børn og voksne.
  • De markante fremgange i brugen af naturen og fitnesscentrene sker dog ikke umiddelbart på bekostning af brugen af andre faciliteter, men skal i højere grad ses som et supplement.
  • Brugen af de mere traditionelle dedikerede idrætsfaciliteter er således stabil eller endda steget i forhold til tidligere undersøgelsesår.
  • Danskernes dyrker flere forskellige aktiviteter i 2020 end tidligere, og de benytter også flere forskellige facilitetstyper. Det er især tydeligt blandt de unge voksne, der afprøver en lang række af forskellige aktiviteter og dermed benytter en bred vifte af faciliteter i kombination.

Hvor er voksne aktive?

De voksne søger ud i naturen:

Kilde: Idrættens Analyseinstitut: Notatets figur 5 viser svarfordelingen blandt voksne (16 år+) til spørgsmålet ’Hvor har du dyrket din(e) aktivitet(er)?’ fordelt på køn (n =
6.917). Man kan se figur for børn og de fulde beskrivelser af faciliteterne i notatet.

Læs mere om motion i naturen og andre steder:

Idan: Naturen er fortsat en populær arena for motionsaktiviteter

Idan notat: Danskernes brug af faciliteter og steder til idræt

Idan: Idrætsdeltagelsen er på vej op efter at idrætsfaciliteterne er åbnet igen

Top 20 motion og sport i Danmark for voksne og børn

Danskernes motions- og sportsvaner 2020 temaside med notater

Følg min Blog HER og Instagram HER

Ingen kommentarer endnu

Hej. Fandt du indlægget brugbart? Like og del gerne. Input/spørgsmål? Giv din kommentar kort eller lang.

Skriv din kommentar her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

 

Næste indlæg

Ugen der gik 44 2021: Bogforum, interview og starstruck