Ugen der gik 39 2021: Bond, besøg og BOOK1

Resiliens kontra modgang gør dig stærk

Resiliens Foto Hello Im Nik UnsplashResiliens

En værdifuld kvalitet. Et fokusområde inden for sundheds- og præstationsfremme blandt ledere, soldater, eliteatleter – og enhver der vil være stærkere.

Vaneændring handler ofte om kost, motion og søvn. Man kan imidlertid også udvikle mental sundhed og styrke såsom resiliens.

Vaneændring kan handle om mere end (fysiske) mål. Det kan handle om dine værdier og hvordan du bliver en bedre version af dig selv.
Det kan foregå med fokus på centrale kvaliteter, der smitter af på mange andre områder og muligheder.

Modgang gør stærk

Human Performance coach Thomas Christensen siger:

”What doesn’t kill you makes you stronger”eller “modgang gør stærk” er overbevisninger, der er almindeligt accepterede og desværre florerer uden rod i virkeligheden. Tværtimod viser forskning, at nogle psykologiske færdigheder kan være med til at opbygge og styrke resiliens, blandt andet:

 • Positive følelser
 • Positive støttende sociale relationer
 • Positiv kommunikation
 • Selvregulering
 • Brug af styrker
 • Oplevelse af at have evner til at mestre og overkomme udfordringer

Altså det stik modsatte af, at modgang skulle gøre stærk. (…).

Definition

Thomas Christensen uddyber:

Forskere har undersøgt, hvad der definerer og karakteriserer resiliens i high performance miljøer som elitesport. De fandt frem til, at begrebet i sportsverdenen kan defineres som:

Den dynamiske evne til, succesfuldt at forholde sig til signifikante ændringer og påvirkninger der stammer fra en bred vifte af interaktioner med omverdenen, samt forberede sig på, tilpasse sig og lære af signifikante ændringer og påvirkninger.

De karakteristika man fandt frem til i forhold til at understøtte dette i sådan en kultur er:

 • Åbenhed
 • Fleksibilitet
 • Gensidig forpligtelse
 • Gode støttende sociale relationer

Forskerne fastslår ligeledes, at det er essentielt for præstationerne i høj-præstationsmiljøer at have fokus på at udvikle både en kultur, der fremmer trivsel, samtidig med at den enkelte spillers resiliens udvikles.

Resiliens en nødvendighed for vedvarende sportslig succes og et vigtigt træningsparameter, som kan trænes ved hjælp af bl.a. positive støttende sociale relationer, oplevelse af autonomi samt oplevet mestringsevne.

Resilienspyramiden model til udvikling af resiliens Thomas Christensen 2021

 

Resilienspyramiden

Bag resiliens begrebet ligger en lang række evidensbaserede teorier, der er samlet i ovenstående resiliensmodel, Resilienspyramiden (Thomas Christensen, 2021).

Modellen er sportsspecifikt teoretisk funderet og understøtter både resiliens og trivsel, hos atleter, men også andre inklusive motionister og supermotionister kan skele til modellen.

 1. Karakterstyrker anvendes i modellen. De skaber bevidsthed over egne styrker og kan afstedkomme en oplevelse af autonomi [selvbestemmelse, man har indflydelse på processen] hos professionelle sportsfolk.
  .
 2. Self-efficacy anvendes i modellen som en sportsspecifik oplevelse af at have evnerne til at kunne mestre og overkomme udfordringer og pres. Dette understøtter følelsen af at være kompetent [man lykkes med det, man kaster sig ud i].
  .
 3. Positive sociale relationer anvendes til at skabe samhørighed. Ligesom positive sociale relationer understøtter evnen til at anvende konstruktive mestringsstrategier [fx håndtering af livets udfordringer], skaber den også resiliens.

Modellen kan fungere som et redskab til at fremme trivsel og resiliens hos professionelle sportsudøvere – og andre individer – og dermed fremme præstationer – og mental sundhed og velvære.

Læs mere:

Uddybning af teorier og sportsmodel:

Ressourcepsykologi: Resiliensog high performance (Thomas Christensen)

Ressourcepsykologi: Hvad erresiliens? (Søren Winkler Schmidt)

 

Følg min Blog HER og Instagram HER

Ingen kommentarer endnu

Hej. Fandt du indlægget brugbart? Like og del gerne. Input/spørgsmål? Giv din kommentar kort eller lang.

Skriv din kommentar her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

 

Næste indlæg

Ugen der gik 39 2021: Bond, besøg og BOOK1