Test: Pulsur og fitness tracker Polar M430 - inde og ude ur

Evidens? God, bedre eller bedste workout?

Evidens og evidensbaseret.

Dagens spørgsmål fra en elev: Hvad er evidensbaseret træning?

Et relevant trænings-spørgsmål. Evidens var et tema i min afsluttende styrketræningsopgave, Evidensbaseret Fitness Træning, på masterstudiet i Fitness og Træning, SDU.

Evidens

Kommer af latin evidentia og betyder, det at være indlysende. Af ex og videre, at se frem.

I Den Store Danske ordbog står det forklaret som:

Vished om at et bestemt fænomen er en umiddelbar kendsgerning som man ikke behøver argumentere for eller bevise.

Nok ikke den mest hensigtsmæssige forklaring. Fortolkninger fra sundhedsverdenen, er mere anvendelige. Mit bud på evidensbaseret praksis i træning (inspireret af Evidensbaseret Medicin, Sackett DL et al. 1996):

Evidensbaseret træning
Evidensbaseret praksis er samvittighedsfuld og velovervejet anvendelse af den bedste aktuelle viden til at træffe beslutninger, vejlede, lægge programmer og træne hold og individuelle klienter.

Nøgleord er samvittighedsfuld og velovervejet.

Den bedste aktuelle viden oversættes oftest som:

Baseret på den tilgængelige forskning.

Baseret på forskning? Så kan man som træner hævde, at ens træning er evidensbaseret, hvis man har fundet en enkelt videnskabelig artikel som viser det, man ønsker (at basere sin træning på).

Tilgængelig? Man kan meget vel have baseret sin praksis på tilgængelig viden, men der forskes hele tiden og på nogle felter ændrer ‘den bedste’ viden sig markant. Man må orientere sig løbende.

Evidensbaseret

Problemet er, at selv ikke ‘evidensbaseret’ nødvendigvis er godt nok.

1) Der er stor forskel på kvaliteten af forsøg; små><store forsøgsgrupper, smal><bred målgruppe o.s.v.
2) En del forskning er sponseret af firmaer med specifikke ønsker og det kan måske påvirke resultatet.
3) I de senere år har forskere sat fokus på, at uredelig og/eller fejlbehæftet forskning forekommer.

evidens 5 step circleMan kan tage udgangspunkt i reviews som undersøger en række forsøg og/eller finde data baseret på solide studier (randomiserede, kontrollerede forsøg eventuelt dobbelt-blindede).

Informationssøgning kan være vanskeligt, fordi både inden for kost og ernæring findes der modsatrettede udsagn eller endda direkte vildledende informationer og fake news. Man må søge pålidelige kilder og flere kilder, der er enige.

I øvrigt: At noget ikke er evidensbaseret behøver ikke at betyde, at det er dårligt, men det forekommer – også inden for træning. Her kan fuldstændig mangel på ‘evidens’ betyde, at øvelser eller programmer er dårlige, uvirksomme eller direkte skadelige.

En del online programmer er alene baseret på, hvad en anden, mere eller mindre erfaren/uddannet motionist har gjort sig af personlige erfaringer.
Det kan virke inspirerende og motiverende, men det er ikke sikkert at en andens program vil virke for én selv.

Træning bør tilpasses personligt. One size does not fit all.
En god, bedre eller bedste workout afhænger af,
om træning og formidling er tilpasset person, situation og mål.

Evidensbaseret Praksis (EBP)

1. Formulere et spørgsmål [behov]
2. Søge efter forskningsbaseret viden
3. Kritisk vurderer kvaliteten af den forskningsbaserede viden
4. Implementere/anvende viden i praksis
5. Evaluere processen [forløbet]

(BMC Medicine, Medical Education)

Empiri

Endnu et udtryk relateret til undersøgelser er empiri. Ordet kommer af græsk og betyder ’erfaring’. Inden for akademisk skrivning kaldes empiri også; stof, cases, primærkilder, primærdata – osv. (SDU).
Empirien er det materiale, man undersøger. Udtrykket bruges også om erfaringsbaseret; det man har erfaret (sanset) før eller uden nærmere undersøgelse.

Læs mere:

Videnskab.dk: Evidensbarometer

Evidensbaseret? Fremragende forskning eller fup

 

Grafik: NT Health Library Services

 

Ingen kommentarer endnu

Hej. Fandt du indlægget brugbart? Like og del gerne. Input/spørgsmål? Giv din kommentar kort eller lang.

Skriv din kommentar her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

 

Næste indlæg

Test: Pulsur og fitness tracker Polar M430 - inde og ude ur