Motivation? Citat: Er det mørkt? Tænd lyset

12 ting du skal undgå, hvis du vil være sund: Sygdomsbyrden i Danmark

Af Marina Aagaard, MFT

I dag offentliggøres rapporten ‘Sygdomsbyrden i Danmark – Risikofaktorer’.
En 400 sider lang rapport om danskernes sundhed eller mangel på samme …
Tjek risikofaktorerne og bliv motiveret til at passe ekstra godt på dig og dine (børn, familiemedlemmer, venner, bekendte, studiekammerater og kollegaer).

Sygdomsbyrden_i_danmark-risikofaktorer

I daglig sundhedspraksis er der især fokus på KRAM-faktorerne: Kost, Rygning, Alkohol og Motion (KRAMS; og Stress). I den nye rapport undersøges hele 12 risikofaktorer.

Sygdomsbyrden i Danmark

Rapporten er en omfattende kortlægning af, hvordan forskellige risikofaktorer belaster danskerne og samfundet. Den viser antal årlige ‘ekstra’ dødsfald; de dødsfald, der indtræffer for tidligt, og gennemgår risikofaktorer, som påvirker danskernes liv, sundhed (og velvære). Uhyggelig, men oplysende læsning:

12 Risikofaktorer (liste ud fra kapitel rækkefølge)

 1. Rygning
 2. Alkohol
 3. Stofmisbrug
 4. Fysisk inaktivitet
 5. Svær overvægt
 6. Lavt indtag af frugt
 7. Lavt indtag af grøntsager
 8. Usikker sex
 9. Dårlig mental sundhed
 10. Ensomhed
 11. Søvnbesvær
 12. Psykisk belastende arbejdsmiljø (sygefravær, indlæggelser, ingen dødsfald)

danskerne_sygdomFigur 1.2.1: Ekstra dødsfald i Danmark relateret til risikofaktorer, fordelt efter køn.
Side 20 i rapporten: Sygdomsbyrden i Danmark – risikofaktorer. SST og SDU.


Top 5 risikofaktorer

Mmest udbredte årsager til at danskerne dør for tidligt:

#1 Rygning. Rygning er med 13.638 dødsfald (pr. 2013) ikke uventet den største årsag til, at danskerne dør tidligt.

#2 Fysisk inaktivitet. Manglende motion er usundt, men det er overraskende, at det er så alvorligt. Fysisk inaktivitet er skyld i 5.947 flere dødsfald end hos fysisk aktive (2.812 mænd, 3.135 kvinder).

#3 Alkohol. Ikke uventet er for højt alkoholindtag en alvorlig risikofaktor: 2.924 flere dødsfald blandt personer med højt alkoholforbrug (2.165 mænd, 759 kvinder) (2010-2012).

#4 Dårlig mental sundhed, hvilket blandt andet henviser til manglende evne til at håndtere hverdagens udfordringer (sociale fællesskaber) og stress. 2.408 flere dødsfald blandt personer med dårligt mentalt helbred (1.020 mænd, 1.388 kvinder).

# 5 Stofmisbrug. 1.009 flere dødsfald blandt personer med stofmisbrug (662 mænd, 347 kvinder) (gennemsnit fra 2010-2012).


Rapportens indledende sammenfatning lyder:

 • En lang række byrdemål for dødelighed, hospitalskontakter, lægekontakter, sygefravær, førtidspensioner og økonomiske konsekvenser er beregnet for 12 risikofaktorer. Risikofaktorerne er valgt ud fra vigtighed, offentlig interesse og tilgængelighed af data.
 • Adfærdsmæssige faktorer, såsom rygning og fysisk inaktivitet, har stor betydning blandt både mænd og kvinder, mens alkohol og stofmisbrug har større betydning blandt mænd end blandt kvinder, og usikker sex primært har betydning blandt kvinder.
 • Biologiske risikofaktorer, såsom svær overvægt, har stor betydning for både mænd og kvinder.
 • Faktorer som søvnbesvær, ensomhed og dårlig mental sundhed ligger højt på flere byrdemål, især psykiatriske kontakter. Der må dog tages forbehold for, at der ikke nødvendigvis er tale om direkte kausale sammenhænge.
 • Blandt erhvervsaktive personer er et psykisk belastende arbejdsmiljø hyppigere blandt kvinder.
 • De adfærdsmæssige og biologiske faktorer påvirkes af levevilkår, såsom uddannelse og arbejdsliv, der igen påvirkes af den måde, samfundet er organiseret på.
 • Beregningerne kan give større indsigt i den betydning, som en række faktorer har for befolkningens sundhedstilstand, og dermed være nyttige i planlægningen både nationalt, regionalt og kommunalt.
  Idet sundhed og sygdom har komplekse og multifaktorielle årsager, er det imidlertid nødvendigt at være opmærksom på de antagelser og forbehold, der er forbundet med beregninger af enkeltstående risikofaktorers helbredsmæssige og økonomiske konsekvenser.

Man kan bruge rapportens dystre tal som et skub til at arbejde videre med egen sundhed – og være opmærksom på, at man måske kan hjælpe – ikke presse, men oplyse og nudge – andre til at få det bedre. Blandt andet ved at fortælle og vise, at også små skridt hjælper.


Læs mere:

Sundhedsstyrelsen og SDU, Statens Institut for Folkesundhed:

Sygdomsbyrden i Danmark RISIKOFAKTORER

DR: Rygning, inaktivitet og for få grøntsager: Her er de 11 største årsager til for tidlig død.

DR: Ny rapport: Det er livsfarligt, hvis du ikke bevæger dig en halv time om dagen.

DR: Rygning er uden sammenligning den største dræber

Følg min Blog HER og Instagram HER

1 kommentar

Skriv din kommentar her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

 

Næste indlæg

Motivation? Citat: Er det mørkt? Tænd lyset