Hvad er en bootcamp? Virker det?

BodyPump styrketræning: Duer, duer ikke?

Af Marina Aagaard, MFT

BodyPump har en overraskende svak effekt, skrev det norske fagblad Fysioterapeuten tilbage i 2015. For nylig fandt en eller anden artiklen og uploadede den på facebook.
Så startede debatten. Igen.

BodyPump

BodyPump styrketræning Marina Aagaard blog fitness debat

Spørgsmål: Virker det?

Svar: Ja. Men hvordan, hvor meget, for hvem og kan anden træning bedre betale sig?

Den norske artikel siger i indledningen, at “En ny studie indikerer at konseptet “BodyPump” ikke er en effektiv treningsform, dersom utfallsmålene er kropssammensetning og muskelstyrke”. Bladet referer til NIH, Idrettsmedisinsk høstkongress og bladet Fysioterapi i Privat Praksis.

Da mange jo træner BodyPump for at mindske fedtprocenten og blive stærkere, er det en dårlig nyhed. Men faktum er, at træningen er muskeludholdenhedstræning med cirka 800+ repetitioner pr. time, ikke styrketræning. Træningen er især for motionister, der ønsker almen (vedligeholdende?) motion med motiverende musik og instruktion.

Styrketræningseffekt skuffer

I artiklen Bodypump – effektivt eller hype? i det seneste nummer af branchebladet Fitnews beskriver og kommenterer læge, diplomtræner og kursusinstruktør Jonatan Vela konceptet og relaterede forsøg:

Resultatet er det samme som fra tidligere studier. Ingen effekt på krops-komposition sammenlignet med en inaktiv kontrolgruppe, ej heller på maksimal styrke. (JV tilføjer, at præcise data mangler; endelig konklusion afventer).

Jonatan Vela afslutter artiklen med blandt andet følgende:

Resultaterne som Bodypump skaber – eller ikke skaber – er skuffende. Styrkefremgangen som ses i de nævnte studier er marginal, deltagernes træningstilstand taget i betragtning. Ydermere kan effekten af Bodypump ifht. vægt og fedtprocentsreduktion sidestilles med ikke at deltage på holdet. Der er ingen overensstemmelse mellem objektiv forskning og Les Mills marketing, og faktisk er flere ting som hjemmesiden skriver decideret forkerte.

Tankevækkende. Og det kan igen konstateres: Vil man have hurtigere resultater på kortere tid, skal man løfte tungere vægte færre gange med større fokus.

Ydermere bør det understreges, at træning med (alt for) mange gentagelser og begrænset tid til tekniktjek, ikke er hensigtsmæssigt for personer med fx knæ- eller rygproblemer. Der er almindelig styrketræning at foretrække.

Mentalitet og motivation

Træningsvalg handler dog ikke kun om fysiologi, men også psykologi; har man lyst?

Om BodyPumptræningen skal det, ud over motivationsfaktoren, nævnes, at:

  • I et af de refererede forsøg forbedrer en gruppe seniorer (i alderen omkring 66 år) deres styrke i både benpres og bænkpres med cirka 13 %. Langt fra så godt som typisk styrketræning, der kan resultere i mindst 30 % styrkefremgang, men dog en fremgang og bedre end ingenting.
  • I et andet af de refererede forsøg forbedrer en gruppe 19-23 årige kvinder deres squat styrke med cirka 30 %.
  • Et ret nyt forsøg viser, at: BodyPump low-load high-repetition træning mindskede tab af knoglemasse i lænderyggen – sammenlignet med ikke-trænende – og maksimal styrke (mens der dog ikke blev fundet favorable effekter for hofte-knoglemasse, helkrops-knoglemasse, total fedtmasse eller fedtfri masse). [Styrketræning kan m.h.p. maksimering af træningen være et bedre valg].
  • Et andet nyt forsøg konkluderer at: BodyPump low-load high-repetition træning er effektivt til at forbedre maksimal styrke, ganghastighed og visse aspekter af stående balance hos ældre over 55 år [men andet kan have større effekt].
  • Resultat påvirkes af det aktuelle programs design, pauser ved skift af skiver, og generel indsats. Visse hold kan være mere effektive end de nævnte forsøg.
    [jf. energiforbrug; Les Mills siger 600 kcal, forsøg siger 250 kcal pr. time].

Referencer

Berthiaume MP, Lalande-Gauthier M, Chrone S, Karelis AD (2015). Energy expenditure during the group exercise course Bodypump in young healthy individuals. J Sports Med Phys Fitness. 2015 Jun;55(6):563-8.

Fysioterapi i Privat Praksis (2015). Endringar i muskelstyrke og kropssamansetning ved BodyPump. 8/2015.

Fysioterapeuten (2015). BodyPump med overraskende svak effekt.

Greco CC1, Oliveira AS, Pereira MP, Figueira TR, Ruas VD, Gonçalves M, Denadai BS (2011). Improvements in metabolic and neuromuscular fitness after 12-week bodypump® training. J Strength Cond Res. 2011 Dec;25(12):3422-31.

Nicholson VP, McKean MR, Slater GJ, Kerr A, Burkett BJ (2015).Low-Load Very High-Repetition Resistance Training Attenuates Bone Loss at the Lumbar Spine in Active Post-menopausal Women. Calcif Tissue Int. 2015 Jun;96(6):490-9.

Nicholson VP, McKean MR, Burkett BJ (2015). Low-load high-repetition resistance training improves strength and gait speed in middle-aged and older adults. J Sci Med Sport. 2015 Sep;18(5):596-600.

Vela J (2016). Bodypump – effektivt eller hype? Fitnews. #28. 6/2016.

Aagaard M (2014): Kend din træningsform

Følg min Blog HER og Instagram HER

Ingen kommentarer endnu

Hej. Fandt du indlægget brugbart? Like og del gerne. Input/spørgsmål? Giv din kommentar kort eller lang.

Skriv din kommentar her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

 

Næste indlæg

Hvad er en bootcamp? Virker det?