Motivation? Citat: Flyt dine grænser, flyt kroppen og sindet

Kend din træningsform: Parkour – performance, gymnastik, motion, eller leg?

Parkour virker umiddelbart ekstremt og mest for adrenalinjunkier, hvis man tænker på starten af James Bond filmen Casino Royale: Hæsblæsende action, hvor agent 007 forfølger ‘skurken’ i de vildeste bevægelser over tage, stilladser og kraner.

På samme måde minder de efterhånden utallige tv eller YouTube klip med parkour mest af alt om et mix af idrætsgymnastik, ekstremsport og diverse stuntdiscipliner (foto: Jacob hopper mellem gelændere).

Parkour Jacob flyver Marina Aagaard blog fitness

Bevægelserne kan dog i lige så høj grad – i tilpasset udgave – være en fleksibel motionsform for både krop og psyke for motionister i alle aldre, som set på Folkeuniversitets 2015 Hearts & Minds workshop ‘Flow i krop og sind – parkour for alle’ .

Jo mere jeg træner, des tydeligere er det, at vi er skabt til at være i bevægelse,
og at det i høj grad er bevægelserne i parkour, som evolutionen har fremelsket.
Mikkel Kromann Thisen, underviser, parkour (Gerlev), Street Movement

Parkour_undervisning_Mikkel_foto_Henrik_Elstrup

Hvad er parkour?

Det er i virkeligheden ikke en ‘træningsform’, men handler om “oplevelsen af kropskontrol og kontinuerlig selvudvikling; at udfordre sig selv kropsligt og mentalt, at undersøge og vurdere sine bevægelsesmæssige grænser og finde på måder at overvinde dem på”.

Det er derfor tættere på leg end idræt, motion og træning ifølge Signe Højbjerre, som har skrevet en PhD afhandling om udviklingen af denne “idræt” i Danmark.

En af udviklerne og opfinderen af parkour-formen freerunning, Sébastien Foucan (der spillede skurken Mollaka i Casino Royale) fortæller:

Forskellen mellem parkour og freerunning er, at parkour er effektivitet – at komme forbi forhindringer for at komme fra A til B – hvor freerunning hander mere om flips og tricks og kreativitet. Et skift fra ‘fysikalitet’ til musikalitet.

Mange af bevægelserne og springene minder om gymnastik. Alligevel er man ikke underlagt regler og rammer som i gymnastik, der er ingen leder og ingen faste definitioner af, hvordan bevægelserne skal se ud og hvornår de er korrekte. Man vælger og skaber den bevægelsesløsning, der passer til opgaven.

Målet med freerunning har intet at gøre med at kunne hoppe højt. Målet med freerunning er velvære, hvilket for mig er alt, du gør som ikke skader kroppen. Det er vigtigt at ikke gå imod ens egen indre musik (…).
Vi følger naturen. Vi tilpasser til vores egen cirkadiske rytme, forstår vores kroppe og skaber vores egen livsstil omkring disse naturlige rytmer. I min kalender har vi: Spring awakening, expressive summer, smooth autumn og winter sanctuary.
Sébastien Foucan (New HCM digital magazine 2015).

Parkour_i_stillads_Marina_Aagaard_fitness_blog

Et vigtigt udtryk i parkour er ‘flow’.

Det refererer til at bevægelserne foregår i en flydende, ubrudt rytme, hvilket får parkour til at se legende let og smukt ud.

Det refererer også til Mihaly Csikszentmihalyis flowteori: Flow er en tilstand, hvor man næsten glemmer alt om tid og sted, man er opslugt i øjeblikket, fordi der er en optimal balance mellem udfordringen og ens kompetencer eller færdigheder.

Hvordan foregår parkour?

Eftersom parkour er en legende aktivitet, næsten uden grænser, kan det foregå på et næsten endeløst antal måder.

Som motionsaktivitet kan det også foregå på mange måder og mange niveauer afhængigt af rammerne og deltagernes færdigheder.

20150926-IMG_8335   20150926-IMG_8350

Eksempler på parkour grundøvelser:

  • Mobilitetsøvelser, klargøring af led (som opvarmning)
  • Kravleøvelser på jord/beton/asfalt/sand
  • Hop, hele fod (oldschool), på tæer/på kant (new school)
  • Hop på diverse underlag og fra objekt til objekt (sten, stativer)
  • Spring over forhindringer (afsæt m/u hænder og/eller fødder)
  • Kravleøvelser i stilladser
  • Klatreøvelser (armgang, klatring)
  • Balanceøvelser på forskellige underlag/forskellige højder

Tip: Start gradvist/forsigtigt. Selvom om man er vant til at hoppe på gymnastikmåtter, trægulve eller gummimåtter, er beton og asfalt meget hårdt at hoppe på (og det kan mærkes, læs: risiko for stærk ømhed, DOMS).

Parkour_Balance_Marina_Aagaard_fitness_blog

En særlig kvalitet ved parkour er, at selvom det kan dyrkes alene og man skaber sine egne bevægelser foregår det tit i grupper eller fællesskaber, hvor man bevæger sig sammen som en form for enhed.

Den kvalitet kan også øves i/overføres til almen træning, hvor man udfører øvelserne i samme hastighed, så ingen ‘stikker af’ fra de andre, men alle følges ad.

Hvor ofte og hvor længe ad gangen dyrker man parkour?

Da bevægelserne foregår som leg eller spontan aktivitet kan det foregå dagligt efter lyst og behov. Det kan være i korte sekvenser (når en spændende udfordring opdages) eller timelange seancer.

Som motionstræning kan 2-3 gange per uge være passende. Hyppigheden og varigheden, fx 30-90 minutter afhænger af hvor intensivt man bruger kroppen og formålet og målsætningen; hvad ønsker man, hvad vil man opnå?

20150926-IMG_8382

Hvor kan man udøve (træne) parkour?

Oprindeligt blev bevægelserne især praktiseret i byrum blandt mursten og beton; i næsten lige linjer på tværs af byen uden at stoppe for forhindringer som mure, bygninger og lignende.

Det kan dog udøves alle steder, hvor der er udfordringer i landskabet. Desuden er der efterhånden blevet bygget en del dedikerede parkour træningssteder.
Danmark er et af de lande, der har mange parkourfaciliteter; 125 steder til dato, både offentlige frit tilgængelige parkour-parker og på skoler og idrætshøjskoler.

Parkour_på_skole_foto_Henrik_Elstrup

Hvem kan dyrke parkour?

Indtil videre har idrætten især været for raske, veltrænede unge mænd og enkelte piger. Med den rigtige instruktion og velvalgte øvelser er idrætten dog oplagt og interessant for endnu flere børn og unge.

Selv voksne og ældre kan dyrke bevægelserne eventuelt i tilpasset form (se bl.a. nedenstående artikel om senior idræt i England).

I udgangspunktet kan mange målgrupper derfor være med, så længe man starter med fornuftig forberedende grundtræning og matcher udfordringerne til ens fysik.

Fordele

+ udfordrende og udviklende; for aktive på laveste til højeste niveau
+ funktionel træning; øger stabilitet og agility, adræthed
+ alsidige bevægelser med store bevægeudslag – øger mobilitet
+ optimerer underkroppens springkraft og overkrops styrke
+ forbedrer kendskab til og kontrol over ens krop
+ der findes mange gode faciliteter i Danmark

Ulemper

÷ kræver fokus og høj koncentration, rummer et element af risiko
(kan være farligt)
÷ kræver god evne til at risiko-vurdere, analysere og træffe de rigtige beslutninger
÷ kræver dedikation og tålmodighed mhp. at mestre svære, krævende bevægelser
÷ kræver en vis mængde gymnastiske færdigheder og god teknik
÷ kræver en dygtig træner/vejleder og der mangler parkour undervisere og undervisningstilbud.

Træningseffekt

♥ ♥ ♥ ♥ ♥   Kondition ; middel, ikke formål
♥ ♥ ♥ ♥ ♥   Koordination ; vekslende, simpel-høj, motorik, rumsans, balance, reaktion
♥ ♥ ♥ ♥ ♥   Styrke ; moderat-høj, specifik for hhv. over- og underkrop (eksplosiv styrke)
♥ ♥ ♥ ♥    Smidighed ; meget god, afh. af øvelse, fokus på frie, ‘flydende’ bevægelser

Læs mere:

Signe Højbjerre Larsen: Parkour. Institutionalisering af en ny bevægelseskultur i Danmark. For nørder – med mange illustrationer. SDU.

Signe Højbjerre Larsen: Hvad er-parkour? Kort introduktion.

Ditte Toft: Parkour – ny bevægelsesform møder dansk idrætskultur (IDAN)

Leite N et al. (2011). Physical fitness profile of Le Parkour practioners. Rev Bras Med Esporte vol. 17 no. 3. May/June 2011.

Daily News. UK Seniors learn parkour. For seniorer.

New HCM digital magazine 2015 issue 11: Interview with Sébastien Foucan

Team Jiyo

Street Movement

Ingen kommentarer endnu

Hej. Fandt du indlægget brugbart? Like og del gerne. Input/spørgsmål? Giv din kommentar kort eller lang.

Skriv din kommentar her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

 

Næste indlæg

Motivation? Citat: Flyt dine grænser, flyt kroppen og sindet