7-minute workout: Hvad forbrænder man på 7 minutter?

Supermotionist. Er det dig? Er det sundt eller nødvendigt?

Af Marina Aagaard, MFT

Over halvdelen, omkring 64 procent, af danskerne motionerer og flere og flere af dem motionerer endda mere og mere; eksempelvis blev deltagerantallet i Copenhagen Marathon mere end tidoblet i perioden fra 1980 til 2013. Der er opstået en nyt udtryk: Supermotionist.

Supermotionist

Hvad er det helt præcist? Og er det sundt og nødvendigt?

Vidensråd for forebyggelse (VFF) har udgivet rapporten Supermotionisme, som især er skrevet til “den voksende andel af danskere, der dyrker udholdenhedsidræt relativt hårdt og hyppigt, og dem, der rådgiver danskerne om, hvor meget træning og motion man kan tåle”.

Ifølge VFF kan mindre end 5 % af danskerne betegnes som supermotionister.

Supermotionister er karakteriseret ved at de:

  • Bruger mange timer på træning; fx mere end 6 timers løb pr. uge eller mere end 10 timers cykling pr. uge.
  • Træner hårdt; fx ofte presser sig selv i træningspas til nær udmattelse.
  • Træner hver dag eller næsten hver dag.

Supermotionist supermotionisme udholdenhed og løbVFF skriver i rapporten – der er interessant læsning med gennemgang blandt andet af forskellige symptomer på overbelastning og overtræning – at:

De helbredsmæssige konsekvenser af supermotionisme udvikler sig ofte over en længere årrække, hvor man opretholder det beskrevne træningsomfang. (…)

Der er en positiv effekt på levetid af at motionere regelmæssigt, og med stigende mængde motion og bedre kondition, i hvert fald op til et vist højt niveau, er der lavere risiko for at dø for tidligt.

Samtidig kan man ikke ud fra litteraturen sige noget sikkert om, hvordan dødeligheden udvikler sig ved meget høje motionsmængder. Men et højt kondital på niveau med en supermotionist synes dog at være forbundet med en lav dødelighed.

Rapportens konklusion:

Samlet kan det konkluderes, at det er sikkert, at der er positive 
sundhedsmæssige effekter af regelmæssig motion, men at der ikke på 
nuværende tidspunkt kan gives sikker information om, hvor stor en 
motionsmængde der er sundhedsmæssigt optimal, og hvornår der kan 
opstå skadelige effekter. Supermotionister bør derfor individuelt 
overveje den sundhedsmæssige påvirkning og eventuelle risiko ved 
deres træning under hensyntagen til fysiske og psykiske advarsels-
signaler og faglig træningsmæssig rådgivning.

Træningsplanlæg fornuftigt og efter lyst og behov

Er det super at motionere supermange timer? Nej, ikke nødvendigvis. Man kan både opbygge og opretholde en rigtig god form med meget færre timer end de nævnte; vælg lystbetonet motion og intensiv træning, der ikke øger mentalt stressniveau fx:

3-4 ganges kvalitetstræning om ugen, gerne kort tid ad gangen, fx 2-3 kortere træningspas omkring eller under ½ t og 1-2 længere pas omkring eller over 1 t.

Vil man dog være udholdenhedsatlet, så er der ingen vej udenom, så skal der trænes mange timer – og heldigvis ser det ud til, at det også for det meste er sundt.

Læs mere:

Vidensråd for forebyggelse. www.vidensraad.dk. Supermotionisme.

Vidensråd for forebyggelse (2014). Supermotionisme.

Top 10 over Motion og Sport i Danmark (referat, tal og link til Idan-rapport)

Politiken: Læge: Pas på faretegn, hvis du er supermotionist

Politiken: Supermotionister har bedre stofskifte

Følg min Blog HER og Instagram HER

Skriv en kommentar

Skriv din kommentar her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

 

Næste indlæg

7-minute workout: Hvad forbrænder man på 7 minutter?