Bedre fitness for kvinder? Her er hemmeligheden bag gode resultater!

Testning: Fysisk testning øger motivation og træningseffekt

Testning hitter, men hvorfor? Trænere og trænere kan give træningen og resultaterne et boost ved hjælp af fysiske tests:
Fysisk testning er en undersøgelse af kroppens formåen og ikke kun for elitesportsfolk. Testning, der er en fitness trend, er lige så relevant for motionister, som ønsker en højere grad af motivation og bedre resultater.

Fysisk testning fitness Stopur til testning Rodrigo Vieira

Hvad er fysisk testning?

Fysisk testning er en undersøgelse og vurdering af kroppens fysiske status:
En fysisk profil kan omfatte måling af kropshøjde, kropsvægt, kropsmål og fedtprocent samt testning af: Kondition, styrke, springkraft, udholdenhed, koordination, balance og smidighed. Fysisk testning er derimod ikke helbredstestning, der danner basis for diagnose, behandling eller genoptræning.

Testning kan være:

 • Direkte: Tests, der direkte måler det ønskede; ofte laboratorietests.
 • Indirekte: Tests, der anslår resultat ud fra (beregninger af) data.
 • Maksimale: Tests af kroppens maksimale ydeevne (krav til sikkerhed).
 • Submaksimale: Tests ved lavere intensiteter; ud fra disse anslås maksimum.

Er testning sikkert?

Generelt ja. Under træningstestning er risikoen for voksne lav med cirka seks tilfælde af unormal hjerteaktivitet for hver 10.000, der testes (ACSM (2005). Guidelines for Exercise Testing and Prescription. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins).

Hvorfor fysisk testning?

Der er mange gode grunde til at teste sig selv eller andre:

 • Fastslår udgangsformen.
 • Giver mulighed for at udforme en bedre, mere præcis træning(splan).
 • Giver bedre kendskab til sundhed og kropslig formåen.
 • Muliggør sammenligning af resultater med egne eller andres resultater.
 • Introducerer en følelse af leg eller uforpligtigende konkurrence.
 • Gør træning mere motiverende.
 • Testning er træning.

Hvem er fysisk testning relevant for?

Alle fysisk aktive eller inaktive unge, voksne og ældre. I træningsregi: Alle raske.
Testning af børn foregår typisk i skolen og testning af syge i sundhedssektorregi.

Hvor kan man lave testning?

Man kan lave testning i skoler, træningscentre, firmaer og derhjemme, ude såvel som inde afhængigt af test ? og i idræts- og sundhedsregi.
Der findes testcentre, hvor man kan købe tests og mange personlige trænere og fysioterapeuter tilbyder fysiske tests.

Hvordan afvikler man fysisk testning?

For at testning kan bruges til noget og er troværdigt er der visse krav.

 • Testene skal være relevante, gyldige, og kunne gentages (reproducerbare).
 • Tester skal informere testperson(er) behørigt, så alt er forstået.
 • Tester skal sørge for at tests og rammer er sikre, sunde og overskuelige.
 • Der laves hensigtsmæssig opvarmning (kan udelades afhængigt af test).
 • Ved flere tests udføres tests i en sikker og hensigtsmæssig rækkefølge.
 • Tester har 100 % fokus på testperson(er) og noterer alt relevant.
 • Tester sørger for at testforhold er (næsten) identiske ved gen-testning.

Sikker, sund og tryg fysisk testning omfatter:

 • Rigelig plads og en sikkerhedszone
 • Rent og ryddeligt område
 • Roligt miljø
 • Passende temperatur, luftfugtighed og ventilation
 • Test undlades ved sygdom, ubehag og risikofaktorer (tjek ved tvivl)
 • Test stoppes ved ubehag, svimmelhed, åndenød, særlig træthed etc.

God testkvalitet fremmes af:

 • Testning efter protokol (manual); Samme testbetingelser
 • Grundig informering af testperson
 • Korrekt og konsistent afrapportering af testforhold og resultater.
 • Samme tester, hvis muligt ? alternativt rigtig god test manual / protokol.

Dårlig testkvalitet kan skyldes:

 • Uens testforhold; de fysiske rammer ændrer sig
 • Tests og testprocedurer ændrer sig
 • Testeren laver fejl, får ikke set eller talt rigtigt
 • Testpersonen ændrer sig fra dag til dag; psyke, søvn, væske, m.m.
 • Testpersonen stresser over testen eller ændrer adfærd under test.

Der findes to danske bøger for henholdsvis motionister og trænere:
Populærbogen Sundhedstjek og Formtest for især motionister og motionsvejledere.
Fagbogen Fitness testning for især trænere, undervisere og studerende.

Begge bøger giver fakta, tips og øvelser til selvtests og tests.

Fitness_testning_step_test_Marina_Aagaard_fitness_blog_CPhotography

Testskemaerne fra bøgerne kan frit downloades.
Bemærk, at skemaerne, der er generelle, kræver en vis baggrundsviden
for at kunne anvendes og forstås med fuldt udbytte:

Sundhedstjek og Formtest testskemaer (for motionister og motionsvejledere)

Fitness testning testskemaer (for trænere, undervisere og studerende)

Ved gengivelse og anvendelse i undervisning, opgaver, rapporter, artikler og lignende
anfør venligst kilde Marina Aagaard og www.marinaaagaardblog.com.

Mere information:

Fitness test kurser og fitness test foredrag? Kontakt Marina Aagaard.

Fitness Testning Fysisk testning og sundhedstestning i fitnesscenter, skole og hjem.

Sundhedstjek og Formtest Styrk og bevar din motivation med nemme gør-det-selv tests

Følg min Blog HER og Instagram HER

Skriv en kommentar

Skriv din kommentar her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

 

Næste indlæg

Bedre fitness for kvinder? Her er hemmeligheden bag gode resultater!