Danmarks Mentale Sundhedsdag: Mental sundhed strategier

Af Marina Aagaard, MFT Danmarks Mentale Sundhedsdag i dag: Fokus på mental sundhed med dagens slogan: Lad os tale sammen. Danmarks Mentale Sundhedsdag mental sundhed smil FreeImages

Danmarks Mentale Sundhedsdag

Den 10.10. fejrer 20.000 medarbejdere på 516 arbejdspladser Danmarks Mentale Sundhedsdag. Jeg fejrede med under temaet Hjerne og Krop i Top på en afdeling på et lokalt universitet.

Mental sundhed

Hvad er mental sundhed? Mental sundhed defineres af WHO og Sundhedsstyrelsen som en tilstand af trivsel, hvor man:
  • udvikler og udfolder sine evner
  • mestrer udfordringer, kan håndtere belastninger
  • indgår i positive sociale relationer
  • bidrager til fællesskabet
Mental sundhed er forbundet med engagement, produktivitet, kreativitet og evne til at vise omsorg. Det handler om at have det godt med sig selv og sit liv, og om at kunne fungere godt i sin dagligdag - i fritid og på job. Mental sundhed er desuden vigtig for vores evne til at klare os godt socialt, uddannelsesmæssigt og økonomisk – og dermed bidrage positivt til samfundet. Den mentale sundhed påvirkes af de sammenhænge, vi indgår i gennem et livsforløb og arbejdspladsen et af de steder, hvor vi tilbringer en stor del af vores vågne timer.

Mental sundhed tiltag?

Hvad kan man gøre for at forbedre egen mental sundhed? Ud over samtaler, terapi og mindfulness, er der praktiske fysiske tiltag, der også kan virke: Gør det, der gør dig glad. Prøv for eksempel: Tiltag, du selv kan dosere i rigelige mængder (næsten) uden bivirkninger. Læs mere: Sundhed .dk: Mental sundhed og mental sygdom Mentalsundhed.dk:  Viden om mental sundhed (på arbejdspladsen) Altompsykologi.dk: Mental sundhed Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet Motion som medicin
Foto: Smile af Adam Davies © FreeImages