International Lungedag: Få et lungetjek 3. onsdag i november

Af Marina Aagaard, MFT 600.000 danskere har en lungesygdom, her iblandt KOL, en af de otte folkesygdomme, og alt for mange ved det ikke. I dag, den tredje onsdag i november, 15. november, 2017, kan man få et lungetjek forskellige steder rundt om i lande (fx Bilka). Er et lungetjek nødvendigt? Forhåbentlig ikke. Men hvis du er i nogenlunde form og har oplevet følgende:

  • Længerevarende hoste
  • Længerevarende åndenød
  • Pibende/hvæsende vejrtrækning.
Så kan det være en god ide med et tjek.  
Lungerne
  • Lungernes opgave er at tilføre blodet ilt og afskaffe affaldsstoffet kuldioxid
  • Ved hjælp af luftvejene (bronkierne) bliver den luft, som vi trækker ind, transporteret ned til lungevævet (alveolerne)
  • I alveolerne sker luftskiftet således, at blodet tilføres ilt og afgives kuldioxid
  • Lungesygdomme kan ramme luftvejene (astma, bronkitis) eller lungevævet (lungebetændelse, lungefibrose)
  • Ved KOL er både luftvejene og lungevævet angrebet

Du kan læse mere her: Lungeforeningen: Få et lungetjek på Lungedagen Lungeforeningen Lungeforeningen: KOL Sundhed.dk: Patienthåndbogen: Lunger Grafik: Freepik