Udvidet flowdiagram: Løsninger på alle mulige problemer

Af Marina Aagaard, MFT Det ville være skønt, hvis man havde løsningen på alle problemer ... Måske er løsningerne lige for? Her er et flowchart med "Problemløsningsalgoritme til alle formål" (ukendt ophavsmand). 00e94ef685b30c578af8222770f08cad Moral(e). Der er ingen! (Et flowchart, der viser, hvad man bare ikke gør). I ? flowcharts. God weekend.