Funktionel træning: Træner du muskler eller bevægelser?

Af Marina Aagaard, MFT Funktionel træning er al træning som har til formål at optræne eller træne kroppen specifikt til hverdag og idræt. I starten kan man træne isolationsøvelser for enkelte muskler, mens målet på sigt er sammensatte bevægelser. Men ... Flow_movement_Marina_Aagaard_fitness_blog Funktionel træning handler især om helkropsbevægelser, så mantraet har længe været:

Train movement, not muscles (træn bevægelse, ikke muskler)
Bodybuilding handler om skulptering af kroppen og muskeltilvækst, så fokus er på:
Train muscles, not movement (træn muskler, ikke bevægelse)
I træningsplanlægning bør man overveje, hvilke øvelser, der er relevante for den, der træner, og for målsætningen på kort og langt sigt i et træningsforløb. I stedet for at tænke på de ovennævnte principper som fuldstændigt adskilte ? hvilket opleves rundt omkring ? kan de to metoder med fordel understøtte hinanden. Normalt ikke blandet sammen, men i adskilte programmer i en træningsplan (periodisering). Et 'funktionelt' træningsmål, også i almen fitness, er en adræt og stærk krop. Rigtig god træningslyst.