Fitnessbog: BOSU Balance og Core Fitness – Kondition, styrke og stabilitet på toppen

BOSU Balance og Core Fitness ? Kondition, styrke og stabilitet på toppen
En opslagsbog med introduktion til BOSU luftpuden og øvelser til fysiske trænere, personlige trænere, instruktører, fysioterapeuter, ergoterapeuter, kiropraktorer og idrætsstuderende- og idrætsundervisere.

9788792693563

Bogen blev lavet med henblik på at lave en samlet opslagsbog over programmer, øvelsesvalg og træning med BOSU Balance Træner.

Relevant inden for individuel styrketræning, personlig træning, og holdtræning. Bogen indeholder to øvelsesoversigter med over 100 øvelser til konditions-, styrke- og stabilitetstræning med BOSU.

Bogen indeholder et komplet vers-refræn træningsprogram til allround holdtræning, fra opvarmning til udstrækning, med trin-for-trin koreografi til udvalgt musik. Bogen er skrevet til fysiske trænere, personlige trænere, holdinstruktører, fysioterapeuter og andre der anvender BOSU?en.

Bogen er skrevet på baggrund af studier i fitness og træning, kursusdeltagelse på danske og internationale BOSU kurser og egen BOSU kursusvirksomhed.

Fordele

 • Beskriver BOSU træning (eneste anden bog er manual, der fås ved BOSU køb)
 • Beskriver alle områder af BOSU træning, også kredsløbstræningsøvelser.
 • Indeholder tabeller med over 100 øvelser.
 • Indeholder to komplette programmer til inspiration.

Begrænsninger

 • Beskriver kun BOSU praksis. Ingen generel træningsteori.
 • Bogen er kortfattet for at begrænse omfang.

Fakta om bogen

Titel: BOSU Balance og Core Fitness – Kondition, styrke og stabilitet på toppen
Forfatter: Marina Aagaard
Sideantal: 128. Gennemillustreret.
Udgave: 1. udgave.
Trykt i Danmark: Scandinavian Book A/S.
ISBN: 978-87-926935-6-3
Udgivet: 2011. E-bog.
Vejledende udsalgspris: DKK 100.

Fås hos udvalgte netboghandlere bl.a. Saxo.

Følg Blog HER og Instagram HER

Fitness Excellence: Mere Kvalitet i Fitness og Wellness Branchen

Af Marina Aagaard, MFT

Excellence? Mere kvalitet? Læs:

Flere kunder 
Flere tilfredse kunder (ansatte)
Mere vedholdende kunder (ansatte)

Wellnesscentre og fitnesscentre, kommercielle såvel som foreningsbaserede, drives i udstrakt grad af ildsjæle, der brænder for arbejdet med mennesker, en drivkraft der er medvirkende til at fitness og wellness til stadighed tiltrækker nye kunder.

En udfordring relateret organisation og drift i fitness og wellness sektoren er imidlertid, at selv samme ledere af og til er uden formel uddannelse inden for ledelse eller service.

Andre udfordringer er, at en stor del af staben udgøres af timelønnede ligesom der ofte er en relativt stor løbende udskiftning af personalet. Og branchen selv ? såvel som eksterne observatører ? mener, at der er mangel på veluddannet personale.

Fitness Excellence
Fitness Excellence® modellen til fitness og wellness sektoren er baseret på organisations-, kommunikations- og motivationsteori samt forskning (bl.a. Fitness i Sundhedsfremme og forebyggelse ? Kvalitetsstandarder og kvalitetssikring) og mere end 25 års praksis i branchen.
Modellen integrerer elementer fra neurofysiologi, oplevelsesøkonomi og spiludvikling.

Fitness Excellence® er inspireret af Business Excellence-modellen, da dens hovedtema, gennemslagskraften af medarbejdernes adfærd og (oplevelsen af) sammenhæng, er af afgørende betydning i fitness- og wellnessindustrien: Et stabilt og dygtigt personale er centralt, når det gælder om at opbygge og servicere en tilfreds, vedholdende kundekreds.

Fitness Excellence® Modellen er dog i koncentreret form med tre hovedpunkter, organisation, kommunikation og motion (bevægelse) og tilpasset rammer og behov i fitness og wellness industrien. I modellens centrum ligger motivation; vedholdenhed.

Fitness_Excellence_Aagaard

Formålet med Fitness Excellence® konceptet og -kurserne er at booste fitness og wellness industrien til version 2.0 og videre med et holistisk koncept til forbedring af de primære ydelser, kundeservice, wellness og træning, og sikre øget kundetilgang og -vedholdenhed.

Kvaliteten af aktivitetstilbud såsom motion kan være svær at vurdere, derfor giver Fitness Excellence® konceptet konkrete målområder og beskrivelser til evaluering og udvikling af holdtræning, holdcykling, styrketræning og personlig træning, indoor og outdoor.

 

Kvalitet og kvalitetssikring
Fitness- og wellnesscentre, store som små, har stor fordel af kvalitetssikring, da der er
1) en generel personalemangel, 2) mangel på tilstrækkeligt uddannet personale og 3) et relativt stort kundefrafald (medlemsfrafald) ? ca. 50 % i løbet af de første måneder.

Selv i fitness- og wellnessfaciliteter, der allerede har fokus på kvalitet, ses mangler inden for områderne træningsaktiviteter og service; mangler, der forringer totaloplevelsen: Selv virksomheder og centre med god kvalitet kan med fordel fortsat udvikle og kvalitetssikre.

Kvalitetssikring i virksomheder foregår ofte efter Business Excellence modellen, der er udformet ud fra europæiske erfaringer med kvalitetssikring. Modellen er baseret på, at virksomhedens resultater afhænger af medarbejdernes adfærd og at der er sammenhæng mellem virksomhedens handlingsforløb, ellers bliver resultaterne tilfældige.

Business Excellence modellen består af ni områder, kriterier, fx lederskab og strategi, der hver er opdelt i en række underområder. Meningen er, at virksomheden skal vurdere sig selv, selvevaluere, på disse områder, som grundlag for kvalitetsarbejde.

 

Vil du vide mere om Fitness Excellence® (Patent VR 2011 01527)?

Du kan deltage i power-kurset Fitness Excellence©; kontakt mail@marinaaagaard.dk.
Du kan også booke interne ½-, 1- og 2-dages kurser, der opdaterer og opgraderer personale og produkter – med viden og inspiration inden for kvalitet, aktivitet og service.

Fitnessbog: Fitness i sundhedsfremme og forebyggelse

Fitness i sundhedsfremme og forebyggelse. Kvalitetsstandarder og kvalitetssikring.
En bog, et masterprojekt, om status i dansk fitness, standarder inden for fitnessydelser og fitnessinstruktion.

Bogen omfatter tekst, grafik og tabeller, der beskriver fitnessbranchen og dens produkter. Der er information om kvalitetsstandarder og kvalitetssikring samt en analyse af status og forslag til udvikling af produkter, uddannelse og certificering.

Bogen var del af pensum på modulet Fitnessbranchens historie og organisation på studiet Master i Fitness og Træning, Syddansk Universitet.

9788799095827

Fordele:

 • Let læst, overskuelig bog om fitness standarder.
 • Indeholder forslag til kvalitetssikring af fitnesstræning.
 • Indeholder unikke tabeller med forslag til produktudvikling.

Begrænsninger:

 • Bogens data om fitnesskunder og branche er forældet.
 • Bogen udelader af pladshensyn uddybende informationer om praksis.

Fakta om bogen:

Fitness i Sundhedsfremme og Forebyggelse.
Forfatter: Marina Aagaard
Sideantal: 141. Med grafik og mange tabeller.
Udgave: 1. udgave. 2009. Bog (udsolgt). E-bog. 2013.
Distribution: SDU og Aagaard.
ISBN: 978-87-990958-2-7
Vejledende udsalgspris bog: DKK 150. E-bog: 25. Mobile Pay (40 38 68 77)

Fitnessrapport: Mødet mellem kommuner og private fitnesscentre

Sundhed for millioner, delrapport 1: Mødet mellem kommuner og private fitnesscentre. Rapport, der gennem caseanalyser beskriver og analyserer seks igangværende eller netop afviklede formaliserede, sundhedsorienterede samarbejdsprojekter mellem kommuner og kommercielle fitnesscentre.

En rapport, der gennem caseanalyser beskriver og analyserer seks igangværende eller netop afviklede formaliserede, sundhedsorienterede samarbejdsprojekter mellem kommuner og kommercielle fitnesscentre.

MoedetMellemKommunerOgPrivateFitnesscentre

Rapporten afdækker sammen med den anden delrapport i Idans projekt ‘Sundhed for millioner’ finess-sektorens sundhedspolitiske potentiale. Rapporten bygger på cases fra henholdsvis København, Greve, Guldborgsund, Ballerup, Odense og Sønderborg kommuner.

Fakta om udgivelsen

Titel: Sundhed for millioner, delrapport 1: Mødet mellem kommuner og private fitnesscentre
Forfatter(e):Kasper Lund Kirkegaard, Marina Aagaard
Publikationstype:Idans analyser og rapporter
Udgivelsesår: 2009. November.
Udgiver: Idrættens Analyseinstitut
Sprog: Dansk
Antal sider: 141
ISBN-nr.:978-87-92120-14-4 / 978-87-92120-15-1 (elektronisk version)

TrygFonden har bidraget til finansieringen af projektet.
Kan downloades hos Idan: Mødet mellem kommuner og private fitnesscentre

Fitness Coaching: Mere Motivation i Motion

Af Marina Aagaard, MFT

Fitnessinstruktører instruerer i fitnesstræning ? forstået som styrketræning, konditionstræning og relaterede aktiviteter i et fitnesscenter ? for især nybegyndere i ‘prøvetimer’ og under enkeltstående instruktionsseancer.

Fitness instruktører har siden 80’erne benyttet sig af en og samme metode; et basisprogram med samme struktur, samme øvelser og samme instruktionsmetode som dengang. Så må det vel være godt nok? Nej, det er det nok ikke.

For det første er der i fitness såvel som i motion generelt en del ‘snusere’, der falder fra med det samme lige efter den indledende prøvetime, ligesom der er et stort antal tilmeldte, 25-75 % der falder fra i løbet af det første halve års tid! Som forskerne i Technogym wellnessfirmaet udtrykker det: “Gaderne er fyldt med frafaldne fitnesskunder”.

For det andet: Selvom flere faktorer kan spille ind, så har fitnesscenteret og fitnessydelsen helt sikkert en del at sige set ud fra konklusionen af Forbrugerstyrelsens ?Test af fitness- og motionscentre? (2007): “Foruroligende mange centre tilbyder træning, de ikke har kompetencer til.” Undersøgelsen ligger nogle år tilbage, trods det er metoderne de samme i dag, så der er basis for forbedringer.

På baggrund af ovenstående ‘vink med en vognstang’ til fitnessbranchen og ud fra egne mangeårige erfaringer med træning og instruktion udviklede jeg i 2008 konceptet Fitness Coaching? inspireret af sundheds- og coachingundervisningen på Syddansk Universitet.
Formålet er at give fitnesscentre og fitnessinstruktører samt personlige trænere et redskab til forbedring af fitness instruktion og vejledning, således at flere får en positiv fitnessoplevelse resulterende i øget motivation og vedholdenhed.
Konceptet og metoderne, der er fleksible og ‘brugervenlige’, bliver løbende præsenteret og implementeret i fitnesscentre, private såvel som kommercielle.

Fitness Coaching? er vel at mærke ikke det samme som coaching i fitness.

Fitness Coaching? er:

Fitness instruktion version 2.0
? fitnesstræning, øvelser og vejledning, baseret på teorier og principper fra coaching, kommunikation, motivation og adfærdsændring ? hvor målet er at stimulere og fremme motivation og vedholdenhed med enkle metoder.

Coaching i kort ‘krydsmetode’ form uden at gå på kompromis med grundtanken: ?Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere egne præstationer. Det er at hjælpe mennesker til at lære frem for at undervise dem.? (Whitmore, 1996).

Knyttet til fitness kontekst og situation: Det er coaching specielt til fitness praksis, især 1) Introduktions- og instruktionssamtaler og aktiviteter, 2) vejledningssamtaler i flere regi, og 3) elementer i fitness holdtræning på små og mellemstore hold (3-12).

Fitness Coaching? er ikke:

Coaching i fitness
, traditionel coaching i fitnessregi, dvs. med god tid til forventningsafstemning, samtale og opfølgning, hvilket er oplagt i fitness; internt til fx medarbejder- og teamudvikling og eksternt til forløb som slankehold og personlig træning. 

Et længere forløb såsom vanlig coaching, der strækker sig over længere tid, hvilket er helt oplagt i fx personlig træning og aktiviteter for mindre faste, lukkede, hold.

Coaching i videste forstand, 
som defineret her under, på grund af bl.a. den begrænsede tid til rådighed. ?Coaching er en ledelses- og arbejdsform, hvor det drejer sig om at udvikle fokuspersonens/fokusgruppens faglige og personlige potentiale og selvreguleringsevner. Coaching skal forstås som deltagelse i fokuspersonens/fokusgruppens udviklings- og læringsproces.? (Stelter et al., 2008).

Vil du vide mere om Fitness Coaching??
Du kan deltage i Fitness Coaching? kursus; kontakt via siden marinaaagaard.dk.
Du kan også læse mere i bogen Fitness Coaching motivation og metodik.

Fitness_Coaching_Aagaard

 

Older posts